Na co se zaměřit při výběru uchazeče o zaměstnání

Na co se zaměřit při výběru uchazeče o zaměstnání

Zásadní otázkou je, jaké vlastnosti by měl uchazeč mít a kterým z nich byste měli věnovat pozornost v první řadě. Vzhledem k tomu, že chyby při výběru zaměstnanců mohou zaměstnavatele přijít poměrně draho, je třeba vzít v úvahu řadu faktorů. A na prvním místě je vhodnost vzdělání uchazeče pro volné pracovní místo.

Postup výběru zaměstnanců zahrnuje několik na sebe navazujících kroků

  1. Výběr vhodných uchazečů na danou pozici.

  2. Analýza pracovního pohovoru.

  3. Kontrola informací poskytnutých uchazečem.

  4. Rozhodování.

  5. Uzavření smlouvy.

Manažer by měl věnovat pozornost tomu, jak často uchazeč v minulosti měnil pracoviště. Pokud osoba měnila zaměstnání příliš často, je důležité zjistit, proč. Možná se ukáže, že uchazeč je asociální nebo má sklony ke konfliktům a není ochoten brát v úvahu názory ostatních zaměstnanců. Dalším faktorem je adekvátnost uchazečovy pracovní zkušenosti k pozici, o kterou se uchází. Budoucí zaměstnanec může být jednoduše neschopný a nebude schopen zvládnout pracovní povinnosti.

Kariéra je citlivé téma, přesněji řečeno její nedostatek. Řekněme, že člověk strávil pět let jako dělník na stavbě a ani po této době se nemohl stát mistrem nebo kvalifikovaným stavitelem. V tomto případě je zřejmé, že tato osoba nemá tendenci se sebezdokonalovat nebo se učit novým věcem. Podle statistik trvá člověku 3 roky, než naplno využije svůj potenciál. Pokud k tomu nedojde, pak o kompetencích nebo kariérním růstu nemůže být ani řeč. Manažer by měl také věnovat pozornost tomu, které své pozitivní vlastnosti zaměstnanci akcentují, na které se zaměřují a zda jsou uchazeči připraveni podstoupit učení a školení.

Dalším faktorem je, že nemůžete přijmout člověka, který nerozumí tomu, co nová pozice vyžaduje. Existuje možnost, že člověk, který práci získá, nebude spokojen s platem nebo s pracovní dobou, a to rozjitří atmosféru na pracovišti. Důležitá jsou také doporučení z předchozích zaměstnání, protože pokud někdo zná všechny silné a slabé stránky uchazeče, je to jeho předchozí šéf. Dalším významným faktorem je vzhled budoucího zaměstnance. Pokud si člověk neuvědomí, že šortky jsou na pláž a na pracovní pohovor je vyžadován klasický oblek, způsobí mu takový uchazeč v budoucnu problémy.

Protože ani v první fázi seznámení uchazeč nechápe, co znamená disciplína a reprezentativní vzhled. Je také nutné věnovat pozornost tomu, jak je člověk podnikavý a společenský a zda snadno odpovídá na otázky. Takový zaměstnanec bude společenský a bude otevřený zákazníkům.

Here are some other interesting articles: