Vzdálené sledování zaměstnanců

Vzdálené sledování zaměstnanců

Změna pracovních modelů

Hybridní pracovní model je považován za budoucnost zaměstnanosti. Znamená kombinaci kancelářské práce a práce na dálku, kdy zaměstnanec například několik dní v týdnu pracuje z domova. Zatímco v době pandemie Covid-19 byl pobyt mimo kancelář nutností, v roce 2022 zhruba šest z deseti pracovníků v USA záměrně volí pohodlí vlastního domova po všechny nebo většinu dní, pokud lze jejich práci vykonávat na dálku.

Ačkoli jsou modely práce na dálku a hybridní modely práce pro zaměstnance výhodné, pro manažery představují zřejmý důvod k obavám. Nedostatečná sebekontrola a množství rušivých vlivů v home office může být na škodu produktivitě zaměstnance.

Software pro vzdálené monitorování

Zde přichází na řadu vzdálené monitorování. CleverControl umožňuje sledovat zaměstnance, ať už pracují kdekoli - doma, v kanceláři nebo na služební cestě přes půl světa. Po instalaci do počítače nebo notebooku zaměstnance software shromažďuje údaje o jeho činnosti a dodává je na online řídicí panel. Nezáleží na tom, kde se zařízení nachází, pokud je připojeno k internetu. I když je internetové připojení zařízení poruchové nebo chybí, není důvod k obavám. CleverControl sleduje činnost zaměstnance i v režimu offline a zprávu odešle, jakmile je připojení obnoveno.

Vzdálené monitorování zahrnuje téměř všechny činnosti zaměstnanců na počítači, od spouštění programů až po operace s tiskárnou. Zprávy obsahují kompletní historii navštívených webových stránek, aktivity na sociálních sítích, doby nečinnosti, začátek a konec práce, video a zvukové záznamy z webové kamery a mnoho dalšího. Takové obrovské množství dat je poměrně obtížné zkoumat a analyzovat - a ještě obtížnější je to v případě, že monitorujete několik zaměstnanců nebo celou firmu. CleverControl se této práce ujímá a prezentuje data ve formě snadno vyhodnotitelných grafů a statistik. Průměrný aktivní čas, nejpoužívanější aplikace a webové stránky, vyhledávací dotazy - všechny tyto analýzy jsou k dispozici pro každého uživatele nebo skupinu a libovolné nastavené období.

CleverControl také vyhodnocuje produktivitu každého zaměstnance. Systém kategorizuje webové stránky nebo aplikace jako produktivní nebo neproduktivní a na základě této klasifikace vypočítá celkovou úroveň produktivity zaměstnance.

Další výhodou programu je sledování docházky. Systém ukáže, kdy zaměstnanec každý den začíná a končí práci, a odhalí tak pravidelné pozdní příchody a předčasné odchody.

Monitorovací systém CleverControl umožňuje vzdálené sledování činnosti nejen zpětně, ale i v reálném čase. Nemusíte být nutně v kanceláři, abyste mohli zkontrolovat, co zaměstnanci právě dělají. Stačí se přihlásit k online ovládacímu panelu a připojit se k živému náhledu. Funkce Live Viewing přenáší obrazovky zaměstnanců spolu s aktualizacemi navštívených webových stránek, stisků kláves a událostí ve schránce v reálném čase. Funkce Live Webcam plní podobnou funkci - pouze streamuje video z kamery počítače.

Ovládání a konfigurace

Vzdálené monitorování nabízí více možností než jen přijímání zpráv o činnosti zaměstnanců. Online ovládací panel umožňuje konfigurovat nastavení sledování bez přístupu k cílovým počítačům. Můžete například zapnout a vypnout sledování webových stránek, změnit intervaly nahrávání videa nebo vypnout sledování konkrétního počítače. Můžete také upravovat informace o uživatelích, přidávat pracovní místa a avatary a rozdělovat počítače do skupin, čímž je sledování ještě pohodlnější.

Rychle se měnící svět mění všechny oblasti našeho života, včetně pracovních modelů. CleverControl umožňuje hladké a snadné přizpůsobení se novému normálu - vzdáleným nebo hybridním typům práce. Ať už vaši zaměstnanci pracují z domova, z kanceláře nebo na cestách, vždy budete mít jistotu, že jsou maximálně produktivní. Můžete sledovat úroveň jejich výkonu, vidět, co dělají v kteroukoli dobu pracovního dne, a omezit vyrušování - to vše na dálku z pohodlí vaší kanceláře.

Here are some other interesting articles: