Nábor zaměstnanců jako jedna ze součástí úspěšného podnikání

Nábor zaměstnanců jako jedna ze součástí úspěšného podnikání

Náborový proces je jistě známý každému, kdo někdy pracoval ve firmě nebo absolvoval pracovní pohovor. Manažer, který má určité zkušenosti, přesně ví, jaké zaměstnance potřebuje a jaký soubor osobních a profesních dovedností musí mít. Ale každý případ má své výjimky a zlatá pravidla, která by se měla dodržovat. V tomto případě se pravidla týkají těch zaměstnanců, které byste nikdy neměli přijímat za žádných okolností a za žádných podmínek. Základem úspěšné činnosti každé společnosti je, že v ní nepracují zaměstnanci, kteří jsou rodinnými příslušníky nebo přáteli zaměstnavatele.

Tito lidé zpravidla nakonec začnou věřit, že by se s nimi mělo zacházet jinak než s ostatními. Takový přístup v pracovním týmu vede k tomu, že se ostatní účastníci uchylují ke konfliktu jako ke způsobu nastolení spravedlnosti. V takovém případě je velmi obtížné zachovat nestranné jednání, zejména pokud se pokusili pomluvit někoho z rodiny zaměstnavatele. A poté bude poměrně obtížné obnovit důvěrný vztah s osobou, která není cizí, kvůli hádce, k níž došlo v pracovní době. Další kategorie osob, které byste nikdy neměli zaměstnávat, je rovněž spojena s příbuznými, jen v tomto případě s příbuznými zaměstnanců.

Často se stává, že se člen týmu snaží na volné místo doporučit někoho ze svého okolí. Doporučení týkající se této osoby se může shodovat s jejími kompetencemi a znalostmi, ale zaměstnavatel musí pochopit, že není možné znát všechny podrobnosti a je lepší takovou odpovědnost nepřebírat. Pokud se stane, že se zaměstnavatel a nově přijímaný pracovník nedohodnou, je pravděpodobné, že to také zničí vztah jak profesní, tak osobní s tím, od koho doporučení pochází.

Za pozornost stojí i ti, kteří vytvářejí jen zdání aktivity. Takového člověka lze odhalit již při prvním pohovoru. Je velmi nepravděpodobné, že by se ozvali, pokud se náhodou kvůli nezralosti trochu opozdí na schůzku, zatímco adekvátní osoba odpovědná za své jednání by si našla způsob, jak to udělat. Životopis takového uchazeče často neobsahuje žádné konkrétní informace, o svých předchozích zaměstnáních říkají jen negativní věci a všechny jejich odpovědi na otázky nejsou důkladné a z běžného pohledu povrchní. Při najímání takového člověka je důležité si uvědomit, že jediné, co bude dělat, je vytvářet zdání činnosti a jeho efektivita bude velmi nízká.

There is also a category of so-called dependent employees. They do not know how to make their own decisions and refer to their supervisor on every occasion without even considering the fact that it might take up too much time. They need clear guidance and do not have creative thinking or initiative. Probably nothing bad will be heard about such people from their last place of work because it is likely that they have always carried out their duties. But how it was done and under what conditions is also important. A person who has the above-mentioned characteristics and who wants to get a job should just be asked the following questions: "What personal achievements do you have? And what professional level have you achieved?”. It is most likely that such a person will stumble.

A nakonec je důležité si uvědomit, že byste se nikdy neměli nechat ovlivnit momentálními emocemi. Pokud je potenciální zaměstnanec příliš dobrý a vy máte pocit, že nikoho takového už nikdy nenajdete, nebo naopak máte ohromný pocit lítosti, stojí za to důkladně zvážit, zda ho rovnou přijmout, či nikoli. V takovém případě je důležité rozvíjet profesionální intuici, která vám pomůže správně se rozhodnout.

Here are some other interesting articles: