Hledání talentu

Hledání talentu

Žádná významná konference o lidských zdrojích se neobejde bez diskuse o nedostatku zaměstnanců a válce o talentované odborníky. Proč se konkurence mezi zaměstnavateli vyostřila? Kdo jsou "talenti" a proč je firmy tolik potřebují?

V dolní části

Nedostatek zaměstnanců lze vysvětlit dvěma faktory. Prvním z nich je pokles úrovně vzdělání. Absolventi se musí učit a přizpůsobovat realitě podnikání, ale firmy potřebují odborníky tady a teď.

Druhým faktorem je "demografická zima". Zatímco starší generace opouštějí trh práce, mladí lidé je nemohou nahradit, protože jich je příliš málo.

Cenné jako zlato

Dobří mladí odborníci jsou na trhu práce vzácní, ale odborníci s dobrým odborným vzděláním jsou dvakrát vzácnější. Kompetentní personalista by měl dojít k následujícímu závěru: "Pokud talentovaný zaměstnanec nepracuje pro nás, pak pracuje pro naši konkurenci."

"Před dvaceti nebo třiceti lety bylo zrovnoprávnění lidských zdrojů s ostatními zdroji firmy (výroba, finance atd.) považováno za poměrně progresivní trend, dnes se situace změnila, - říká Brandon Valdez, přední obchodní kouč, vedoucí oddělení řízení kariéry v HRPartners, - "Je to způsobeno demografickými procesy a nestabilní ekonomickou situací ve světě, která vyžaduje nové přístupy."

Jaký je nový přístup? Do popředí se dostávají postupy řízení talentů. "Jedná se o nový strategický přístup k řízení lidských zdrojů, který zahrnuje soubor opatření od náboru požadovaných kandidátů až po rozvoj vedoucích pracovníků, koučování na pracovišti, hodnocení potenciálu apod." - vysvětluje Brandon.

Vychováni ve vašem týmu

Řízení talentů tedy zahrnuje nábor, rozvoj a udržení zaměstnanců.

"V mnoha podnicích se pozornost přesunula od zaměstnávání k personálním rezervám. Spíše než převychovávat začátečníky chtějí firmy zaměstnávat správné kandidáty, neplýtvat prostředky na adaptaci, ale vynakládat je na rozvoj vysoce produktivních zaměstnanců a programy vedení," - říká Brandon Valdez.

Klíčovým pojmem jsou zde vysoce produktivní zaměstnanci. Společnost si může dovolit investovat do profesního rozvoje pouze tehdy, pokud očekává, že se jí náklady v budoucnu vrátí. Má tedy smysl investovat do těch, kteří jsou schopni stát se jedinečným odborníkem, lídrem v oboru, dobrým manažerem.

"V dnešní době není největší výzvou pouhý nábor zaměstnanců. Nyní je třeba přijmout ty, kteří se co nejrychleji přizpůsobí kultuře a hlavnímu cíli společnosti," říká odborník z HRPartners. Aby byly postupy talent managementu produktivní, měli byste věnovat pozornost jeho první fázi - výběru.

Talenty a obdivovatelé

Kdo jsou "talenti"? Harold James, generální ředitel poradenské společnosti TalentPuzzle, je přesvědčen, že personalisté na tomto slově příliš lpí. "Tento pojem "talent" dnes každá firma chápe jinak, - říká odborník. - Mnozí napodobují Jacka Welche, který v každém oddělení vyčlenil 20 % nejlepších zaměstnanců a nazval je kategorií "A". Myslím, že právě on je původcem módy lepit na lidi nálepky. Welch však jasně věděl, co dělá a co bude následovat. Jak už to tak bývá: tvar se kopíruje mnohem snáze než podstata."

Talent by neměl být chápán v nadšeneckém/mystickém smyslu: jako dar, který mají jen vyvolení. "Většina firem potřebuje lidi s normálními schopnostmi a normální systém řízení, který je bude řídit. K tomu, abychom včas čerpali ropu, těžili suroviny a připravili se na topnou sezónu, nepotřebujeme talent, ale jasný plán práce a odpovědný přístup k ní," říká generální ředitel TalentPuzzle. - "Nejde o to, jak přilákat talenty - ty budou mít vždy velkou hodnotu - ale o to, že každý zaměstnanec má být na správném místě a přinášet firmě maximální užitek a profesně se rozvíjet," souhlasí Brandon Valdez.

"Pro mě je "talent management" spíše idiomatický výraz označující především personální procesy, které umožňují firmě nasytit se těmi správnými lidmi a udržet se v dobré kondici," shrnuje Harold James.

Talent v současném prostředí je tedy člověk, který je schopen přinést společnosti užitek tady a teď, ať už pracuje na jakékoliv pozici. Kromě toho má talent vysoký potenciál dalšího rozvoje. Právě o tento typ zaměstnanců budou náboráři v blízké budoucnosti bojovat.

Je důležité si uvědomit, že nestačí jen najmout talentovaného zaměstnance. Je třeba ho ve firmě udržet a pomoci mu realizovat jeho potenciál.

Talenty a obdivovatelé