Jak neztratit dobrého kandidáta

Jak neztratit dobrého kandidáta

Najímání zaměstnanců vyžaduje individuální přístup a ani ty nejlepší techniky nejsou univerzální. Pokud se člověk během pohovoru cítí uvolněně, neznamená to, že je otevřený a mluví pravdu, a ten, kdo se tváří ustaraně, něco skrývá.

Nevybírejte si životopis, ale osobu.

V nejranější fázi prohlížení životopisů nehledejte ty, které odpovídají nějakému standardu, nebo odmítejte ty, které mají chyby ve formátu nebo formulaci. Raději si zkuste kandidáta představit, odhadnout jeho zkušenosti a dovednosti. Ne každý se dokáže správně prezentovat, ale pokud odborník strávil deset let ve firmě podobného profilu, ukazuje to mnohem víc než jen dobře popsané úspěchy na papíře.

Nesuďte povrchně.

Další neblahý trend se týká vedení pohovoru, kdy personální oddělení pouze přebírá několik jednoduchých technik z různých metodik. Zajímavé je, že zkušení uchazeči o zaměstnání se rychle naučili pravidla hry: zdvořile reagují na stresovou situaci, nadšeně vyprávějí o svém předchozím pracovišti a prokazují podrobné znalosti nového zaměstnavatele. Realita je však taková, že takovým uchazečům obvykle chybí znalosti a zkušenosti; v reálné konfliktní situaci začne panikařit a dělat chyby, což v klientech nevzbuzuje důvěru. V tu chvíli si personalista vzpomene na odmítnutého kandidáta, který v reakci na stresový pohovor založil ruce na prsou a zeptal se: "Jak se opovažujete?"

Buďme bez stresu.

Joyce Kingová, odbornice na lidské zdroje: "Uchazeči o zaměstnání ve vyšším věku často hledání práce vzdávají, zoufají si nebo souhlasí s pozicí, která je mnohem nižší než jejich kvalifikace. Důvodem je, že ne všichni personalisté dokáží takové zaměstnance ocenit, a to je velká chyba."

Tito kandidáti se od mladších kolegů pozitivně odlišují mnoha vlastnostmi, zejména vysokou mírou odpovědnosti. V obtížné situaci jsou připraveni pracovat dnem i nocí a celým svým srdcem sdílet společný cíl. Sami vytáhnou tým z přetlaku, i když pravděpodobně neprojdou hodnocením efektivity týmu nebo nevysvětlí, co je to teambuilding. Nejenže pracují na dosažení výsledků, ale stávají se také vzorem pro mladé zaměstnance a nastavují laťku poměrně vysoko."

Takoví odborníci to se sebou myslí vážně a neprojdou zátěžovým testem. Ale nepotřebují ho, protože se jednoduše neocitají ve stresových situacích. A jak budou tito krátce mluvící neusměvaví lidé pracovat se zákazníky? Snadno. Budí důvěru svou seriózností, solidností a spolehlivostí. Pokud jsou někteří z klientů firmy lidé podobného charakteru, nepotřebují "mladého, energického, stresům odolného manažera s pozitivním pohledem na život"; raději komunikují se stručným, důkladným člověkem.

Snažte se, aby vás měli rádi.

Tento typ uchazečů mluví raději stručně a k věci, proto si před schůzkou pečlivě přečtěte jeho životopis a udělejte si poznámky, co přesně byste chtěli objasnit. Tuto část pohovoru však neprotahujte, protože před vámi nestojí člověk, který bude rád diskutovat o různých scénářích nebo řešit "hvězdičkové" rébusy.

O práci s takovými uchazeči vypráví Maria Hernandezová, specialistka na nábor zaměstnanců v realitní kanceláři: "Často musím vybírat kandidáty ve věku 40-50 let a starší, protože pokud jde o koupi domu nebo pronájem kanceláří, zákazníci dávají přednost komunikaci se solidními lidmi. Je to pochopitelné, protože v našem oboru je poměrně hodně podvodníků a šejdířů. Takoví kandidáti často negativně vnímají, že osoba, která vede pohovor, je mnohem mladší než oni, takže se vždy snažím situaci rozptýlit. Ihned je informuji, že se jedná pouze o první část pohovoru a poté je bude dále hodnotit jejich přímý nadřízený, zatímco mým úkolem je dodržet některé formality. To dává možnost navázat další dialog bez nátlaku."

Naplánujte rozhovory.

Musíte pochopit, že i vy budete souzeni. Skvělý kandidát má vždy možnost vybrat si z mnoha společností a vy byste se měli pokusit stát se tím vyvoleným.

HR-experti vždy uchazečům říkají, že pro pozdní příchody není místo, ale zároveň si dovolují projevovat neúctu k času ostatních. Pokud zdržujete pohovor nebo neustále kandidáta vyrušujete, připravte se na to, že dobrý odborník se k vám už nikdy nevrátí.

Snažte se poskytnout rychlou zpětnou vazbu: i když daná osoba práci nezískala, jemně jí o tom řekněte. Uchazeči tohoto typu mají tendenci milovat pravdu a spravedlnost, proto pokud nedostanou včasnou odpověď, nebudou líní napsat negativní hodnocení, které může značně poškodit pověst společnosti. Amanda Willisová, kariérní poradkyně a mentorka při hledání zaměstnání ve společnosti SearchCoach a šéfredaktorka časopisu CareerLike, radí: "Kariérní poradenství je velmi důležité: "Písemné odmítnutí můžete poslat e-mailem, i když to není vždy snadné, takže za nejlepší variantu považuji informovat kandidáty během pohovoru o tom, do kolika dnů mohou očekávat kladnou odpověď. Lidé tak alespoň vědí, že pokud se jim do dvou dnů neozvali, odpověď je pravděpodobně zamítavá. Kandidát však může ještě zavolat a upřesnit si to."

***

Neposuzujte odborníka podle schopnosti absolvovat pohovor, zhodnoťte vlastnosti důležité pro danou práci, a pak vám neunikne kandidát, který může nechat konkurenci daleko za sebou.