Proč ne všechny podnikatelské nápady fungují

Proč ne všechny podnikatelské nápady fungují

V každém podnikání je vždy potřeba něco změnit, vylepšit, přidat nebo odstranit. Beze změn bude podnik pouze ustupovat, proto by se měly stále objevovat nové nápady. V některých podnicích jsou za nové nápady zodpovědní "speciálně vyškolení lidé", v některých podnicích je to povinností vrcholového vedení. V každém případě, ať už tyto nápady vytvoří kdokoli, odpovědnost za jejich realizaci nebo odmítnutí uvést je do praxe ponese generální ředitel, proto musí jako nikdo jiný chápat, podle jakých kritérií se rozhoduje o přijetí nebo odmítnutí podnikatelského nápadu.

Krok 1. Myšlenka

Prvním a nejdůležitějším bodem je, že myšlenka může být originální, ale může být i kopií. Nová myšlenka má vždy řadu variant, které se při jejím formování přezkoumávají; kopie se jednoduše shromáždí a vybere se z nich ta, která se nejvíce hodí nebo která se líbí. Ale kopie je výsledek někoho jiného, už vidíte důsledky její realizace, neznáte však způsob realizace ani žádné nuance, a i když prozkoumáte technologický řetězec, nemáte záruku, že se vám podaří zopakovat originál. A pokud se vám podaří dosáhnout podobného výsledku, nebudete první a jediní na trhu. Při práci s variantami se volí ta nejjednodušší, ale je třeba prostudovat alespoň 4-6 variant, ideálně by jich mělo být 8.

Krok 2. Časový limit

Dalším krokem je stanovení časového limitu pro realizaci nápadu. Jeden časový limit, například do 1. září, nestačí; období je třeba rozdělit na dílčí etapy, z nichž každá musí mít průběžný výsledek. Nejprve v tomto případě fyzicky uvidíte výsledek svého počínání, který poslouží jako další potvrzení, že jako vedoucí děláte vše správně. Za druhé, při vybočení z plánu můžete vždy proces vrátit zpět do nastaveného směru, tj. korigovat jej. Za třetí, takový přísný plán bude disciplinovat vás i vaše podřízené a nebudou vám moci do poslední chvíle, kdy se ukáže, že se nic nepovedlo, vyprávět pohádky typu "všechno je v pořádku, nebojte se". Jedná se o jakési milníky, které ukazují správný směr. Každá etapa musí mít svůj vlastní, fyzicky viditelný výsledek, vše ostatní jsou výmluvy a záminky.

Krok 3. Realizace

Když jste si vybrali variantu nápadu, musíte se jí držet po celou dobu realizace. V této fázi dochází nejčastěji k chybám, protože vedoucí se sám od sebe nebo na základě něčího přesvědčení začne odklánět od původní koncepce k nejbližšímu a nejjednoduššímu řešení, které ho napadne. Například výběr surovin pro výrobu se změní ve prospěch levnějších nebo se na poslední chvíli změní priorita spuštění linky. V takovém případě již nemáte proces pod kontrolou a začíná být chaotický. V důsledku toho nebude existovat ani jedno, ani druhé. Generální ředitel je z titulu své funkce odpovědný za celý podnik včetně realizace všech nápadů a inovací. Pokud není připraven převzít odpovědnost za proces realizace a místo toho se ji snaží rozložit na celý personál podle zásady "Jsme tým!", nedosáhne potřebného výsledku, protože peníze jsou úrovní odpovědnosti. Pokud vedoucí není připraven přijímat individuální rozhodnutí a nést za ně plnou odpovědnost, ale touží po zisku a prosperitě podniku - nezbude nic jiného než hesla typu "Jednou určitě všechny porazíme a staneme se lídry na trhu!!!". Jsme nejlepší!!! Jsme tým!!!" Jak a kdy všechny porazíme, není jisté, ale zní to skvěle.

Krok 4. Analýza výsledku

Pokud váš nápad funguje, měli byste krok za krokem analyzovat, jak k tomu došlo, protože je to vaše vítězství jakožto vůdce a osoby, která převzala veškerou odpovědnost a dovedla jej do logického konce. Toto je tedy váš soubor nástrojů. Pokud to neuděláte, tato situace se zapíše do vaší "banky zkušeností" a až příště tuto "zkušenost" neopatrně použijete ve zdánlivě podobném případě, riskujete prohru. Každý případ je jiný, ať už má vnější podobnosti jakékoliv. Když si pokaždé situaci zařadíte a v každém konkrétním případě použijete vhodné nástroje, vytvoříte nový scénář vedoucí k vítězství, nikoli k neúspěchu. Potřebné podnikatelské nápady pak budou realizovány a přinesou užitek namísto zklamání a ztrát.

Here are some other interesting articles: