Pět mýtů o budování značky HR

Pět mýtů o budování značky HR

Těžko si lze představit úspěšného a efektivního ředitele lidských zdrojů, který pracuje bez efektivní komunikace, výzkumu a propagace, bez digitálních technologií a všeho, co může poskytnout marketing. Propojení mezi oblastmi podnikání, odpovědnostmi a různými odděleními se stírá. Budování HR-brandu je především o spolupráci. Existuje několik mýtů týkajících se tohoto procesu.

Mýtus 1: protože název obsahuje slovo "HR", veškerá práce je výhradně na zaměstnancích HR.

HR-brand je součástí celkové firemní značky společnosti. Značka společnosti se skládá z image společnosti jako hráče v oboru, image jejích produktů a image zaměstnavatele. Pokud trh zaujme negativní stanovisko alespoň k jedné z těchto částí, bude to mít negativní dopad na značku podniku jako celek.

Budování HR-brandu je dlouhý a časově náročný proces, na kterém se podílejí vrcholoví manažeři (včetně nejvyššího představitele společnosti), HR, PR a marketingová oddělení. Společnost se stává nejlepším zaměstnavatelem díky existenci jasné strategie a také dobře koordinované práci celého týmu.

Personální oddělení, PR a marketing by se proto měly s podporou vrcholového vedení spojit při tvorbě jednotné strategie.

Mýtus 2: Značka HR je jedinečná a výjimečná a skládá se z něčeho jiného.

Pokud se podíváte na něco, co vypadá jako jablko, v 99,9 % případů se ukáže, že je to jen jablko. V 0,1 % případů to může být pomeranč, ale s největší pravděpodobností to bude nepoživatelné. Stejný princip platí i pro HR-značku: pokud je to značka, pak by měla být založena na určitých principech a pravidlech.

Značka je obraz a asociace, které se spotřebiteli/klientovi/uchazeči o zaměstnání vybaví, když pomyslí na vaši společnost. Pro značku jsou důležité jak hmotné, tak nehmotné vlastnosti. Mohou být racionální, přímo související s hmotnými charakteristikami, nebo emocionální. Lidé, pro které jsou důležité nehmotné charakteristiky a emocionální výhody, se zpravidla liší od těch, kteří oceňují racionální věci.

Stejné prvky jsou důležité i pro značku HR. Jediný rozdíl je v tom, že pokud chcete zaujmout uchazeče o zaměstnání, je důležité zaměřit se na emocionální výhody a nehmotné vlastnosti. Lidé k vám do továrny nechodí proto, že vyrábíte detaily do auta, ale také proto, že tam vytváříte nejúžasnější auta. Lidé pracují ve společnosti Disney nejen proto, aby trávili hodiny kreslením skic, ale kvůli možnosti stát se součástí fantazie.

Mýtus 3: Publikum HR-brandu je externí. Je potřebná pouze k přilákání uchazečů o zaměstnání.

To samozřejmě není pravda. Pro značku existuje mnoho komunikačních kanálů, ale zaměstnanci jsou klíčovým a nejspolehlivějším kanálem. A když se potenciální uchazeči chtějí dozvědět něco o firmě, první, koho se zeptají, jsou zaměstnanci. A ať už zaměstnavatelé píší na svých webových stránkách cokoli, ať natáčejí jakákoli videa, právě zaměstnanci a jejich přístup k firmě jsou klíčovou složkou HR-brandu.

Interní publikum (zaměstnanci) je pro značku HR ještě důležitější než externí publikum (kandidáti). Zaměstnanci získávají přístup k obsahu práce poté, co uvěřili vnějšímu obrazu společnosti a připojili se k němu. Znají skutečný stav věcí a přenášejí tyto informace do vnějšího prostředí.

Zdravá vnitropodniková kultura tak následně přitahuje ty správné kandidáty.

Mýtus 4: HR-brand je pouze to, co o sobě firma říká.

Značka HR má emocionální i racionální složku. Nejde jen o to, co o sobě firma říká, ale také o to, co vůči ní cítí zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání. Je velmi důležité, co se tím naznačuje.

Pro nás jako značku jsou velmi důležité tyto atributy: vliv, svoboda, výzva a tým. Máme sepsanou strategii, co s těmito atributy děláme, jak je vysíláme navenek i dovnitř společnosti. Výsledek takové práce je nejlépe vidět tam, kde se zaměstnanci svobodně vyjadřují: na sociálních sítích, blozích atd.

Mýtus 5: Značka HR je velmi drahá.

Jak bylo uvedeno výše, značka je součástí společnosti, proto musí být investice společné. Je nutné kombinovat rozpočty a průnik oblastí využití interních zdrojů a přilákat zaměstnance. Nemusíte najímat hvězdy a platit je, vaši lidé budou psát blog, natočí a sestříhají video atd.

To se stane skutečností, pokud se vrátíme k chápání lidských zdrojů jako systému, který funguje sám o sobě. Nemusíte natáčet drahá videa o tom, jak je vaše firma super, abyste vytvořili super HR-brand. Značku by měli tvořit zaměstnanci. To je klíčový cíl. Budování HR-brandu bude levné, pokud zapojíte maximální počet oddělení.

Pozvěte například odborníky, kteří mají zájem pracovat zdarma, aby se propagovali.

A hlavně nezapomeňte, že vše, co děláte, by mělo směřovat k vytváření přidané hodnoty pro společnost.

Pokud po nějaké době nezaznamenáte nárůst počtu životopisů, nesníží se fluktuace ani průměrná doba náboru a nezvýší se ukazatel zapojení, děláte něco špatně.

Pět mýtů o budování značky HR

Here are some other interesting articles: