Proč hodnotit něco, co se dá naučit?

Proč hodnotit něco, co se dá naučit?

Znalosti se získávají rychle a rychle zastarávají. Kontrola úrovně znalostí je užitečná, ale nevypovídá nic o schopnosti člověka přizpůsobovat se novým situacím, řešit nové úkoly a učit se novým dovednostem.

Absence nebo nedostatek odborných znalostí není nic neobvyklého, zejména pokud je člověk v nějakém oboru nováčkem.

Zaměstnavatelé často vyřazují uchazeče právě z tohoto důvodu. Ale co když je to právě ten vedoucí pracovník a kreativní génius, kterého vaše společnost potřebuje?

Jak to můžete zjistit?

Kompetence zaměstnance jsou nejen dovednosti a odborné znalosti, ale také motivace, schopnosti a osobní vlastnosti. Pokud dovednosti a znalosti můžete rozvíjet během práce, pak jsou schopnosti lidí dány při narození a téměř nepodléhají rozvoji.

Je nepravděpodobné, že byste někoho dokázali převychovat, protože jeho charakter se formoval v dětství a dospívání a v novém zaměstnání se nijak dramaticky nezmění. Nicméně osobní vlastnosti budou mít zásadní vliv na chování člověka v různých situacích.

Je tedy ověřování odborných znalostí zbytečné?

Ne, ale jejich přítomnost není vždy rozhodující pro práci. Každá složka kompetenčního modelu má svou vlastní formu hodnocení.

Schopnosti: ověřuje se pomocí testů schopností.

Osobnostní charakteristiky: můžete si je ověřit pomocí pohovoru o odborné způsobilosti, během společné činnosti nebo pomocí osobnostního dotazníku.

Motivace: osobnostní dotazníky. Například známý osobnostní dotazník OPQ32.

Znalosti a dovednosti: hodnotí se pomocí znalostních testů a školicích cvičení.

Najděte skutečný talent, najměte někoho, kdo bude efektivní a přinese vám výhody!

Ale i když najmete ty nejtalentovanější lidi, je důležité kontrolovat jejich produktivitu během pracovní doby. Tento úkol můžete svěřit speciálnímu programu CleverControl. Ten dokáže zaznamenávat veškerou činnost na počítači zaměstnance a přenášet k vám všechna data, ať jste kdekoli. K informacím budete mít přístup na dálku a uvidíte vše, co se během dne stalo, nebo dokonce v přímém přenosu!

Here are some other interesting articles: