Zprůhlednění a zefektivnění pracovních procesů

Zprůhlednění a zefektivnění pracovních procesů

O tento případ se podělila IT společnost z Kanady. Společnost poskytuje služby vývoje softwaru na zakázku, jako je testování QA, obchodní řešení, migrace, vývoj aplikací a jejich údržba. Zákazníkům jsou účtovány hodinové sazby, takže přesné sledování pracovní doby je klíčové. Společnost má nadnárodní tým, jehož část pracuje na dálku z jiných zemí. Vzhledem k tomu, že tito zaměstnanci žijí v různých časových pásmech a rozvrh je pro všechny zaměstnance flexibilní, bylo manuální sledování pracovní doby pro manažery náročné. Navíc potřebují sledovat činnost zaměstnanců při práci, aby zajistili, že aktivní čas je také produktivní.

S ohledem na tyto výzvy se společnost obrátila na CleverControl s následujícími požadavky. Monitorovací nástroj musel mít možnost zapnout/vypnout monitorování, aby jej každý zaměstnanec mohl aktivovat na začátku pracovního dne a vypnout během přestávky na oběd. Manažeři také potřebovali přesné přehledy o aktivním čase, záznamy o činnosti zaměstnanců během dne a hodnocení produktivity.

Společnost se rozhodla implementovat CleverControl na šest měsíců a zjistit, jaký to bude mít pro společnost přínos.

Vedoucí týmů se o výhodách monitorovacího systému přesvědčili hned v prvním týdnu. Systém CleverControl je zbavil rutinních úkolů spojených se shromažďováním záznamů o pracovní době každého zaměstnance. Mohli se také podívat do záznamů o činnosti a zjistit, zda specialista pracoval na projektu nebo procházel sociální média. Živé zobrazení obrazovek zaměstnanců umožnilo nejen zpětné sledování, ale také sledování pracovního procesu v reálném čase. Díky logům se počítání času stráveného na projektu a vyúčtování zákazníkovi stalo jednodušším úkolem. Kromě toho automatizované sledování ušetřilo vedoucím týmů 30-60 minut času denně.

Průběžné sledování po dobu několika týdnů pomohlo udržet ve společnosti cenného technického specialistu. Vedoucí týmu si všiml, že specialista si v práci prohlíží pracovní stránky. Vedoucí s ním o tom diskutoval a dozvěděl se, že specialista hledá novou lépe placenou práci. Specialista se cítil dotčen, že jeho nový kolega, který byl nedávno přijat na podobnou pozici, dostal vyšší plat, a přitom měl nižší kvalifikaci. Tento případ přiměl vedení přehodnotit systém mezd a prémií ve firmě.

Při shrnutí půlročních zkušeností se systémem CleverControl vedení společnosti přiznalo, že se pracovní procesy staly transparentnějšími a efektivnějšími. Společnost prodloužila smlouvu se společností CleverControl o další rok.

Základní funkce:

  • Ovladatelnost
    Zaměstnanec může sledování spustit a zastavit ručně, což umožňuje přesnější sledování aktivní pracovní doby.
  • Sledování času
    Automatizované sledování aktivního času zaměstnanců zjednodušuje účtování klientům na hodinové bázi.
  • Sledování aktivity
    Sledování toho, co zaměstnanec dělá během pracovní doby, pomáhá zajistit, aby jeho aktivní čas byl také produktivní.