Udržování disciplíny a produktivity zaměstnanců na dálku

Udržování disciplíny a produktivity zaměstnanců na dálku

V květnu 2020 hledala velká poradenská firma nástroj pro sledování zaměstnanců, kteří museli odejít na dálku kvůli pandemii. Vedení se obávalo, že bez kontroly klesne kvalita práce, což by následně vedlo k finančním ztrátám a ztrátám reputace. Firma si vybrala CleverControl kvůli nejlepšímu poměru funkcí a ceny. Pomáhali jsme jim při implementaci monitorovacího systému a za šest měsíců jsme je oslovili, abychom se zeptali na jejich zkušenosti se systémem CleverControl.

Firma začala instalací řešení u pěti vzdálených zaměstnanců, aby zjistila, jak funguje a jak ovlivní jejich produktivitu. Po měsíci testování a pozitivních výsledcích společnost rozšířila CleverControl na zbytek zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že vzdálení zaměstnanci používali k práci doma buď své osobní, nebo firemní počítače, rozhodla se společnost nepoužívat možnosti nahrávání obrazu a zvuku, aby respektovala jejich soukromí. Kromě toho mohli zaměstnanci monitorování ručně vypnout/zapnout, takže monitorovací systém nezaznamenával jejich osobní údaje v mimopracovní době.

Vedení hodnotilo úroveň produktivity zaměstnanců pomocí denních a týdenních statistických výkazů. Také používalo statistiky činnosti ke kontrole docházky a disciplíny - zda zaměstnanci odpracovali svých řádných osm hodin a kdy začali a skončili svůj pracovní den. Nakonec manažeři prováděli občasné kontroly pomocí funkce Live Viewing, aby zjistili, jak práce probíhá.

Zprávy společnosti CleverControl měly v procesu hodnocení produktivity významnou váhu, vedení však nepřijímalo žádná rozhodnutí pouze na základě těchto zpráv. Před konečným posouzením je porovnávalo s klíčovými ukazateli výkonnosti a dalšími ukazateli.

Na základě těchto informací musela společnost propustit jednoho ze zaměstnanců pro soustavně nízkou produktivitu a vyřizování osobních záležitostí v pracovní době. Když to viděli někteří další zaměstnanci, snažili se podvádět CleverControl pomocí automatických klikátek a získávat tak 100 % aktivní doby. Naopak, přesně osm hodin aktivity každý den se vedení zdálo podezřelých, a tak podvod rychle odhalilo pomocí funkce monitorování aplikací CleverControl.

CleverControl pomohl firmě udržet produktivitu a disciplínu během pandemie. Monitorovací systém také výrazně přispěl k odpovědnosti - manažer se mohl kdykoli přihlásit na monitorovací panel a zkontrolovat činnost zaměstnance v kteroukoli denní dobu. A konečně, zaměstnanci o kontrole věděli a neměli tendenci zahazovat svůj pracovní čas nebo poskytovat nekvalitní služby klientům.

Základní funkce:

  • Statistiky aktivního času
    Sledování aktivního času umožnilo managementu kontrolovat docházku vzdálených pracovníků.
  • Živé zobrazení
    Vidět, co zaměstnanci dělají v kteroukoli denní dobu, přispělo k odpovědnosti a transparentnosti práce na dálku.
  • Monitorování činnosti programů
    Díky této funkci mohlo vedení odhalit zaměstnance, kteří se snažili podvádět při monitorování.