Řešení problémů spojených s monitorováním činnosti zaměstnanců na počítači na pracovišti BYOD

Řešení problémů spojených s monitorováním činnosti zaměstnanců na počítači na pracovišti BYOD

Prostředí BYOD (Bring Your Own Device) je pracovní politika, která umožňuje zaměstnancům používat k přístupu k firemním zdrojům a k plnění pracovních úkolů svá osobní zařízení, jako jsou notebooky, chytré telefony nebo tablety. Tato politika nabízí větší flexibilitu a úsporu nákladů, ale také představuje nová bezpečnostní rizika a jedinečné výzvy pro zaměstnavatele, zejména pokud jde o monitorování činnosti zaměstnanců na počítači.

S rostoucím počtem případů práce na dálku a zásad BYOD je monitorování zaměstnanců stále složitější. V tomto článku se budeme věnovat problémům spojeným se sledováním aktivit zaměstnanců v prostředí BYOD a nabídneme řešení, jak je překonat.

Problémy s monitorováním počítačové aktivity zaměstnanců v prostředí BYOD

Jedním z hlavních problémů při sledování počítačové aktivity zaměstnanců v takovém prostředí je různorodost zařízení a platforem, které zaměstnanci používají. Pro zaměstnavatele může být problematické vybrat monitorovací software kompatibilní se všemi zařízeními a operačními systémy, které mohou zaměstnanci používat, a následně přesně a efektivně sledovat produktivitu a aktivitu zaměstnanců.

Dalším problémem monitorování počítačové aktivity zaměstnanců v prostředí BYOD je riziko narušení soukromí. Zaměstnanci se mohou zdráhat povolit instalaci monitorovacího softwaru na svá osobní zařízení a zaměstnavatelé musí dbát na to, aby monitorování nepřesahovalo rámec pracovních činností.

Používání osobních zařízení na pracovišti navíc může zvýšit riziko narušení bezpečnosti dat a dalších bezpečnostních hrozeb. Zaměstnanci mohou neúmyslně přistupovat k nezabezpečeným sítím nebo používat nezabezpečené aplikace, což může ohrozit citlivé firemní informace.

Jak tyto problémy vyřešit?

Pro efektivní monitorování počítačové aktivity zaměstnanců v prostředí BYOD je nezbytné zavést komplexní zásady monitorování, které řeší jedinečné problémy BYOD. Zde je několik klíčových řešení těchto problémů:

 1. Implementace kompatibilního monitorovacího softwaru

  Pro efektivní sledování každodenní práce zaměstnanců by zaměstnavatelé měli zavést monitorovací software, který podporuje širokou škálu zařízení a platforem, nebo zvolit několik monitorovacích řešení, která je pokryjí. Tímto způsobem se zajistí, že všichni zaměstnanci budou přesně monitorováni bez ohledu na to, jaké zařízení používají.

 2. Jasné sdělení zásad monitorování

  Klíčová je komunikace. Je nezbytné zaměstnancům jasně vysvětlit účel a rozsah zásad monitorování. Lze tak učinit prostřednictvím příručky pro zaměstnance, zásadních dokumentů, rozesílek nebo jiných komunikačních prostředků. Zaměstnavatelé by měli objasnit, jaké činnosti budou sledovány a proč, stejně jako možné důsledky jejich nedodržení.

 3. Použití kontejnerového řešení

  Jedním z řešení, jak vyřešit obavy o ochranu soukromí při sledování počítačové aktivity zaměstnanců na osobních zařízeních, je použití kontejnerového řešení. Kontejnerizace vytvoří v zařízení zaměstnance samostatný zabezpečený kontejner pro činnosti související s prací, který umožňuje sledování a zároveň chrání osobní údaje.

 4. Omezit sledování pouze na činnosti související s prací

  Řešení kontejnerizace nemusí být vždy možné. Další účinnou metodou, jak se vypořádat s otázkami ochrany soukromí, je omezení doby sledování a rozsahu sledovaných činností. Mnohá řešení pro sledování zaměstnanců, například CleverControl, nabízejí flexibilní nastavení sledování, takže můžete zakázat ta, která mohou narušit soukromí zaměstnanců, například sledování sociálních sítí nebo nahrávání videa a zvuku z kamery zařízení. Existují také možnosti plánování hodin sledování - software pro sledování se automaticky spustí na začátku pracovního dne a zastaví na jeho konci.

 5. Prosazování bezpečnostních opatření zařízení

  Aby zaměstnavatelé snížili riziko bezpečnostních hrozeb v prostředí BYOD, měli by zavést bezpečnostní opatření na zařízeních, jako je ochrana heslem, šifrování a dvoufaktorové ověřování. Tato opatření mohou pomoci zajistit, aby citlivé firemní informace byly chráněny i v případě, že k nim přistupujete z osobních zařízení.

 6. Školení zaměstnanců o osvědčených postupech v oblasti kybernetické bezpečnosti

  V prostředí BYOD je zásadní vzdělávat zaměstnance o osvědčených postupech kybernetické bezpečnosti. Zaměstnavatelé mohou poskytovat pravidelná školení o tématech, jako je správa hesel, rozpoznávání phishingových útoků a postupy bezpečného prohlížení. Školení lze provádět prostřednictvím osobních sezení, online kurzů nebo školicích modulů integrovaných do procesů nástupu zaměstnanců. Zaměstnavatelé mohou také poskytovat průběžné upomínky a aktualizace prostřednictvím e-mailové komunikace nebo firemních zpravodajů, aby posílili osvědčené postupy a udrželi kybernetickou bezpečnost v povědomí zaměstnanců. Poskytnutím znalostí a dovedností zaměstnancům, aby dokázali identifikovat bezpečnostní hrozby a předcházet jim, mohou zaměstnavatelé snížit riziko úniku dat a dalších bezpečnostních incidentů.

 7. Sledování síťového provozu

  Monitorování síťového provozu v prostředí BYOD může zaměstnavatelům pomoci identifikovat potenciální bezpečnostní hrozby a přijmout proaktivní opatření k jejich prevenci. Monitorování sítě zahrnuje zachycení a analýzu dat, která procházejí sítí, jako jsou e-maily, rychlé zprávy a webový provoz. Tato data slouží k identifikaci neobvyklých aktivit nebo potenciálně škodlivého provozu, jako je například pokus zaměstnance o přístup na neautorizované webové stránky nebo přenos citlivých firemních informací do osobního zařízení. Monitorováním síťového provozu mohou zaměstnavatelé v reálném čase odhalit potenciální bezpečnostní hrozby a reagovat na ně, čímž se snižuje riziko úniku dat a dalších bezpečnostních incidentů.

Závěr

Monitorování počítačové aktivity zaměstnanců v prostředí BYOD představuje jedinečnou výzvu. Zavedením komplexní politiky monitorování a řešením těchto jedinečných problémů však mohou zaměstnavatelé účinně monitorovat činnost zaměstnanců a chránit citlivé firemní informace. Zaměstnavatelé by měli mít na paměti obavy o soukromí zaměstnanců a jasně a účinně informovat o zásadách monitorování, aby pomohli zajistit dodržování předpisů a vybudovat důvěru. Proaktivním přístupem k monitorování mohou podniky zvýšit produktivitu a snížit riziko bezpečnostních hrozeb.

Here are some other interesting articles: