8 věcí, díky kterým je pracoviště opravdu skvělé: 1. část

8 věcí, díky kterým je pracoviště opravdu skvělé: 1. část

Zdá se, že když uvidíte skvělé pracoviště, okamžitě víte - to je ono!

V některých případech může být hodnocení firemní kultury založeno na velmi emotivních a osobních kritériích. V jiných případech může být stejně strategické jako hodnocení jakékoli jiné obchodní činnosti. Neexistuje však žádný kouzelný manažerský recept na vytvoření dokonalého pracoviště pro jakékoliv odvětví, jakékoliv město, jakéhokoliv zaměstnance a jakoukoliv.

Pro vytvoření a udržení dobré atmosféry ve firmě však existuje několik základních složek. Tyto faktory mohou zvýšit morálku a zpříjemnit život vašich zaměstnanců. Kromě toho mohou vedení podniku přinést další zisk. Zeptejte se svých zaměstnanců, co je může motivovat k většímu pracovnímu nasazení, a dostanete jejich seznam.

Sledování změn v pracovní spokojenosti zaměstnanců je obtížnější úkol. Pouze 68 % zaměstnanců v USA potvrdilo, že jsou letos se svou prací spokojeni. V loňském roce bylo toto číslo vyšší - 71 % (podle studie Americké psychologické asociace). Pokud se však podíváme na studii Společnosti pro řízení lidských zdrojů, je spokojeno 88 % zaměstnanců, a to je nejvyšší procento za posledních deset let.

Pomineme-li chybovost, můžeme po prozkoumání řady průzkumů spokojenosti s prací a pracovištěm, včetně studií Psychologické asociace, Společnosti pro lidské zdroje a dotazníků Gallup Staples Retailers a PwC Consulting, rozlišit osm klíčových faktorů, které oddělují dobrá pracovní místa od těch běžných a příšerných.

Respektujte

Všichni chceme být oblíbení. I v superkonkurenčním podnikatelském prostředí zaměstnanci očekávají slušné zacházení. Ačkoli zdvořilost vypadá jako odstavec z brožury "Management pro blbce", opravdu skvělá zaměstnání dosahují její nejvyšší úrovně.

Studie Společnosti pro lidské zdroje zaznamenala, že bod "respekt ke všem zaměstnancům na všech úrovních" se v hodnocení spokojenosti zaměstnanců umístil dva roky po sobě nejvýše. "Rozvoj efektivních komunikačních postupů a respektování práce a názorů zaměstnanců pomáhá budovat lepší vztahy mezi manažery a jejich zaměstnanci," uvádí se ve zprávě.

Stejná studie zjišťovala rozdíl mezi očekáváním zaměstnanců od pracoviště a tím, jak jsou tato očekávání naplňována. Při porovnání s respektem jsou ve větším rozporu s odhady pouze otázky odměňování.

Jednoduché "Děkuji!" má velmi velký dopad.

Platba

Nepodléhejte nesmyslu, že odměna není důležitým faktorem ve vzorci pro pohodové pracoviště. Nejoblíbenějším důvodem odchodu je plat (na základě vyjádření 62 % zaměstnanců, kteří hledali práci).

Podle Psychologické asociace, pokud nic jiného nezasáhne, slušná úroveň mezd sama o sobě snižuje celkovou úroveň stresu ve společnosti. A právě nízké platy vedou v žebříčku nejstresovějších faktorů v práci. Mimochodem, hned za ním následuje nedostatek příležitostí k růstu.

Peníze jsou pro mnoho zaměstnanců oprátkou. Společnost PwC uvádí, že finanční stres zaměstnanců se letos zvýšil třikrát. Stejný průzkum zaznamenal, že finanční problémy předstihují mnoho životních problémů, které rozlišilo 45 % respondentů: jsou to problémy spojené s prací (20 %), zdravotní problémy (15 %), problémy ve vztazích (15 %) a jiné problémy (6 %).

Lásku si za peníze nekoupíte, ale rozhodně si za ně můžete zlepšit pracovní prostředí.

Nadřízení - vyšší management.

Stejně jako u jiných procesů ve firmě, i u skvělých pracovních míst záleží na vedení. Pro mnoho vedoucích pracovníků je vysoká pozice výzvou. Vzájemné působení zaměstnanců a vedení je pro spokojenost zaměstnanců rozhodující, ale podle průzkumů šéfové málokdy plní své sliby. Nedostatek důvěry k vedení je čtvrtým největším rozdílem mezi očekáváním zaměstnanců a realitou.

Zároveň manažeři, kteří se zaměřují na podporu svých zaměstnanců, z toho nakonec výrazně profitují.

91 % zaměstnanců, kteří uvedli, že je jejich vedení podporuje, také uvedlo, že se považují za vysoce motivované. A pouze 38 % zaměstnanců, kteří podporu ze strany vedení necítí, pociťuje motivaci k práci.

Kromě toho si loajální šéfové také lépe udržují zaměstnance a mají výhodu při náboru: 89 % zaměstnanců, kteří pociťují podporu vedení, doporučí svého zaměstnavatele ostatním (oproti 17 % zaměstnanců, kterým se podpory nedostává) a pouze 25 % těchto zaměstnanců si hodlá hledat jinou práci (oproti 51 % zaměstnanců, kterým se podpory nedostává).

Přímý nadřízený

Zapomeňte na ústředí.

Nejnovější průzkum Společnosti pro řízení lidských zdrojů ukázal, že nejspokojenější zaměstnanci se vyznačují velmi osobním a velmi nepředvídatelným vztahem s přímým nadřízeným (je zajímavé, že kariérní příležitosti se umístily na posledním místě mezi 18 dalšími faktory spokojenosti s prací).

Situace ve vztazích mezi zaměstnanci a manažery se nezlepšuje. V letošním roce totiž 72 % zaměstnanců zaznamenalo dobré vztahy s vedením, ale před pěti lety to bylo více - 77 %.

Ano, spokojenost zaměstnance s pracovištěm lze definovat pouze jednou jednoduchou hodnotou: vztahem s přímým nadřízeným.

Here are some other interesting articles: