7 jemných manipulačních technik

7 jemných manipulačních technik

Zřejmý předpoklad

Skládá se ze dvou částí: Část 1 - sdělení, které je třeba předat podvědomí. Část 2 - rozptýlení pozornosti vědomí zajímavými, ale nepříliš důležitými událostmi. Např: Když si přečtete tento článek až do konce, pochopíte, jak snadno manipulovat s lidmi.

Pravidlo tří "Ano"

Lidský mozek funguje setrvačně. Pravděpodobně jste si všimli, že podruhé je snazší odmítnout než poprvé. Totéž platí i pro souhlas. Stačí, když s člověkem souhlasíte 3-4krát, a bude mnohem snazší s ním souhlasit popáté. Souhlas nemusí být nutně ústní, hlavní je, že osoba souhlasí.

Slova odkazů

Existují slova, která se používají ke spojení jednotlivých částí věty. Díky nim je naše řeč logická a my jsme si na tuto logiku zvykli natolik, že si ani nevšimneme, když je použita proti nám. Tato slova jsou: ano (=souhlas), kromě toho, proto, proto, čím více - tím lépe.

Volba bez volby

To je velmi zajímavá varianta zřejmého předpokladu. Osobě je nabídnuta volba ze dvou možností, ale buď je jedna z možností nerealizovatelná a druhá je výhodná pro nabízejícího, nebo jsou obě možnosti výhodné pro nabízejícího.

Jasně, samozřejmě, přirozeně

Pokud člověk používá tato slova ve své řeči, velmi často i jeho nejspornější výroky znějí logičtěji. A čím sebevědoměji člověk mluví, tím více mu naše vědomí věří. Tento článek byste si samozřejmě měli přečíst několikrát. Proč? Začneme-li o tomto tvrzení přemýšlet, náš mozek nám nabídne několik odpovědí. Například pro lepší pochopení informací nebo v případě, že jste něco zapomněli a potřebujete si osvěžit tipy...

Nedokončená akce

V tomto případě se sází na lidskou zvědavost. Pozornost člověka je upoutána na nedokončenou větu nebo akci. Tento trik se často používá v televizních seriálech, aby udržel diváky před obrazovkou. Například epizoda končí na nejzajímavějším místě. Vytváří se tak intrika.

Počet opakování

Lidé obvykle nechápou informace najednou. Pokud potřebujete sdělit určitou informaci, musíte ji zopakovat 2-3krát. Lidé si tak lépe uvědomí, co se po nich požaduje.

Manipulace nebo disciplína

Pokud mluvíme o kancelářském prostředí, manipulace nemusí být tou nejlepší možností, jak přimět zaměstnance k tomu, aby něco dělali nebo podávali co nejlepší výkony. Pracovní kázeň zaručuje, že všechny termíny budou dodrženy a výkonnost zůstane vysoká. Existuje celá řada způsobů, jak udržet pracovní kázeň a produktivitu, například prémie, ale nejúčinnějším z nich je kontrola práce zaměstnanců Sledování výkonnosti zaměstnanců jednou týdně nebo jednou měsíčně a včasná zpětná vazba přinese firmě z dlouhodobého hlediska mnohem větší užitek než manipulace.

Here are some other interesting articles: