5 způsobů, jak zlepšit vztahy se zaměstnanci

5 způsobů, jak zlepšit vztahy se zaměstnanci

Dobré vztahy se zaměstnanci jsou důležitou podmínkou úspěchu každé společnosti, protože jen v takovém případě jsou produktivita, motivace, angažovanost a morálka na vysoké úrovni. Je známo, že spokojení zaměstnanci pracují usilovněji, mají lepší výsledky a nakonec potěší i zákazníky, což napomáhá prosperitě podniku. Existuje několik způsobů, které může manažer využít ke zlepšení svých vztahů se zaměstnanci. Zde jsou některé z nich.

Přestat s mikromanagementem

Absence důvěry a svobody jednání snižuje angažovanost zaměstnanců, ti se stávají nejistými sami sebou. Následně klesá kvalita práce, což vede k rostoucímu mikromanagementu, který vytváří jakýsi začarovaný kruh. Chcete-li se vzdát zvyku nadměrné kontroly, delegujte pro začátek alespoň část svých povinností na několik zkušených zaměstnanců. Přehodnoťte způsoby sběru zpětné vazby, zaměřte se na strategii firmy a méně důležité věci svěřte svým zástupcům.

Pokud manažer zasahuje do každého procesu, zaměstnanci nechápou, co mohou a co ne, což omezuje kreativitu a vede k frustraci.

Nehrajte si na favority

Pokud zaměstnavatel projevuje protekci, riskuje, že ztratí zbytek týmu. Zaměstnanci přestanou svému nadřízenému důvěřovat, sníží se jejich motivace. Vztahy uvnitř kolektivu mohou být zcela zničeny. V této situaci budete pouze ztrácet.

Vyjadřujte se co nejsrozumitelněji

Je u vašich zaměstnanců zaveden proces komunikace? Všichni zaměstnanci musí rozumět svým povinnostem, aktuálním úkolům a cíli společnosti. Jen v takovém případě můžete efektivně spolupracovat a být "na jedné lodi". Jakýkoli zmatek vede ke stresu, který snižuje angažovanost zaměstnanců.

Zeptejte se na názor týmu

Aby se zaměstnanci cítili jako součást týmu, požádejte je, aby prezentovali své nápady. Lze to provést prostřednictvím anonymního průzkumu nebo prezentace na schůzi. Místo pouhého naslouchání zaměstnancům poskytněte připomínky, nasměrujte je na správnou cestu, zkuste něco představit. I když nemůžete realizovat všechny návrhy, dáte tím zaměstnancům najevo, že iniciativy jsou vždy vítány.

Podělte se o svůj pohled na společnost

Jedním z motivů, které nás vedou po celý život, je cíl. Zaměstnanci musí chápat, že to, co dělají, je důležité. Musí mít pocit, že jsou součástí něčeho většího. Chcete-li udržet nadšení zaměstnanců, sdílejte s nimi dlouhodobý pohled na firmu a neváhejte je co nejčastěji informovat o plánech.

Here are some other interesting articles: