5 fází plánování kariéry

5 fází plánování kariéry

Smysl plánování kariéry spočívá v tom, abyste vyvážili svá přání a možnosti. Vyvážení možností, které nabízí trh práce, s vašimi vlastními možnostmi dosáhnout vytoužených kariérních výšin. Je třeba posoudit svá přání a příležitosti, vybrat si z dostupných potřebný směr, rozhodnout se a jednat. Volba směru vašeho profesního rozvoje je závažné rozhodnutí, jehož učinění není možné bez postupného shromažďování a analýzy potřebných informací. Taková práce obvykle zahrnuje 5 fází.

Analýza vašeho současného profesního stavu

Zhodnoťte své znalosti, dovednosti, zkušenosti, vzdělání, kvalifikaci a dosavadní výsledky. Zvažte všechny podrobnosti o vašem postavení, které přímo či nepřímo souvisejí s vaší profesní kariérou - věk, pohlaví, rodinný stav atd. Prvním cílem takové analýzy je získat přehled o směrech profesní činnosti, kde se můžete potenciálně realizovat. Druhým cílem je získat informace o možnostech změny vašeho současného profesního postavení - od změny vašeho postavení na trhu práce až po získání zkušeností, znalostí a dovedností, které jsou nezbytné pro úspěšnou kariéru.

Analýza vašich profesních očekávání a preferencí

Analyzujte svá kariérní očekávání a preference - jaké profesní oblasti, pozice a obory jsou pro vás zajímavé, na jakém postu se vidíte v blízké budoucnosti. Cílem takové analýzy je definovat směry profesní činnosti, ve kterých byste se chtěli realizovat.

Analýza trhu práce

Analyzovat nabídku a poptávku na trhu práce - požadavky zaměstnavatelů na uchazeče, náplň práce, počet pracovních nabídek, nabízenou výši mzdy. Vyplňte a připravte k diskusi seznam potenciálně dostupných profesí, pracovních míst, oborů a směrů. Zhodnoťte zkušenosti a úroveň kvalifikace svých konkurentů na trhu práce.

Definování přibližných variant vašich kariérních plánů

Definujte přibližné varianty kariérních plánů a podmínky pro obsazení požadovaných pozic. Definujte možnosti rozvoje taktických a technických vlastností nezbytných pro vaši kariéru - znalostí, dovedností a zkušeností.

Plánování kariéry

Proberte různé plány svého kariérního růstu, vyberte ty nejreálnější a dohodněte se na podrobnostech. Nezapomínejte na zdravé realistické posouzení svých kariérních plánů. Kriticky zhodnoťte svůj profesní stav z hlediska období pro profesní rozvoj a faktorů, které lze ovlivnit. Můžete získat zkušenosti a znalosti, ale těžko se stanete úspěšným hudebníkem nebo vrcholovým manažerem v bance, pokud jste posledních 10 let pracovali jako počítačový programátor.

Here are some other interesting articles: