10 příznaků špatné kariérní strategie

10 příznaků špatné kariérní strategie
  1. Osoba nerozumí tomu, co chce.
  2. Osoba ví, co chce, ale nevěří, že je její cíl dosažitelný.
  3. Člověk má v hlavě obecnou představu o kariérní strategii, ale neinvestuje do její realizace žádný čas ani úsilí.
  4. Existuje strategie a člověk chápe, čeho chce do určitého data dosáhnout, ale neví, co má dělat zítra a každý další den.
  5. Existuje strategie a člověk chápe, co chce, ale nechápe, jaké kompetence k tomu musí získat a jak to udělat.
  6. Osoba chápe, co chce, ale nemá motivaci dosahovat každodenních výsledků. Osoba chce všechno najednou.
  7. Existuje strategie a cíle osoby jsou jasné, ale osoba není schopna je realizovat (nemá schopnosti, talent nebo znalosti). Přání a příležitosti se neshodují.
  8. Kariérní strategie zohledňuje přání jednotlivce, ale nebere v úvahu situaci na trhu. Přání a potřeby trhu se neshodují.
  9. Kariérní strategie osoby je správně prezentována na základě současné situace na trhu, ale není orientována na budoucnost a osoba neví, co se stane na trhu za 3-5 let.
  10. Strategie dané osoby je odpovědí na další výzvu trhu, nemá neobvyklé řešení, díky kterému by byla úspěšnější než ostatní po dlouhou dobu (déle než příští krize), a možná navždy.

Here are some other interesting articles: