Termeni și condiții

Atunci când utilizați acest site https://clevercontrol.com/ sau orice alt site web deținut de CleverControl, sunteți de acord să acceptați și să vă supuneți următoarelor condiții de utilizare și condiții cu CleverControl Inc, care pot fi modificate în orice moment. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești termeni, nu puteți utiliza sau accesa acest site web. Materialele și informațiile conținute pe site-ul web sunt protejate de legislația aplicabilă privind drepturile de autor și mărcile comerciale.

Licență pentru drepturile de autor pe site-ul web

CleverControl vă acordă o licență revocabilă, neexclusivă și temporară pentru o singură copie a materialelor și informațiilor de pe site-ul web, doar în scopul vizualizării.

Acesta nu este un transfer de proprietate, ci doar o acordare a unei licențe și, în temeiul acestei licențe, nu aveți voie să:

  • să modifice sau să copieze orice material;
  • să interfereze sau să perturbe site-ul web sau orice rețea conectată la site-ul web;
  • să utilizați orice dispozitiv sau software pentru a interfera cu buna funcționare a site-ului web sau cu orice tranzacții oferite pe acest site;
  • să întreprindă orice acțiune care impune o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii CleverControl;
  • să utilizeze site-ul web pentru a extrage sau colecta informații despre site-ul web sau despre vizitatorii acestuia;
  • să vă dați drept persoană sau entitate sau să declarați în mod fals sau să vă prezentați în mod eronat afilierea cu o persoană sau entitate;
  • să elimine orice drept de autor sau alte mențiuni de proprietate din materiale sau informații;
  • să transferați materialele sau informațiile către o altă persoană sau să "oglindiți" materialele sau informațiile pe orice alt server.

Această licență va înceta automat dacă încălcați oricare dintre aceste restricții și poate fi reziliată de CleverControl în orice moment. La încetarea vizualizării materialelor sau informațiilor sau la încetarea acestei licențe, trebuie să distrugeți toate materialele și informațiile descărcate aflate în posesia dumneavoastră, fie în format electronic, fie în format tipărit.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, CleverControl și/sau licențiatorii săi dețin drepturile de proprietate intelectuală pentru toate materialele de pe CleverControl. Toate drepturile de proprietate intelectuală sunt rezervate. Puteți vizualiza și/sau imprima pagini de pe https://clevercontrol.com/ pentru uz personal, sub rezerva restricțiilor stabilite în acești termeni și condiții. CleverControl își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres și nu se acordă nicio licență sau drepturi de brevet sau de marcă comercială.

Conformitatea cu legile

Modul în care utilizați software-ul și serviciile CleverControl este responsabilitatea dumneavoastră. Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor aplicabile, inclusiv, fără a se limita la legile privind confidențialitatea, atunci când utilizați software-ul și serviciile CleverControl și garantați CleverControl că veți respecta aceste legi.

Informații confidențiale CleverControl

Unele informații cu acces limitat sunt disponibile pe acest site web doar pentru clienții licențiați ai CleverControl care s-au înscris pentru a primi informații prin intermediul unui cont individual cu parole emise de CleverControl. Aceste informații cu acces limitat sunt considerate informații confidențiale și de proprietate a CleverControl. Dacă sunteți un client înregistrat, CleverControl vă autorizează să descărcați, distribuiți, copiați și utilizați informațiile cu acces limitat pentru dumneavoastră sau, dacă este cazul, numai în cadrul organizației clientului și numai în scopurile autorizate de CleverControl. Eliberarea unei parole de înregistrare este condiționată de utilizarea de către client a informațiilor în conformitate cu termenii contractului de licență sau de servicii încheiat cu CleverControl. Nu trebuie să vă transferați parola de înregistrare către părți neautorizate. Veți notifica imediat CleverControl cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei dumneavoastră. Sunteți responsabil pentru utilizarea și securitatea parolei care v-a fost furnizată. Nu veți încerca să obțineți acces neautorizat la nicio informație sau zonă din cadrul acestui site web.

Disclaimer

Materialele și informațiile de pe site-urile web clevercontrol sunt furnizate "ca atare". Clevercontrol nu oferă nicio garanție, expresă sau implicită, și prin aceasta refuză și neagă toate celelalte garanții, inclusiv, fără limitare, garanțiile implicite sau condițiile de vandabilitate, adecvare la un anumit scop sau nerespectarea proprietății intelectuale sau alte încălcări ale drepturilor. În plus, clevercontrol nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la acuratețea, rezultatele probabile sau fiabilitatea utilizării materialelor sau a informațiilor sau a altor informații referitoare la astfel de materiale sau pe orice site-uri web legate de acest site web. Materialele și informațiile care apar pe site-ul web al clevercontrol pot include erori tehnice, tipografice sau fotografice. Clevercontrol nu garantează că oricare dintre materialele sau informațiile de pe site-ul web sunt exacte, complete sau actuale. Clevercontrol poate face modificări ale materialelor sau informațiilor conținute pe site-ul web în orice moment și fără notificare prealabilă.

Limitări

În nici un caz clevercontrol sau furnizorii săi nu sunt răspunzători pentru orice daune (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea de date sau profit, sau din cauza întreruperii activității) care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele de pe site-urile de internet ale clevercontrol, chiar dacă clevercontrol a fost notificat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. Deoarece unele jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau limitări ale răspunderii pentru daune indirecte sau incidentale, este posibil ca aceste limitări să nu vi se aplice.

Acorduri de licență și servicii

Toate programele și serviciile licențiate de CleverControl și documentația însoțitoare care este disponibilă pentru descărcare de pe acest site web sunt produse protejate de drepturi de autor ale CleverControl sau ale furnizorilor săi. Utilizarea software-ului și a serviciilor este guvernată de termenii acordului de licență sau de servicii aplicabil care însoțește sau este inclus cu un astfel de software sau serviciu.

Trimitere de materiale

Orice informație, material sau idee pe care o trimiteți pe site-ul web prin va fi tratată ca neconfidențială și neprotejată și poate fi utilizată de CleverControl în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la dezvoltarea și furnizarea de software și servicii, cu excepția faptului că toate datele cu caracter personal trimise pe acest site web vor fi utilizate de CleverControl în conformitate cu politica sa de confidențialitate. Nu aveți voie să postați sau să transmiteți în alt mod către sau de pe acest site web prin orice mijloace materiale defăimătoare, calomnioase, obscene, ilegale sau pornografice sau orice alte materiale sau informații care ar putea atrage răspunderea civilă sau penală.

Legături

Puteți crea un link către pagina noastră de internet, cu condiția să faceți acest lucru într-un mod corect și legal și să nu ne afectați reputația sau să profitați de ea, dar nu trebuie să stabiliți un link în așa fel încât să sugereze o formă de asociere, aprobare sau aprobare din partea noastră, în cazul în care nu există. Nu trebuie să stabiliți un link de pe niciun site web care nu vă aparține. Sunteți de acord să cooperați cu noi pentru a determina încetarea imediată a oricărei încadrări sau legături neautorizate. Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunea de creare de link-uri fără notificare prealabilă.

Legături de pe site-ul web. În cazul în care site-ul web conține linkuri către alte site-uri și resurse furnizate de terți, aceste linkuri sunt furnizate doar pentru confortul dumneavoastră. Aceasta include linkuri de la agenții de publicitate, inclusiv bannere publicitare. Nu avem niciun control asupra conținutului acelor site-uri sau resurse și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru acestea sau pentru orice pierdere sau daună care ar putea rezulta din utilizarea lor.

Modificări ale termenilor de utilizare

CleverControl poate revizui acești termeni de utilizare pentru site-ul său web în orice moment și fără notificare prealabilă. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord să respectați versiunea curentă a acestor termeni de utilizare.

Altele

Recunoașteți că CleverControl Corporation este o companie americană și, ca atare, software-ul și serviciile sale sunt supuse controlului în conformitate cu legislația americană, inclusiv cu Regulamentele de administrare a exporturilor (15 CFR 730-774) și sunteți de acord să respectați toate legile și reglementările aplicabile privind importul și exportul.

Prezentul acord constituie întregul acord dintre părți și înlocuiește orice negocieri sau acorduri anterioare sau contemporane, orale sau scrise, legate de acest subiect. Nu vă bazați pe nicio declarație referitoare la acest subiect, orală sau scrisă, care nu este inclusă în acest acord. Nicio declarație, promisiune sau instigare care nu este inclusă în acest acord nu este obligatorie. Nicio modificare sau renunțare la vreun termen al prezentului acord nu este eficientă dacă nu este semnată de ambele părți.