Acordul de licență pentru utilizatorul final (EULA) al CleverControl

Acest Acord de licență pentru utilizatorul final ("EULA") este un acord legal între dumneavoastră și Clever Security Software LTD.

Acest acord EULA guvernează achiziția și utilizarea de către dumneavoastră a software-ului nostru CleverControl ("Software") direct de la Clever Security Software LTD sau indirect prin intermediul unui revânzător sau distribuitor autorizat Clever Security Software LTD (un "Revânzător").

Dacă vă înregistrați pentru o versiune de încercare gratuită a software-ului CleverControl, acest acord EULA va guverna, de asemenea, acea versiune de încercare. Făcând clic pe "accept" sau instalând și/sau utilizând software-ul CleverControl, confirmați acceptarea software-ului și sunteți de acord să vă supuneți termenilor acestui acord EULA.

Dacă încheiați acest acord EULA în numele unei companii sau al unei alte entități juridice, declarați că aveți autoritatea de a obliga o astfel de entitate și afiliații acesteia la acești termeni și condiții. Dacă nu aveți o astfel de autoritate sau dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile acestui acord EULA, nu instalați și nu utilizați software-ul și nu trebuie să acceptați acest acord EULA.

Înțelegeți și sunteți de acord în mod expres că utilizarea serviciilor se face pe riscul dvs. exclusiv, iar serviciile sunt furnizate "AS IS" și "AS AVAILABLE" cu toate defectele sale, fără nici un fel de garanție, fără asigurări de performanță sau garanții de orice fel.

Prezentul acord EULA se aplică numai la software-ul furnizat de Clever Security Software LTD, indiferent dacă în prezentul document se face referire sau se descrie un alt software. Termenii se aplică, de asemenea, tuturor actualizărilor, suplimentelor, serviciilor bazate pe internet și serviciilor de asistență pentru Software, cu excepția cazului în care alte condiții însoțesc aceste elemente la livrare. În acest caz, se aplică acei termeni.

Acordarea licenței

Clever Security Software LTD vă acordă prin prezenta o licență personală, netransferabilă și neexclusivă de utilizare a software-ului CleverControl pe dispozitivele dvs. în conformitate cu termenii acestui acord EULA.

Aveți permisiunea de a încărca software-ul CleverControl (de exemplu, un PC, un laptop, un telefon mobil sau o tabletă) sub controlul dumneavoastră. Sunteți responsabil să vă asigurați că dispozitivul dvs. îndeplinește cerințele minime ale software-ului CleverControl.

Aveți permisiunea de a instala CleverControl pe dispozitivele pe care le dețineți în mod legitim sau trebuie să obțineți permisiunea scrisă a proprietarului legitim pentru instalare. Sunteți obligat să informați în mod corespunzător toți utilizatorii dispozitivului pe care instalați un astfel de software că sunt supuși monitorizării. În cazul în care dispozitivul se află într-un loc public, o notificare privind monitorizarea trebuie afișată la vedere. Nerespectarea condițiilor menționate mai sus poate duce la încălcarea legii și poate duce la sancțiuni pecuniare și penale.

Licențele CleverControl sunt destinate strict numărului de calculatoare limitat de termenul de licență și nu sunt transferabile. Nu aveți voie să transferați licența înregistrată de la un calculator la altul. Dacă aveți nevoie să utilizați CleverControl pe un număr mai mare de dispozitive decât vă permite licența, trebuie să achiziționați o actualizare.

Nu vă este permis să:

  • să editați, să alterați, să modificați, să modificați, să adaptați, să traduceți sau să schimbați în alt mod întregul Software sau orice parte a acestuia, nici să permiteți ca întregul Software sau orice parte a acestuia să fie combinat cu sau să fie încorporat în orice alt software, nici să decompilați, să dezasamblați sau să faceți inginerie inversă a Software-ului sau să încercați să faceți astfel de lucruri.

  • Reproducerea, copierea, distribuirea, revânzarea sau orice altă utilizare a Software-ului în orice scop comercial

  • Transferul licențelor înregistrate de pe un dispozitiv pe altul

  • permiteți oricărei terțe părți să utilizeze Software-ul în numele sau în beneficiul oricărei terțe părți

  • să utilizați Software-ul în orice mod care încalcă orice lege locală, națională sau internațională aplicabilă

  • Utilizați Software-ul în orice scop pe care Clever Security Software LTD îl consideră o încălcare a acestui contract EULA.

Proprietatea intelectuală și dreptul de proprietate

Clever Security Software LTD va păstra în orice moment proprietatea asupra Software-ului descărcat inițial de către dumneavoastră și asupra tuturor descărcărilor ulterioare ale Software-ului de către dumneavoastră. Software-ul (și drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală de orice natură asupra software-ului, inclusiv orice modificări aduse acestuia) sunt și vor rămâne proprietatea Clever Security Software LTD.

Clever Security Software LTD își rezervă dreptul de a acorda licențe de utilizare a software-ului unor terțe părți.

Terminare

Acest acord EULA intră în vigoare de la data la care utilizați pentru prima dată software-ul și va continua până la reziliere. Îl puteți rezilia în orice moment printr-o notificare scrisă adresată Clever Security Software LTD.

De asemenea, va înceta imediat dacă nu respectați oricare dintre termenii acestui acord EULA. La o astfel de reziliere, licențele acordate prin acest acord EULA vor înceta imediat și sunteți de acord să opriți orice acces și utilizare a software-ului. Prevederile care, prin natura lor, continuă și supraviețuiesc, vor supraviețui oricărei rezilieri a acestui acord EULA.

Legea aplicabilă

Prezentul contract EULA și orice litigiu care decurge din sau în legătură cu acest contract EULA vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile din Regatul Unit.