Az ideális munkavállaló portréja: Rész: 2. rész

Az ideális munkavállaló portréja: Rész: 2. rész

A cikk 1. része elérhető itt.

Russell Jones, HR Director in "CropLogo", told CleverControl how far can companies deviate from the ideal employee’s portrait, what two ways will help you assess the honesty of a candidate and where do they offer the position of "just a nice person".

Figyelembe veendő részletek

Russell, milyen részleteket kell figyelembe venni egy sikeres munkavállaló profiljának összeállításakor?

A kompetenciaprofil elkészítése során számos előfeltételt kell figyelembe venni. Egy kompetenciának a következőknek kell lennie:

Fontosak azok az eszközök is, amelyeket e kompetenciák értékelésére fogunk használni. Például az őszinteséget kétféleképpen értékeljük, az első a tesztelés: ha egy munkavállaló a válaszaiban megszépít néhány dolgot, akkor tudjuk, hogy nem mindig őszinte. A második az esetek, a szokatlan kérdések, amelyekre adott válaszok személyes tulajdonságokat nyilvánítanak meg.

Tökéletes egyezés vagy potenciális

Mondjon példát ennek az eszköznek a sikeres alkalmazására a gyakorlatából? Sikerült kiválasztani a létrehozott profilnak megfelelő alkalmazottakat?

A vállalatunkban meglévő kompetenciaprofilok hasznos munkaeszközként jöttek létre a munkavállalók kiválasztásához és értékeléséhez. A jóváhagyott profilok alapján választottuk ki valamennyi kirendeltségünk valamennyi igazgatóját és igazgatóhelyettesét. A felvett alkalmazottak hosszú ideje dolgoznak vállalatunknál, és sikeresen látják el feladataikat. Ez az a kritérium, amely azt mutatja, hogy a profilok a vállalat jelenlegi és stratégiai igényeinek megfelelően készültek.

Az elmúlt néhány évben folyamatosan dolgoztunk az eszköz fejlesztésén és néhány árnyalat hozzáadásán. Látjuk a használatának eredményeit: az elmúlt három évben jelentősen csökkent a fiókigazgatók fluktuációs aránya. Emellett megfigyeltük alkalmazottaink fejlődését: tudják, hogy mit kell tenniük és merre kell haladniuk, milyen készségeket kell fejleszteniük, hogy illeszkedjenek a tökéletes kompetenciaprofilhoz. Mindezek elérése érdekében az értékelőközpont után visszajelzést adunk a munkavállalóknak és feletteseiknek, amely tartalmazza a dinamikus fejlődést és az egyéni fejlesztési tervet. A profil tehát sokat segít nekünk a jelöltek kiválasztásában és a jelenlegi alkalmazottakkal való munkában.

Mit tegyen, ha kedveli a munkavállalót, de nem illik bele a vállalatnál meglévő profilba?

The main thing is values. If professional qualities are insufficient but we see the potential of the candidate and that he or she is capable of development then the lack of experience and knowledge can be compensated. However, such a candidate will be weaker than the others. Maybe the candidate is liked, maybe he or she is a really nice person, but such a position - "a nice person" - does not exist. We assess the professional qualities, if the person is willing to learn, he or she has the potential,

Ennek a jelöltnek egy vagy két szinttel lejjebb lévő pozíciót tudunk felajánlani, hogy végül megtanítsuk neki az összes szükséges készséget. Ha a potenciál alacsony, akkor ez a szakember hatástalan, bármilyen jó ember is legyen, az ilyen jelöltnek nincs útja a vállalathoz.

A competent HR does must not have the concepts of "like – dislike", the assessment should be as objective as possible. Only inexperienced HR and managers can allow this: if they are impressed by personal characteristics, they tend to appreciate the professional qualities more.

Rendszeres frissítések

Gyakorolják-e a profilok rendszeres frissítését az egyes pozíciókhoz?

Ha a profilon végzett munka minőségileg, a vállalat aktuális üzleti követelményei, kilátásai és fejlődési irányai alapján történt, általában nincs szükség rendszeres felülvizsgálatra és kiigazításra. Változtatásokat csak akkor kell bevezetni, ha a vállalat stratégiai céljai, küldetése és értékei megváltoztak, vagy ha a vállalatnak más - szélesebb körű vagy teljesen új - kompetenciákkal rendelkező alkalmazottakra van szüksége.

Mennyire tartja fontosnak ezt az eszközt egy HR-szakember munkájában?

A kompetenciaprofil az egyik legfontosabb eszköz, amelynek segítségével kiválasztjuk a munkatársakat. A profil a HR-munka számos kulcsfontosságú szempontját érinti.

Először is, a kiválasztás: A HR-nek bizonyos követelmények és a vállalatnál meglévő kompetenciaprofil alapján kell kiválasztania a jelölteket. Másodszor, a személyzet értékelése: ahhoz, hogy megértsük, hogy a "megfelelő" alkalmazottak dolgoznak-e velünk, értékeljük a személyzetet, és ezt a kompetenciaprofil segítségével tesszük.

Harmadszor, a személyzet fejlesztése és képzése: a személyzet értékelése után megértjük, hogy mit kell fejlesztenünk, és mibe fektessük a pénzt és az erőfeszítést a munkavállalók képzésére. A profil tagadja a szubjektivitást, és leegyszerűsíti a személyzet értékelésének és kiválasztásának folyamatát. Ez a tökéletes eszköz a munkához.

We pay special attention to finding the right people, in our understanding the company is a tree, the roots of a tree are the right people, our staff, whom we need to "water", to motivate, and to correctly choose. The trunk is our processes, our technology which is governed by people. The tree branches are our clients with whom we work, interact, and collaborate. Finally, the leaves are the profit of the company, the company's money. The growth of the tree depends on the roots, so well-chosen people are the foundation and prerequisite for the prosperity of the company.

Milyen munkavállalói tulajdonságokat tart elsődlegesnek? Mit tudna elmondani a cégük tapasztalatairól?

Tavaly a vállalat jóváhagyta az alapértékeket, és az összes kompetenciaprofilt ez az egység töltötte ki. Most elsősorban azt vizsgáljuk, hogy a munkavállaló meggyőződései megfelelnek-e a vállalat értékeinek. Egy munkavállaló számára a mi vállalatunkban prioritást élveznek az olyan tulajdonságok, mint az együttérzés, az őszinteség, a csapatmunka, a fejlődés és az ügyfél érdekei. Ha ezek a tulajdonságok az állásinterjú során nyilvánvalóvá válnak, akkor rátérünk a jelölt szakmai kompetenciáinak részletesebb megbeszélésére.

Minden alkalmazottól felelősséget és eredményességre való képességet várunk el. A vezetők számára a fenti tulajdonságokon túl fontos, hogy képesek legyenek vezetni, döntéseket hozni, több lépéssel előre gondolkodni és proaktívak legyenek.

Here are some other interesting articles: