A CleverControl végfelhasználói licencszerződése (EULA)

Ez a végfelhasználói licencszerződés ("EULA") egy jogi megállapodás Ön és a Clever Security Software LTD között.

Ez az EULA-megállapodás szabályozza a CleverControl szoftver ("Szoftver") beszerzését és használatát közvetlenül a Clever Security Software LTD-től vagy közvetve a Clever Security Software LTD felhatalmazott viszonteladóján vagy forgalmazóján ("Viszonteladó") keresztül.

Ha Ön regisztrál a CleverControl szoftver ingyenes próbaverziójára, a jelen EULA-megállapodás vonatkozik a próbaverzióra is. Az "elfogadás" gombra kattintva, illetve a CleverControl szoftver telepítésével és/vagy használatával Ön megerősíti a Szoftver elfogadását, és beleegyezik, hogy a jelen EULA-megállapodás feltételei kötelező érvényűvé válnak.

Ha Ön egy vállalat vagy más jogi személy nevében köti meg ezt az EULA-megállapodást, akkor Ön kijelenti, hogy jogosult arra, hogy az ilyen szervezetet és annak leányvállalatait kötelezze a jelen feltételek betartására. Ha nem rendelkezik ilyen felhatalmazással, vagy ha nem ért egyet a jelen EULA-megállapodás feltételeivel, ne telepítse vagy használja a Szoftvert, és ne fogadja el a jelen EULA-megállapodást.

Ön kifejezetten megérti és elfogadja, hogy a szolgáltatások használata kizárólag az Ön kockázatára történik, és a szolgáltatásokat "AZONKÉNT" és "KÉSZENLÉTESEN" nyújtjuk, annak minden hibájával együtt, mindenféle garancia, teljesítménybiztosítás vagy garancia nélkül.

A jelen EULA-megállapodás kizárólag a Clever Security Software LTD által szállított Szoftverre vonatkozik, függetlenül attól, hogy más szoftverekre is hivatkoznak-e vagy azokat leírják-e a jelen megállapodásban. A feltételek a Clever Security Software LTD bármely frissítésére, kiegészítésére, internetalapú szolgáltatására és a Szoftverhez kapcsolódó támogatási szolgáltatásokra is vonatkoznak, kivéve, ha a szállításkor más feltételek kísérik ezeket a termékeket. Ha igen, akkor ezek a feltételek alkalmazandók.

Licenc megadása

A Clever Security Software LTD ezennel személyes, nem átruházható, nem kizárólagos licencet biztosít Önnek a CleverControl szoftver használatára az Ön eszközein a jelen EULA-megállapodás feltételeinek megfelelően.

Ön jogosult a CleverControl szoftver betöltésére (például PC, laptop, mobil vagy táblagép) az Ön ellenőrzése alatt. Ön felelős azért, hogy az eszköze megfeleljen a CleverControl szoftver minimális követelményeinek.

A CleverControlt csak olyan eszközökre telepítheti, amelyek jogszerűen az Ön tulajdonában vannak, vagy a telepítéshez be kell szereznie a jogszerű tulajdonos írásos engedélyét. Ön köteles megfelelően tájékoztatni annak az eszköznek minden felhasználóját, amelyre ilyen szoftvert telepít, arról, hogy megfigyelés alatt áll. Ha az eszköz nyilvános helyen található, a megfigyelésről szóló értesítést jól látható helyen kell elhelyezni. A fenti feltételek be nem tartása törvénysértést eredményezhet, és pénzbeli és büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

A CleverControl licencek szigorúan a licenc időtartama által korlátozott számú számítógépre szólnak, és nem átruházhatók. A regisztrált licencet nem szabad egyik számítógépről a másikra átvinni. Ha a CleverControlt több eszközön kell használnia, mint amennyit a licenc lehetővé tesz, akkor frissítést kell vásárolnia.

Nem megengedett:

  • a Szoftver egészét vagy bármely részét szerkeszteni, megváltoztatni, módosítani, adaptálni, lefordítani vagy más módon megváltoztatni, illetve nem engedélyezni, hogy a Szoftver egészét vagy bármely részét más szoftverrel kombinálják vagy más szoftverbe beépítsék, illetve hogy a Szoftvert dekompilálják, szétszereljék vagy visszafejtsék, illetve nem kísérlik meg ilyen dolgok elvégzését.

  • a Szoftvert reprodukálni, másolni, terjeszteni, továbbértékesíteni vagy más módon kereskedelmi célra felhasználni.

  • Regisztrált licencek átvitele egyik eszközről a másikra

  • bármely harmadik félnek engedélyezni, hogy a Szoftvert bármely harmadik fél nevében vagy javára használja.

  • A Szoftvert bármilyen módon használni, amely sérti a vonatkozó helyi, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályokat.

  • A Szoftvert olyan célra használja, amely a Clever Security Software LTD megítélése szerint sérti a jelen EULA-megállapodást.

Szellemi tulajdon és tulajdonjog

A Clever Security Software LTD mindenkor megtartja az Ön által eredetileg letöltött Szoftver és a Szoftver Ön által történő minden későbbi letöltése tulajdonjogát. A Szoftver (és a szerzői jog, valamint a Szoftverrel kapcsolatos egyéb szellemi tulajdonjogok, beleértve a Szoftveren végrehajtott módosításokat is) a Clever Security Software LTD tulajdonát képezik és képezik.

A Clever Security Software LTD fenntartja a jogot, hogy a Szoftver használatára vonatkozó engedélyeket harmadik feleknek adjon.

Megszüntetés

Ez az EULA-megállapodás a Szoftver első használatának időpontjától hatályos, és felmondásáig érvényes. Ön bármikor felmondhatja a szerződést a Clever Security Software LTD-nek küldött írásbeli értesítéssel.

A szerződés azonnal megszűnik akkor is, ha Ön nem tartja be a jelen EULA-megállapodás bármely feltételét. Ilyen megszűnés esetén a jelen EULA-megállapodás által biztosított licencek azonnal megszűnnek, és Ön beleegyezik, hogy a Szoftverhez való hozzáférést és annak használatát leállítja. Azok a rendelkezések, amelyek természetüknél fogva tovább élnek és fennmaradnak, a jelen EULA-megállapodás bármilyen megszűnését követően is fennmaradnak.

Irányadó jog

A jelen EULA-megállapodásra és a jelen EULA-megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitára az Egyesült Királyság joga az irányadó, és az Egyesült Királyság joga szerint kell értelmezni.