Feltételek és feltételek

A https://clevercontrol.com/ weboldal vagy bármely más, a CleverControl tulajdonában lévő weboldal használatával Ön elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a CleverControl Inc. alábbi felhasználási feltételeit, amelyek bármikor módosíthatók. Ha nem ért egyet a jelen feltételek bármelyikével, nem használhatja ezt a weboldalt, és nem férhet hozzá. A weboldalon található anyagok és információk a vonatkozó szerzői jogi és védjegyjogok védelme alatt állnak.

Weboldal szerzői jogi licenc

A CleverControl visszavonható, nem kizárólagos, ideiglenes licencet biztosít Önnek a weboldalon található anyagok és információk egyetlen példányára, kizárólag megtekintés céljából.

Ez nem a tulajdonjog átruházása, hanem csak egy engedély megadása, és ennek az engedélynek az alapján nem lehet:

  • megváltoztatni vagy másolni bármilyen anyagot;
  • zavarja vagy megzavarja a weboldalt vagy a weboldalhoz kapcsolódó hálózatokat;
  • olyan eszköz vagy szoftver használata, amely zavarja a weboldal megfelelő működését vagy az ezen a weboldalon kínált tranzakciókat;
  • nem végezhet olyan tevékenységet, amely indokolatlan vagy aránytalanul nagy terhet ró a CleverControl infrastruktúrájára;
  • a weboldalt arra használja, hogy információkat gyűjtsön a weboldalról vagy annak látogatóiról;
  • megszemélyesíteni bármely személyt vagy szervezetet, vagy hamisan állítani vagy más módon félrevezetni valamely személyhez vagy szervezethez való tartozását;
  • eltávolíthat bármilyen szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi megjelölést az anyagokról vagy információkról;
  • az anyagok vagy információk átadása más személynek, vagy az anyagok vagy információk "tükrözése" bármely más szerveren.

Ez az engedély automatikusan megszűnik, ha Ön megszegi ezen korlátozások bármelyikét, és a CleverControl bármikor felmondhatja. Az anyagok vagy információk megtekintésének befejezésekor, illetve a jelen licenc megszűnésekor Ön köteles megsemmisíteni a birtokában lévő letöltött anyagokat és információkat, akár elektronikus, akár nyomtatott formában.

Eltérő rendelkezés hiányában a CleverControl és/vagy licencadói rendelkeznek a CleverControlon található összes anyag szellemi tulajdonjogával. Minden szellemi tulajdonjog fenntartva. A https://clevercontrol.com/ oldalai megtekinthetők és/vagy kinyomtathatók saját személyes használatra, a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott korlátozásoknak megfelelően. A CleverControl fenntart minden, kifejezetten nem biztosított jogot, és nem biztosít semmilyen szabadalmi vagy védjegyes licencet vagy jogot.

A törvényeknek való megfelelés

A CleverControl szoftver és szolgáltatások használatának módja az Ön felelőssége. A CleverControl szoftver és szolgáltatások használata során Ön felelős az összes alkalmazandó törvény betartásáért, beleértve, de nem kizárólagosan az adatvédelmi törvényeket, és garantálja a CleverControlnak, hogy betartja az ilyen törvényeket.

Bizalmas CleverControl információk

Bizonyos korlátozott hozzáférésű információk ezen a weboldalon csak a CleverControl engedéllyel rendelkező ügyfelei számára érhetőek el, akik a CleverControl által kiadott jelszóval rendelkező egyéni fiókon keresztül regisztráltak az információk fogadására. Ezek a korlátozott hozzáférésű információk a CleverControl bizalmas és védett információinak minősülnek. Ha Ön regisztrált ügyfél, a CleverControl felhatalmazza Önt arra, hogy a korlátozott hozzáférésű információkat letöltse, terjessze, másolja és felhasználja saját maga számára, vagy adott esetben csak az ügyfél szervezetén belül, és csak a CleverControl által engedélyezett célokra. A regisztrációs jelszó kiadásának feltétele, hogy az ügyfél az információkat a CleverControl-lal kötött licenc- vagy szolgáltatási szerződésében foglalt feltételeknek megfelelően használja. Ön nem adhatja át jelszavát illetékteleneknek. Ön haladéktalanul értesíti a CleverControlt a jelszava jogosulatlan használatáról. Ön felelős a rendelkezésére bocsátott jelszó használatáért és biztonságáért. Ön nem kísérel meg jogosulatlan hozzáférést szerezni a weboldalon belüli bármely információhoz vagy területhez.

Felelősségi nyilatkozat

A clevercontrol weboldalain található anyagok és információk "jelen állapotban" kerülnek rendelkezésre bocsátásra. A clevercontrol nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, és ezennel kizár és negligál minden más garanciát, beleértve, de nem korlátozva a hallgatólagos garanciákat vagy feltételeket az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, vagy a szellemi tulajdonjogok vagy más jogok megsértésének tilalmára vonatkozóan. Továbbá, a clevercontrol nem garantálja és nem tesz semmilyen nyilatkozatot az anyagok vagy információk használatának pontosságára, valószínűsíthető eredményeire vagy megbízhatóságára vonatkozóan, vagy egyéb módon az ilyen anyagokkal vagy a weboldalhoz kapcsolódó bármely weboldalon. A clevercontrol weboldalán megjelenő anyagok és információk technikai, tipográfiai vagy fényképészeti hibákat tartalmazhatnak. A clevercontrol nem garantálja, hogy a weboldalon található anyagok vagy információk pontosak, teljesek vagy aktuálisak. A Clevercontrol bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a weboldalon található anyagokat vagy információkat.

Korlátozások

A clevercontrol vagy beszállítói semmilyen körülmények között nem felelnek a clevercontrol internetes oldalain található anyagok használatából vagy használatának lehetetlenségéből eredő károkért (beleértve, de nem kizárólagosan az adatvesztésből vagy nyereségkiesésből, illetve az üzletmenet megszakításából eredő károkat), még akkor sem, ha a clevercontrol-t értesítették az ilyen károk lehetőségéről. Mivel egyes joghatóságok nem engedélyezik a hallgatólagos szavatosság korlátozását, illetve a következményes vagy véletlen károkért való felelősség korlátozását, ezek a korlátozások nem feltétlenül vonatkoznak Önre.

Licenc- és szolgáltatási megállapodások

A CleverControl által licencelt valamennyi szoftver és szolgáltatás, valamint a jelen weboldalról letölthető kísérő dokumentáció a CleverControl vagy beszállítóinak szerzői jogvédett terméke. A szoftver és a szolgáltatások használatára az adott szoftvert vagy szolgáltatást kísérő vagy ahhoz mellékelt licenc- vagy szolgáltatási szerződés feltételei vonatkoznak.

Beküldések

Bármilyen információt, anyagot vagy ötletet, amelyet a weboldalra küld, nem bizalmas és nem tulajdonosi jellegű információként kezelünk, és a CleverControl bármilyen célra felhasználhatja, beleértve, de nem kizárólagosan a szoftver és szolgáltatások fejlesztését és nyújtását, kivéve, hogy a weboldalra küldött személyes adatokat a CleverControl az adatvédelmi irányelvekkel összhangban használja fel. Ön nem tehet közzé vagy más módon továbbíthat erre a weboldalra vagy erről a weboldalról bármilyen módon bármilyen rágalmazó, becsületsértő, obszcén, törvénytelen vagy pornográf anyagot, vagy bármilyen más olyan anyagot vagy információt, amely polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonást eredményezhet.

Linkek

Ön hivatkozhat a honlapunkra, feltéve, hogy ezt tisztességes és törvényes módon teszi, és nem sérti a hírnevünket, illetve nem használja ki azt, de nem hozhat létre olyan hivatkozást, amely a mi részünkről bármilyen formában társulást, jóváhagyást vagy jóváhagyást sugall, holott ilyen nincs. Nem hozhat létre linket olyan weboldalról, amely nem az Ön tulajdonában van. Ön beleegyezik, hogy együttműködik velünk az engedély nélküli keretezés vagy hivatkozás azonnali megszüntetésében. Fenntartjuk a jogot, hogy a linkelési engedélyt előzetes értesítés nélkül visszavonjuk.

Linkek a weboldalról. Amennyiben a weboldal harmadik felek által biztosított más oldalakra és forrásokra mutató linkeket tartalmaz, ezek a linkek kizárólag az Ön kényelmét szolgálják. Ez magában foglalja a hirdetők linkjeit is, beleértve a bannerhirdetéseket is. Nem rendelkezünk ellenőrzéssel az ilyen webhelyek vagy források tartalma felett, és nem vállalunk felelősséget azokért, illetve az azok használatából eredő esetleges veszteségekért vagy károkért.

A felhasználási feltételek módosítása

A CleverControl bármikor, előzetes értesítés nélkül felülvizsgálhatja a weboldalának felhasználási feltételeit. A weboldal használatával Ön elfogadja, hogy a jelen Felhasználási feltételek mindenkor aktuális verziója kötelező érvényű.

Egyéb

Ön tudomásul veszi, hogy a CleverControl Corporation amerikai vállalat, és mint ilyen, szoftvere és szolgáltatásai az amerikai törvények, köztük az Export Administration Regulations (15 CFR 730-774) szerinti ellenőrzés alá tartoznak, és vállalja, hogy megfelel az összes vonatkozó import- és exporttörvénynek és -rendeletnek.

Ez a megállapodás képezi a felek közötti teljes megállapodást, és hatályon kívül helyez minden korábbi vagy egyidejű tárgyalást vagy megállapodást, akár szóbeli, akár írásbeli, a tárgyhoz kapcsolódóan. Ön nem támaszkodik semmilyen, a jelen megállapodásban nem szereplő, e tárgyra vonatkozó szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatra. A jelen megállapodásban nem szereplő semmilyen képviselet, ígéret vagy ösztönzés nem kötelező érvényű. A jelen megállapodás bármely feltételének módosítása vagy arról való lemondás csak akkor hatályos, ha azt mindkét fél aláírja.