Η σκοτεινή πλευρά της εταιρικής κατάρτισης: Εργαζομένων: Όταν μπορεί να βλάψει τους εργαζόμενους

Όταν η κατάρτιση μπορεί να βλάψει τους εργαζόμενους

Η εταιρική κατάρτιση, που συχνά προβάλλεται ως καταλύτης για την ανάπτυξη των εργαζομένων, περιλαμβάνει προγράμματα που αποσκοπούν στην τελειοποίηση των δεξιοτήτων, των γνώσεων και της απόδοσης ενός εργαζομένου. Προσφέροντας στοχευμένες ενότητες κατάρτισης, οι οργανισμοί ελπίζουν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς στόχους.

Δεν υπάρχει αμφιβολία για τα αναρίθμητα οφέλη που προσφέρει η εταιρική κατάρτιση: αυξημένη παραγωγικότητα, μειωμένη εναλλαγή εργαζομένων, προώθηση μιας ζωντανής εργασιακής κουλτούρας και ενδυνάμωση των εργαζομένων ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να εμβαθύνουμε περισσότερο και να εξερευνήσουμε την πιθανή σκοτεινή πλευρά. Ενώ η πλειονότητα των εταιρικών εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών έχει καλές προθέσεις, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να βλάψουν ακούσια τους εργαζόμενους.

Η προβολή και η υπόσχεση της εταιρικής κατάρτισης

Παραδοσιακά, η εταιρική κατάρτιση σήμαινε συχνά συγκέντρωση των εργαζομένων σε μια αίθουσα συνεδριάσεων για διαλέξεις. Ωστόσο, με την έλευση της ψηφιακής εποχής και την άνοδο των απομακρυσμένων/υβριδικών μοντέλων εργασίας, η έννοια και η παροχή κατάρτισης έχουν εξελιχθεί σημαντικά.

Οι πρωταρχικοί στόχοι παραμένουν σταθεροί: η ενίσχυση των δεξιοτήτων, η αύξηση της παραγωγικότητας και η διασφάλιση της ευθυγράμμισης των εργαζομένων με το όραμα της εταιρείας. Η αποτελεσματική κατάρτιση μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών των εργαζομένων και να προωθήσει μια θετική εργασιακή κουλτούρα.

Η αποτελεσματικότητα της εταιρικής κατάρτισης μπορεί να μετρηθεί με τη μέτρηση της βελτίωσης της εργασιακής απόδοσης, των αυξημένων ποσοστών διατήρησης και των θετικών σχολίων από τους εργαζόμενους μετά την κατάρτιση.

Η προσέγγιση του ενός μεγέθους για όλους

Οι γενικές ενότητες κατάρτισης μπορεί να μην ανταποκρίνονται στις ποικίλες ανάγκες και δεξιότητες ενός ποικίλου εργατικού δυναμικού. Μπορεί να καταλήξουν να είναι περιττές για ορισμένους και συντριπτικές για άλλους. Οι εργαζόμενοι μπορεί να δυσκολεύονται να δουν τη συνάφεια μιας τέτοιας κατάρτισης με τα καθημερινά τους καθήκοντα.

Πώς επηρεάζει αρνητικά τους διάφορους εργαζόμενους:

 • Κάποιοι μπορεί να αισθάνονται αποξενωμένοι ή αποθαρρυμένοι, θεωρώντας ότι η κατάρτιση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.
 • Άλλοι μπορεί να το βρίσκουν πολύ δύσκολο, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αυτοπεποίθησή τους.
 • Πολλοί θα μπορούσαν να το θεωρήσουν πολύ γενικό, αποτυγχάνοντας έτσι να δουν την εφαρμογή του στους ρόλους τους.

Λύση: Το κλειδί έγκειται στην τμηματοποίηση των εργαζομένων με βάση τους ρόλους, την εμπειρία και τις μαθησιακές τους ανάγκες. Προσφέροντας εξατομικευμένα προγράμματα κατάρτισης, οι οργανισμοί μπορούν να διασφαλίσουν ότι η κατάρτιση είναι σχετική, ελκυστική και αποτελεσματική για όλους.

Η ασυμφωνία μεταξύ θεωρίας και πράξης

Προκλήσεις της εταιρικής κατάρτισης μόνο σε θεωρητικό επίπεδο: Η καθαρά θεωρητική εκπαίδευση συχνά δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες. Οι εργαζόμενοι μπορεί να κατανοούν μια έννοια αλλά να δυσκολεύονται να την εφαρμόσουν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κενό στη γνώση και την πρακτική.

Χωρίς πρακτική εμπειρία ή παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο, η εκπαίδευση μπορεί να φαίνεται αφηρημένη.

Οι εργαζόμενοι μπορεί:

 • Δυσκολεύονται να συνδέσουν τη θεωρία με τους εργασιακούς τους ρόλους.
 • Αισθάνονται ότι δεν συμμετέχουν ή ότι το περιεχόμενο είναι άσχετο.
 • Δυσκολεύονται να διατηρήσουν ή να ανακαλέσουν τις πληροφορίες λόγω έλλειψης πρακτικού πλαισίου.

Λύση: Για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, οι οργανισμοί θα πρέπει:

 • Ενσωμάτωση καθηκόντων και προκλήσεων του πραγματικού κόσμου στο πρόγραμμα κατάρτισης.
 • Χρησιμοποιήστε σχετικά σενάρια και μελέτες περιπτώσεων.
 • Προσφέρετε ευκαιρίες στους εργαζόμενους να εφαρμόσουν τη μάθησή τους σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα πριν την εφαρμόσουν στους ρόλους τους.

Με την άμεση αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, οι οργανισμοί μπορούν να διασφαλίσουν ότι η εταιρική κατάρτιση παραμένει ένα εργαλείο για την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη, αντί να προκαλεί ακούσια βλάβη.

Όταν η κατάρτιση μπορεί να βλάψει τους εργαζόμενους

Αντιμετώπιση των κινήτρων

Η μεταβαλλόμενη δυναμική της ψηφιακής εποχής και τα μοντέλα εργασίας εξ αποστάσεως καλλιεργούν μερικές φορές μια νοοτροπία όπου οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τις αλλαγές, ιδίως στην εταιρική εκπαίδευση, ως ανεπιθύμητες επιβολές. Η παραδοσιακή εκπαίδευση μπορεί να μην προσφέρει πλέον τα ίδια οφέλη με αυτά που προσέφερε κάποτε, προκαλώντας σκεπτικισμό.

Τα αντιπαραγωγικά αποτελέσματα της κατάρτισης σε εργαζόμενους με έλλειψη κινήτρων

 • Η κατάρτιση θεωρείται άσχετη: Το περιεχόμενο της κατάρτισης μπορεί να αποξενώσει ακόμη περισσότερο ένα ήδη αποθαρρυμένο εργατικό δυναμικό.
 • Η προπόνηση μοιάζει αναγκαστική: Η υπερβολική έμφαση στις υποχρεωτικές συνεδρίες μπορεί να ενισχύσει την αντίσταση, με τους εργαζόμενους να τις βλέπουν ως πρόσθετα βάρη.

Λύση: Κατανόηση των βαθύτερων αιτιών της αποθάρρυνσης και άμεση αντιμετώπισή τους

Οι βρόχοι άμεσης ανατροφοδότησης, όπως τα φόρουμ συζητήσεων, βοηθούν στην κατανόηση των αναγκών των εργαζομένων. Αποφύγετε τη γενική κατάρτιση και επιμεληθείτε περιεχόμενο κατάλληλο για συγκεκριμένους ρόλους ή δεξιότητες, κάνοντας την κατάρτιση να φαίνεται πιο προσαρμοσμένη και πολύτιμη.

Υπερφόρτωση των καταπονημένων: Συνταγή για επαγγελματική εξουθένωση;

Μια πιεστική ανησυχία στο σημερινό υβριδικό εργασιακό περιβάλλον είναι η θολή γραμμή μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η οποία ενισχύει το αίσθημα της υπερκόπωσης. Η ειρωνεία και οι παγίδες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που επικεντρώνονται στη διαχείριση του χρόνου για τους ήδη εξαντλημένους εργαζόμενους

Ενώ στοχεύουν στον εξορθολογισμό των διαδικασιών, κάποια εκπαίδευση μπορεί ειρωνικά να αυξήσει τον φόρτο εργασίας ενός εργαζομένου, ωθώντας τον περαιτέρω προς την εξουθένωση.

Λύση: Αξιολόγηση της δυναμικής του φόρτου εργασίας και εξασφάλιση της κατάλληλης στελέχωσης και ανάθεσης καθηκόντων

 • Microlearning & Mobile Learning: Χρησιμοποιήστε περιεχόμενο σε μέγεθος μπουκιάς, καθιστώντας εφικτό για τους πολυάσχολους επαγγελματίες να συμμετάσχουν χωρίς να αισθάνονται καταβεβλημένοι.
 • Ευέλικτος προγραμματισμός: Επιτρέψτε στους εργαζόμενους να επιλέγουν τις ώρες εκπαίδευσής τους, αποτρέποντας την αίσθηση ότι δεν είναι μια πρόσθετη αγγαρεία.

Η υπερβολική δόση εκπαίδευσης

Στην εποχή της πληροφόρησης και της ταχείας ανάπτυξης δεξιοτήτων, είναι εύκολο για τους οργανισμούς να πέσουν στην παγίδα να δώσουν υπερβολική έμφαση στην κατάρτιση. Ενώ η συνεχής μάθηση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη, η υπερβολική εστίαση στην κατάρτιση μπορεί να έχει απρόβλεπτες επιπτώσεις.

Οι συνέπειες της υπερβολικής έμφασης στην εκπαίδευση:

 • Απώλεια παραγωγικότητας: Οι εργαζόμενοι παγιδεύονται σε έναν βρόχο ατελείωτων εκπαιδευτικών συνεδριών, αφήνοντας λιγότερο χρόνο για την εφαρμογή των δεξιοτήτων που έχουν μάθει.

 • Μειωμένη εκπαιδευτική αξία: Πολλές ενότητες κατάρτισης μπορεί να οδηγήσουν σε αραίωση της ποιότητας και της συνάφειας του περιεχομένου.

 • Αυξημένο άγχος: Η συνεχής προσαρμογή σε νέες πληροφορίες ή μεθοδολογίες μπορεί να είναι συντριπτική.

Με την υπερβολική εκπαίδευση, οι εργαζόμενοι μπορεί να βιώσουν κόπωση, έλλειψη κινήτρων, ακόμη και δυσαρέσκεια. Ένα καλοπροαίρετο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί ακούσια να ωθήσει τους υπαλλήλους σε σημείο που να είναι λιγότερο ενθουσιώδεις για περαιτέρω ευκαιρίες μάθησης, θεωρώντας τες ως αγγαρεία και όχι ως ευκαιρία για ανάπτυξη.

Λύση: Ισορροπημένη και στρατηγική προσέγγιση της ανάπτυξης των εργαζομένων: Για να αντιμετωπιστεί η υπερβολική δόση κατάρτισης, είναι επιτακτική ανάγκη να:

 • Δώστε προτεραιότητα στις βασικές δεξιότητες.

 • Δημιουργήστε ένα μείγμα πρακτικών εμπειριών και μάθησης στην τάξη.

 • Χρησιμοποιήστε βρόχους ανατροφοδότησης για να προσαρμόσετε τη συχνότητα και το περιεχόμενο της κατάρτισης.

Η αποσύνδεση μεταξύ του περιεχομένου κατάρτισης και των αναγκών των εργαζομένων (#1 Case)

Υπάρχει μια αυξανόμενη ανησυχία στον εταιρικό κόσμο σχετικά με το χάσμα μεταξύ της παρεχόμενης κατάρτισης και της εφαρμογής της στον πραγματικό κόσμο.

Φανταστείτε το σενάριο ενός προγραμματιστή λογισμικού σε μια εταιρεία τεχνολογίας. Η εταιρεία επενδύει σημαντικά στην εκπαίδευση των προγραμματιστών στους τελευταίους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, που είναι η τρέχουσα τάση. Ωστόσο, η πλειονότητα των καθηκόντων του προγραμματιστή περιλαμβάνει τη διόρθωση σφαλμάτων και την εργασία σε υπάρχοντα συστήματα. Η αναντιστοιχία μεταξύ του σε τι εκπαιδεύεται ο προγραμματιστής και του τι πραγματικά κάνει είναι έντονη και οδηγεί σε σπατάλη πόρων.

Τέτοιες αναντιστοιχίες συχνά οδηγούν σε:

 • Σπατάλη χρόνου και πόρων.

 • Μειωμένη εμπιστοσύνη στις μελλοντικές εκπαιδευτικές συνεδρίες.

 • Αποσυντονισμένοι εργαζόμενοι που αισθάνονται ότι οι ανάγκες τους δεν γίνονται κατανοητές.

Λύση: Εξασφάλιση άμεσης σύνδεσης μεταξύ του περιεχομένου της κατάρτισης και των εργασιακών απαιτήσεων επί τόπου:

Να πώς!

 • Διεξαγωγή αξιολόγησης πριν από την κατάρτιση: Κατανόηση των καθημερινών καθηκόντων του εργαζομένου και προσαρμογή της εκπαίδευσης ανάλογα.

 • Συχνή ανατροφοδότηση: Ενθαρρύνετε τους εργαζόμενους να παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με το περιεχόμενο της κατάρτισης. Προσαρμόστε το πρόγραμμα σπουδών με βάση αυτή την ανατροφοδότηση.

Μελέτη περίπτωσης: Το 2022, μια πολυεθνική εταιρεία παρατήρησε πτώση στην απόδοση της ομάδας πωλήσεών της μετά από ένα εκτεταμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Κατά την επανεξέταση, διαπιστώθηκε ότι το περιεχόμενο της εκπαίδευσης βασιζόταν σε θεωρητικές στρατηγικές πωλήσεων της δεκαετίας του '90 και είχε ελάχιστη συνάφεια με το σημερινό ψηφιακό τοπίο της αγοράς. Μετά από αυτή τη διαπίστωση, η εταιρεία συνεργάστηκε με την ομάδα πωλήσεών της για να συνδιαμορφώσει ένα εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα κατάρτισης. Μέσα σε έξι μήνες, όχι μόνο βελτιώθηκε η απόδοση της ομάδας, αλλά και η εταιρεία είδε αύξηση των πωλήσεων κατά 15%. Η περίπτωση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης του περιεχομένου της κατάρτισης επίκαιρου και σχετικού με τα σενάρια του πραγματικού κόσμου.

Παραβλέποντας τις πολιτισμικές αποχρώσεις: (Original #2 Case)

Στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι οργανισμοί συχνά παραβλέπουν τη σημασία της προσαρμογής στις ποικίλες πολιτισμικές και ατομικές καταβολές του εργατικού δυναμικού τους κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

Κάθε πολιτισμός συνοδεύεται από το δικό του σύνολο κανόνων, αξιών και τρόπων αντίληψης των πληροφοριών. Όταν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο παραβλέπει αυτές τις αποχρώσεις, κινδυνεύει να καταστεί άσχετο ή, στη χειρότερη περίπτωση, προσβλητικό για ορισμένους υπαλλήλους. Για παράδειγμα, μια πολυεθνική εταιρεία που εκπαιδεύει την ομάδα της σε στρατηγικές διαπραγμάτευσης μπορεί ακούσια να προπαγανδίσει προσεγγίσεις που είναι άμεσες και διεκδικητικές, παραβλέποντας τις λεπτές αποχρώσεις και τα έμμεσα στυλ που προτιμώνται σε ορισμένες ασιατικές κουλτούρες.

Η μη συνεκτίμηση των πολιτισμικών και ατομικών διαφορών μπορεί:

 • Δημιουργήστε ένα χάσμα μεταξύ του οργανισμού και της ποικιλόμορφης βάσης των εργαζομένων του.

 • Ενισχύουν τα αισθήματα παραμέλησης ή παρεξήγησης μεταξύ των εργαζομένων που προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα.

 • Οδηγούν σε πιθανή μείωση του συνολικού ηθικού του εργατικού δυναμικού.

Λύση: Διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που γιορτάζουν την ποικιλομορφία και ανταποκρίνονται στις ποικίλες μαθησιακές ανάγκες:

Για να γεφυρώσετε αυτό το πολιτισμικό και ατομικό χάσμα κάντε αυτό!

 • Ολιστική έρευνα: Κατανόηση του πολιτισμικού και ατομικού υπόβαθρου των εργαζομένων και ενσωμάτωση αυτής της γνώσης στο εκπαιδευτικό υλικό.

 • Διαφορετικοί εκπαιδευτές: Απασχολείστε εκπαιδευτές με διαφορετικό υπόβαθρο για να εισάγετε πολλαπλές προοπτικές.

Μελέτη περίπτωσης: Το 2021, μια ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική εταιρεία αντιμετώπισε αντιδράσεις από τους Ασιάτες υπαλλήλους της για μια ενότητα εκπαίδευσης ηγεσίας που φαινόταν να μην σέβεται ορισμένες ασιατικές αξίες. Η εταιρεία διόρθωσε γρήγορα την κατάσταση, συνδημιουργώντας μια πολιτισμικά ευαίσθητη εκπαιδευτική ενότητα με εκπροσώπους από διάφορα γραφεία σε όλο τον κόσμο. Η πρωτοβουλία αυτή όχι μόνο κατευνάστηκε από τους δυσαρεστημένους υπαλλήλους, αλλά οδήγησε επίσης σε μια εμπλουτισμένη εκπαιδευτική εμπειρία που εκτιμήθηκε καθολικά.

10. Συμπέρασμα

Το τοπίο της εταιρικής κατάρτισης είναι σαν δίκοπο μαχαίρι. Αν γίνει σωστά, μπορεί να απογειώσει μια εταιρεία σε νέα ύψη- αν γίνει λάθος, μπορεί να αποτελέσει πηγή σημαντικών διαταραχών.

Η εταιρική κατάρτιση μπορεί να αποτελέσει ένα απαράμιλλο πλεονέκτημα, διαμορφώνοντας ένα ικανό εργατικό δυναμικό. Ωστόσο, τα λάθη, είτε στη συνάφεια του περιεχομένου, είτε στην πολιτιστική ευαισθησία, είτε στη μέθοδο παροχής, μπορούν να τη μετατρέψουν σε πιθανό εμπόδιο.

Η επιτυχία στην εταιρική εκπαίδευση έχει τις ρίζες της:

 • Κατανόηση του ταχέως μεταβαλλόμενου εταιρικού περιβάλλοντος.
 • Αναγνωρίζοντας την ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού και τις διαφορετικές ανάγκες του.
 • Εφαρμογή μιας στρατηγικής προσέγγισης που ευθυγραμμίζει το περιεχόμενο της κατάρτισης με την εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο.

Στην εποχή των διαρκώς εξελισσόμενων εταιρικών τοπίων, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να εφοδιάσουμε τους εργαζόμενους με δεξιότητες, αλλά να δημιουργήσουμε ένα ολιστικό, περιεκτικό και προσαρμόσιμο περιβάλλον μάθησης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να ανταποκριθούν στην πρόκληση, διασφαλίζοντας ότι οι πρωτοβουλίες κατάρτισης είναι τόσο ουσιαστικές όσο και επικεντρωμένες στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων τους.

Here are some other interesting articles: