Λογισμικό παρακολούθησης PC StaffCop - Όχι πια άτακτοι υπάλληλοι!

Λογισμικό παρακολούθησης PC StaffCop - Όχι πια άτακτοι υπάλληλοι!

Όλες οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν συνειδητοποιήσει τη σημασία μιας λύσης παρακολούθησης των εργαζομένων. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι σίγουρες για το είδος του συστήματος που χρειάζονται. Εδώ είναι μια καλή επιλογή. Το StaffCop θεωρείται ως μία από τις καλύτερες επιλογές για τους χρήστες. Υπάρχουν πολλά οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι άνθρωποι από αυτό.

Για παράδειγμα, το σύστημα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τόσο την αθόρυβη λειτουργία όσο και τη διαφανή παρακολούθηση. Η αθόρυβη λειτουργία δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να παρακολουθούν τους εργαζόμενους χωρίς να το γνωρίζουν. Από την άλλη πλευρά, η διαφανής λειτουργία παρακολούθησης είναι αναγνωρίσιμη μεταξύ των εργαζομένων. Για να μην αναφέρουμε ότι το StaffCop παρέχει επίσης μια λειτουργία απομακρυσμένης παρακολούθησης, ώστε οι χρήστες να μπορούν να δουν τι κάνουν οι εργαζόμενοι στον υπολογιστή του διαχειριστή.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά;

Το StaffCop είναι αρκετά χρήσιμο καθώς παρέχει τα καλύτερα χαρακτηριστικά παρακολούθησης. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι γίνεται ένα από τα πιο αγαπημένα λογισμικά για την παρακολούθηση του προσωπικού και των εργαζομένων. Το πρόγραμμα παρακολουθεί όλους τους ιστότοπους στους οποίους έχουν πρόσβαση οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας εργασίας, πόσο καιρό τους χρησιμοποιούν, ποιους συνδέσμους χρησιμοποιούν, ακόμη και το περιεχόμενο που μοιράζονται.

Η λειτουργία που ονομάζεται καταγραφέας πληκτρολόγησης είναι χρήσιμη για να επιθεωρείτε εάν το προσωπικό κακολογεί ή διαρρέει τα μυστικά της εταιρείας. Επιθεωρεί επίσης αν ο υπάλληλος μοιράζεται τέτοιες κρίσιμες πληροφορίες στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή όχι κατά τη διάρκεια της εργασίας. Το πρόγραμμα είναι επίσης χρήσιμο όταν πρόκειται για παρακολούθηση της δραστηριότητας του υπολογιστή. Μπορούν να παρακολουθούνται όλες οι εφαρμογές του υπολογιστή για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι τις χρησιμοποιούν με βάση το πρωτόκολλο και τις κατευθυντήριες γραμμές της εταιρείας.

Υπάρχει επίσης ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του προγράμματος. Είναι η παρακολούθηση αρχείων και δεδομένων. Αυτό το χαρακτηριστικό δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να επιθεωρούν τυχόν σημαντικά έγγραφα σχετικά με τη χρήση. Με αυτόν τον τρόπο, οι διευθυντές ή οι προϊστάμενοι μπορούν να γνωρίζουν εάν αυτά τα δεδομένα ανακτώνται από κάποιον μετά την επισύναψη ή τη διαγραφή τους. Επιπλέον, είναι σε θέση να επιθεωρεί συσκευές USB για την αποτροπή της διαρροής σημαντικών δεδομένων της εταιρείας.

Λειτουργίες ελέγχου και υποστήριξη

Η παρακολούθηση της δραστηριότητας του προσωπικού είναι επιτακτική ανάγκη για όλες τις εταιρείες. Το StaffCop δεν είναι μόνο σε θέση να παρακολουθεί τις συμπεριφορές των εργαζομένων, αλλά παρέχει και πολλές άλλες δυνατότητες. Υπάρχει ακόμη και η λειτουργία ελέγχου. Η λειτουργία αυτή παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να αποκλείουν και να φιλτράρουν συγκεκριμένους ιστότοπους. Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι που συχνά σπαταλούν τον χρόνο εργασίας τους δεν έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους ιστότοπους. Υπάρχει επίσης μια λειτουργία που είναι σε θέση να μπλοκάρει αφαιρούμενες συσκευές αποθήκευσης, όπως USB, προκειμένου να αποφευχθεί ή να μειωθεί ο κίνδυνος διαρροής εταιρικών δεδομένων.

Το StaffCop περιλαμβάνει επίσης ευέλικτη υποστήριξη για τους χρήστες. Παρόλο που η υπηρεσία δεν παρέχει αριθμό τηλεφώνου, οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν από τη ζωντανή συνομιλία και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να υποβάλουν ερωτήσεις. Ο ιστότοπος είναι επίσης γεμάτος πληροφορίες και άρθρα από όπου οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν περισσότερα για το σύστημα παρακολούθησης εργαζομένων. Υπάρχει επίσης μια σελίδα FAQ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα StaffCop. Ίσως κάποιοι άνθρωποι να αναζητούν περισσότερες δυνατότητες παρακολούθησης από αυτό το λογισμικό. Ωστόσο, έχει δώσει πολλά λειτουργικά εργαλεία προκειμένου να εκτελέσει ένα εξαιρετικό έργο παρακολούθησης για τις δραστηριότητες του υπολογιστή. Οι χρήστες είναι επίσης σε θέση να το χρησιμοποιούν είτε σε διαφανή είτε σε σιωπηλή λειτουργία.

Here are some other interesting articles: