Genç Profesyoneller Hakkında Üç Efsane

Genç Profesyoneller Hakkında Üç Efsane

Y kuşağına efsanevi özellikler atfediliyor ve bazıları bu kuşağın işgücü piyasasını değiştireceğini vaat ediyor. Ancak yakın zamanda yapılan çalışmalar, geleceği tahmin etmekten hoşlananların temel argümanlarının istatistikler tarafından kolayca çürütüldüğünü göstermiştir. Genç profesyoneller, daha olgun adaylardan çok farklı olmamakla birlikte, kendi değerleri ile şirketin değerleri aynı olduğu takdirde işe dahil olmaya daha isteklidirler.

Efsane №1. Genç profesyoneller daha sık iş değiştirir.

Aslında istatistikler, bu rakamın tüm yaş kategorilerindeki uzmanlar için aşağı yukarı aynı olduğunu söylüyor. IBM Institute for Business Value geçen yılki çalışmasında bazı ilginç veriler sunmuş, üç kuşağın - baby boomers, X ve Y - temsilcileriyle görüşmüş ve her gruptaki katılımcıların %40'ından fazlasının mevcut işlerini sevmedikleri takdirde iş değiştirmeye istekli olduklarını ortaya koymuştur. İş değiştirmedeki ana motivasyonlar ise daha yüksek bir maaş ve daha rahat bir işyeri. Bu durum her üç kuşak grubu için de geçerlidir.

Efsane №2. Özel teşviklere ihtiyaçları var.

Aslında maaş en büyük önceliktir. Her yaş için en iyi motivasyon kaynağıdır. Buradaki küçük fark, genç profesyoneller için kişisel gelişimin özel bir rol oynamasıdır. Bir kariyer inşa etmekle ilgilenirler ve bunun için daha deneyimli meslektaşlarının yardımına ihtiyaç duyarlar.

Deloitte tarafından yapılan ankete katılan Y Kuşağı temsilcilerinin neredeyse %63'ü mevcut işlerinin liderlik becerilerini yeterince geliştirmediğini belirtmiştir. Ve onlar için bu durum, daha yüksek bir pozisyon ve daha yüksek sorumluluk seviyesine sahip yeni bir iş aramak için ciddi bir neden.

Efsane №3. İş ve özel yaşam dengesi onlar için çok önemlidir.

Aslında onlar için bu, diğerlerinden daha önemli değildir. Gençler aileleriyle çok fazla zaman geçirmiyorlar ve zamanı verimli bir şekilde geçirmeyi seviyorlar: yeni şeyler öğrenmek, mesleki becerilerini geliştirmek için çevrimiçi kurslar almak ve elbette dinlenmek.

SAP'nin rakamlarına göre Y kuşağının sadece %29'u iş/özel yaşam dengesinin önemli olduğunu belirtmiştir. Diğer kuşaklar arasında bu oran %31 ile biraz daha yüksektir.

Genç profesyoneller, eğer onlara yeterince ilgi gösterir ve değerlerini paylaşırsanız çok motive, hedef odaklı ve sadık çalışanlar olabilirler. Ancak yeni çalışan ne kadar motive olmuş görünürse görünsün, gerçekleri kontrol etmek her zaman daha iyidir. Ve bunun için istatistikler yardımcı olmaz, ancak özel bir çalışan izleme sistemi yardımcı olur. CleverControl, genç profesyoneller de dahil olmak üzere tüm çalışanlarınızın tam kontrolü için mükemmel olan yeni bir hepsi bir arada izleme sistemi sunar.

Genç Profesyoneller Hakkında Üç Efsane

Here are some other interesting articles: