CleverControl'ün Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA)

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ("EULA") siz ve Clever Security Software LTD arasında yapılan yasal bir anlaşmadır.

Bu EULA sözleşmesi, CleverControl yazılımımızı ("Yazılım") doğrudan Clever Security Software LTD'den veya dolaylı olarak bir Clever Security Software LTD yetkili satıcısı veya distribütörü ("Satıcı") aracılığıyla edinmenizi ve kullanmanızı yönetir.

CleverControl yazılımının ücretsiz deneme sürümü için kaydolursanız, bu EULA sözleşmesi bu deneme sürümünü de yönetecektir. "Kabul et" seçeneğine tıklayarak veya CleverControl yazılımını yükleyerek ve/veya kullanarak, Yazılımı kabul ettiğinizi ve bu EULA sözleşmesinin şartlarına bağlı kalmayı kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.

Bu EULA sözleşmesini bir şirket veya başka bir tüzel kişilik adına imzalıyorsanız, söz konusu tüzel kişiliği ve bağlı kuruluşlarını bu hüküm ve koşullara bağlama yetkisine sahip olduğunuzu beyan edersiniz. Böyle bir yetkiniz yoksa veya bu EULA sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kabul etmiyorsanız, Yazılımı yüklemeyin veya kullanmayın ve bu EULA sözleşmesini kabul etmemelisiniz.

Hizmetleri kullanmanızın riskinin tamamen size ait olduğunu ve hizmetlerin "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE", tüm hatalarıyla birlikte, herhangi bir garanti olmaksızın, herhangi bir performans güvencesi veya garanti olmaksızın sağlandığını açıkça anlar ve kabul edersiniz.

Bu EULA sözleşmesi, burada başka bir yazılıma atıfta bulunulup bulunulmadığına veya başka bir yazılımın tanımlanıp tanımlanmadığına bakılmaksızın, yalnızca Clever Security Software LTD tarafından sağlanan Yazılım için geçerli olacaktır. Bu koşullar, teslimat sırasında bu öğelere başka koşullar eşlik etmediği sürece, Yazılım için Clever Security Software LTD güncellemeleri, ekleri, İnternet tabanlı hizmetleri ve destek hizmetleri için de geçerlidir. Eğer öyleyse, bu şartlar geçerlidir.

Lisans Bağışı

Clever Security Software LTD, CleverControl yazılımını cihazlarınızda bu EULA sözleşmesinin şartlarına uygun olarak kullanmanız için size kişisel, devredilemez, münhasır olmayan bir lisans verir.

CleverControl yazılımını (örneğin bir PC, dizüstü bilgisayar, cep telefonu veya tablet) kontrolünüz altında yüklemenize izin verilir. Cihazınızın CleverControl yazılımının minimum gereksinimlerini karşılamasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

CleverControl'ü yasal olarak sahip olduğunuz cihazlara yüklemenize izin verilir veya yükleme için hak sahibinin yazılı iznini almanız gerekir. Bu yazılımı yüklediğiniz cihazın tüm kullanıcılarını izlemeye tabi oldukları konusunda uygun şekilde bilgilendirmekle yükümlüsünüz. Cihaz halka açık bir yerde bulunuyorsa, izleme ile ilgili bir bildirim açıkça görülebilecek bir yerde sergilenmelidir. Yukarıda belirtilen koşullara uyulmaması yasa ihlali ile sonuçlanabilir ve parasal ve cezai yaptırımlara yol açabilir.

CleverControl Lisansları kesinlikle lisans süresi ile sınırlı sayıda bilgisayar içindir ve devredilemez. Kayıtlı lisansı bir bilgisayardan diğerine aktarmanıza izin verilmez. CleverControl'ü lisansınızın izin verdiğinden daha fazla sayıda cihazda kullanmanız gerekiyorsa, bir yükseltme satın almalısınız.

Şunları yapmanıza izin verilmez:

  • Yazılımın tamamını veya herhangi bir bölümünü düzenlemek, değiştirmek, modifiye etmek, uyarlamak, tercüme etmek veya başka bir şekilde değiştirmek veya Yazılımın tamamının veya herhangi bir bölümünün başka bir yazılımla birleştirilmesine veya başka bir yazılıma dahil edilmesine izin vermek veya Yazılımı kaynak koda dönüştürmek, parçalarına ayırmak veya tersine mühendislik yapmak veya bunları yapmaya teşebbüs etmek

  • Yazılımı çoğaltmak, kopyalamak, dağıtmak, yeniden satmak veya başka herhangi bir ticari amaçla kullanmak

  • Kayıtlı lisansları bir cihazdan diğerine aktarma

  • Herhangi bir üçüncü tarafın Yazılımı herhangi bir üçüncü taraf adına veya yararına kullanmasına izin vermek

  • Yazılımı yürürlükteki herhangi bir yerel, ulusal veya uluslararası yasayı ihlal edecek şekilde kullanmak

  • Yazılımı, Clever Security Software LTD'nin bu EULA sözleşmesini ihlal ettiğini düşündüğü herhangi bir amaç için kullanmak

Fikri Mülkiyet ve Sahiplik

Clever Security Software LTD, sizin tarafınızdan ilk olarak indirilen Yazılımın ve Yazılımın sizin tarafınızdan sonraki tüm indirmelerinin mülkiyetini her zaman elinde tutacaktır. Yazılım (ve Yazılımda yapılan her türlü değişiklik dahil olmak üzere Yazılımdaki telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları) Clever Security Software LTD'nin mülkiyetindedir ve öyle kalacaktır.

Clever Security Software LTD, Yazılımı kullanmak için üçüncü taraflara lisans verme hakkını saklı tutar.

Fesih

Bu EULA sözleşmesi, Yazılımı ilk kullandığınız tarihten itibaren yürürlüğe girer ve feshedilene kadar devam eder. Clever Security Software LTD'ye yazılı bildirimde bulunarak istediğiniz zaman feshedebilirsiniz.

Bu EULA sözleşmesinin herhangi bir şartına uymamanız halinde de derhal feshedilecektir. Böyle bir fesih üzerine, bu EULA sözleşmesi tarafından verilen lisanslar derhal sona erecek ve Yazılıma tüm erişimi ve kullanımı durdurmayı kabul edersiniz. Doğası gereği devam eden ve varlığını sürdüren hükümler, bu EULA sözleşmesinin herhangi bir şekilde feshedilmesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

Geçerli Kanun

Bu EULA sözleşmesi ve bu EULA sözleşmesinden kaynaklanan veya bu EULA sözleşmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, Birleşik Krallık yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır.