Şartlar ve Koşullar

Bu web sitesini https://clevercontrol.com/ veya CleverControl'e ait başka bir web sitesini kullanırken, CleverControl Inc ile herhangi bir zamanda değiştirilebilecek olan aşağıdaki Kullanım Şartları ve Koşullarını kabul etmiş ve bunlara bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. Bu şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, bu web sitesini kullanamaz veya bu web sitesine erişemezsiniz. Web sitesinde yer alan materyaller ve bilgiler, yürürlükteki telif hakkı ve ticari marka yasaları ile korunmaktadır.

Web Sitesi Telif Hakkı Lisansı

CleverControl, web sitesindeki materyallerin ve bilgilerin tek bir kopyası için yalnızca görüntüleme amacıyla size geri alınabilir, münhasır olmayan, geçici bir lisans verir.

Bu bir mülkiyet devri değil, sadece bir lisansın verilmesidir ve bu lisans altında bunu yapamazsınız:

  • herhangi bir materyali değiştirmek veya kopyalamak;
  • web sitesine veya web sitesine bağlı herhangi bir ağa müdahale etmek veya kesintiye uğratmak;
  • web sitesinin düzgün çalışmasına veya bu sitede sunulan herhangi bir işleme müdahale etmek için herhangi bir cihaz veya yazılım kullanmak;
  • CleverControl altyapısına makul olmayan veya orantısız derecede büyük bir yük getiren herhangi bir eylemde bulunmak;
  • web sitesini, web sitesi veya ziyaretçileri hakkında bilgi kazımak veya toplamak için kullanmak;
  • herhangi bir kişi veya kuruluşun kimliğine bürünmek veya bir kişi veya kuruluşla olan bağlantınızı yanlış beyan etmek veya başka bir şekilde yanlış tanıtmak;
  • materyallerden veya bilgilerden herhangi bir telif hakkı veya diğer tescilli notları kaldırmak;
  • materyalleri veya bilgileri başka bir kişiye aktarmak veya materyalleri veya bilgileri başka bir sunucuya "yansıtmak".

Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz halinde otomatik olarak sona erecektir ve CleverControl tarafından herhangi bir zamanda feshedilebilir. Materyalleri veya bilgileri görüntülemeniz sona erdiğinde veya bu lisans sona erdiğinde, elektronik veya basılı formatta elinizde bulunan tüm indirilmiş materyalleri ve bilgileri imha etmelisiniz.

Aksi belirtilmedikçe, CleverControl ve/veya lisans verenleri CleverControl'deki tüm materyallerin fikri mülkiyet haklarına sahiptir. Tüm fikri mülkiyet hakları saklıdır. Bu hüküm ve koşullarda belirtilen kısıtlamalara tabi olarak kendi kişisel kullanımınız için https://clevercontrol.com/ adresinden sayfaları görüntüleyebilir ve/veya yazdırabilirsiniz. CleverControl, açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar ve hiçbir patent veya ticari marka lisansı veya hakkı verilmez.

Yasalara Uygunluk

CleverControl yazılımını ve hizmetlerini nasıl kullandığınız sizin sorumluluğunuzdadır. CleverControl yazılımını ve hizmetlerini kullanırken gizlilik yasaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki tüm yasalara uymak sizin sorumluluğunuzdadır ve CleverControl'e bu yasalara uyacağınızı garanti edersiniz.

Gizli CleverControl Bilgileri

Bu web sitesinde bazı sınırlı erişim bilgileri, yalnızca CleverControl tarafından verilen şifrelerle bireysel hesap aracılığıyla bilgi almak için kaydolan CleverControl'ün lisanslı müşterileri tarafından kullanılabilir. Bu kısıtlı bilgiler CleverControl'ün gizli ve tescilli bilgileri olarak kabul edilir. Kayıtlı bir müşteriyseniz CleverControl, sınırlı erişim bilgilerini kendiniz için veya varsa yalnızca müşterinin organizasyonu içinde ve yalnızca CleverControl tarafından izin verilen amaçlar için indirme, dağıtma, kopyalama ve kullanma yetkisi verir. Bir kayıt şifresinin verilmesi, müşterinin bilgileri CleverControl ile yaptığı lisans veya hizmet sözleşmesinin şartlarına uygun olarak kullanması koşuluna bağlıdır. Şifrenizi yetkisiz taraflara devredemezsiniz. Şifrenizin yetkisiz kullanımını derhal CleverControl'e bildireceksiniz. Size sağlanan şifrenizin kullanımından ve güvenliğinden siz sorumlusunuz. Bu web sitesindeki herhangi bir web sitesi bilgisine veya alanına yetkisiz erişim elde etmeye çalışmayacaksınız.

Sorumluluk Reddi

Clevercontrol web sitelerindeki materyaller ve bilgiler "olduğu gibi" sağlanmaktadır. Clevercontrol, açık veya zımni hiçbir garanti vermez ve işbu belgeyle, zımni garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyetin ihlal edilmemesi veya diğer hak ihlalleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm garantileri reddeder ve geçersiz kılar. Ayrıca, clevercontrol, materyallerin veya bilgilerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği veya bu tür materyallerle veya web sitesine bağlı herhangi bir web sitesiyle ilgili olarak herhangi bir garanti vermez veya beyanda bulunmaz. Clevercontrol'ün web sitesinde yer alan materyaller ve bilgiler teknik, tipografik veya fotoğrafik hatalar içerebilir. Clevercontrol, web sitesindeki herhangi bir materyalin veya bilginin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez. Clevercontrol, web sitesinde yer alan materyallerde veya bilgilerde herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir.

Sınırlamalar

Hiçbir durumda clevercontrol veya tedarikçileri, clevercontrol'ün internet sitelerindeki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan (veri veya kar kaybı veya iş kesintisi nedeniyle oluşan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), clevercontrol bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsa bile sorumlu tutulamaz. Bazı yargı bölgeleri, zımni garantilerin sınırlandırılmasına veya dolaylı veya arızi zararlar için sorumluluk sınırlamalarına izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

Lisans ve Hizmet Anlaşmaları

Bu web sitesinden indirilebilen tüm CleverControl lisanslı yazılım ve hizmetler ve bunlara eşlik eden belgeler, CleverControl veya tedarikçilerinin telif hakkıyla korunan ürünleridir. Yazılım ve hizmetlerin kullanımı, söz konusu yazılım veya hizmete eşlik eden veya bunlarla birlikte verilen geçerli lisans veya hizmet sözleşmesinin şartlarına tabidir.

Başvurular

Web sitesine gönderdiğiniz her türlü bilgi, materyal veya fikir gizli ve tescilli olmayan bilgiler olarak değerlendirilecek ve CleverControl tarafından yazılım ve hizmetlerin geliştirilmesi ve sağlanması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaç için kullanılabilecektir, ancak bu Web Sitesine gönderilen tüm kişisel veriler CleverControl tarafından Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanılacaktır. Bu web sitesine veya bu web sitesinden herhangi bir şekilde karalayıcı, iftira niteliğinde, müstehcen, yasa dışı veya pornografik materyal veya herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğa neden olabilecek başka bir materyal veya bilgi gönderemez veya iletemezsiniz.

Bağlantılar

Adil ve yasal bir şekilde yapmanız ve itibarımıza zarar vermemeniz veya bundan yararlanmamanız koşuluyla ana sayfamıza bağlantı verebilirsiniz, ancak bizim tarafımızdan herhangi bir ilişki, onay veya onaylama olmadığı halde bunu ima edecek şekilde bir bağlantı kurmamalısınız. Size ait olmayan herhangi bir web sitesinden bağlantı kurmamalısınız. Herhangi bir izinsiz çerçeveleme veya bağlantının derhal sona erdirilmesi için bizimle işbirliği yapmayı kabul edersiniz. Bağlantı verme iznini bildirimde bulunmaksızın geri çekme hakkımız saklıdır.

Web Sitesinden Bağlantılar. Web sitesi üçüncü taraflarca sağlanan diğer sitelere ve kaynaklara bağlantılar içeriyorsa, bu bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak için sağlanmıştır. Buna banner reklamlar da dahil olmak üzere reklam verenlerden gelen bağlantılar da dahildir. Bu sitelerin veya kaynakların içeriği üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve bunlar için veya bunları kullanmanızdan kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Kullanım Koşullarında Yapılan Değişiklikler

CleverControl, web sitesi için bu kullanım koşullarını herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın revize edebilir. Bu web sitesini kullanarak, bu Kullanım Koşullarının o zamanki güncel sürümüne bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz.

Diğer

CleverControl Corporation'ın bir ABD şirketi olduğunu ve bu nedenle yazılım ve hizmetlerinin İhracat İdaresi Yönetmelikleri (15 CFR 730-774) dahil olmak üzere ABD yasaları kapsamında kontrole tabi olduğunu ve yürürlükteki tüm ithalat ve ihracat yasa ve yönetmeliklerine uymayı kabul edersiniz.

Bu anlaşma, taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve bu konuyla ilgili sözlü veya yazılı, önceki veya eşzamanlı tüm müzakerelerin veya anlaşmaların yerine geçer. Bu konuyla ilgili olarak bu anlaşmada yer almayan sözlü veya yazılı herhangi bir beyana güvenmiyorsunuz. Bu anlaşmada yer almayan hiçbir beyan, vaat veya teşvik bağlayıcı değildir. Her iki taraf da imzalamadıkça, bu anlaşmanın herhangi bir şartının değiştirilmesi veya feragat edilmesi geçerli değildir.