İçimizdeki Yabancı Çalışma Ekibi: Uyarlama

İçimizdeki Yabancı Çalışma Ekibi: Uyarlama

Yeni koşullara hızla uyum sağlayabilen daha fazla sayıda genç insan işgücü piyasasına giriyor. Ancak işgücü piyasası o kadar çeşitleniyor ki, adayların kendi takımlarını bulmak için çok fazla enerjiye ihtiyaçları var. Dolayısıyla adaptasyon sorunu daha da keskinleşiyor.

Psikologlar, yeni bir çalışanın adaptasyonunun üç aşamasını ayırt etmektedir:

Uyarlama 1.0

İlk aşama - akut adaptasyon dönemi - 1-2 ay sürer ve kural olarak deneme süresine denk gelir. Başvuru sahibi maksimum etkiyi yaratmak için çabalarken, adaptasyonla ilişkili stres nedeniyle çalışma kapasitesi tam olarak %50-60 oranında azalır.

Yönetici, alıcının itirazlarını dinlemeli, bunları dikkate almalı ve açıklayıcı sorular sormalıdır. Ancak bundan sonra, yönetici şirketin ürünü lehine argümanlar sunabilir. Şöyle diyebilir: "Haklısınız, fiyat konusu hem sizin hem de şirketimiz için gerçekten önemli. Lütfen, başka bir fiyatla mı karşılaştırdığınızı veya başka nedenler olup olmadığını açıklayabilir misiniz?" Cevaba bağlı olarak, yönetici şirketinizin ürünü lehine 2-3 argüman vermelidir.

30 ila 40 yaşlarında insanlar birincil iletişimlerinde daha temkinli olurlar, liderlerin görüşlerini daha fazla dinlerler ve yeni organizasyondaki rollerinin ve kariyer ufuklarının farkına varırlar.

40 yaşından emeklilik yaşına kadar çalışanlar uzmanlıklarına güvenirler ve iş arkadaşlarının gözünde herhangi bir otorite kazanmadan önce bile otoriteleriyle herkesi ezme hatasına düşebilirler.

Adaptasyon 2.0

Akut adaptasyon evresinin yerini "iyimserlik evresi" alır. Bu, işe alındıktan 3-4 ay sonra gerçekleşir. Eski başvuru sahibi kendisini ekipten biri olarak görmeye başlar ve iş görevlerine alışır. Ancak her zaman ekip, kurumsal ilişkilerin inceliklerindeki yanlış anlaşılmaları veya mesleki hataları affedecek kadar yeni çalışana alışmayabilir.

Ekibin yeni başlayan kişiyi ne kadar çabuk kabul edeceği tahmin edilemez. Hem psikologlar hem de kariyer danışmanları bu konuda ortak bir görüşe sahip değildir. Bir iş psikoloğu olan Olivia Herrera'ya göre, yeni gelen bir kişiye alışmak için gereken süre iki hafta ile bir ay arasında olabilir. Nancy Richards ise bu sürenin çok daha uzun, yaklaşık bir buçuk yıl olduğuna inanıyor. "Bürokratik sistemlerde bu süre altı aya kadar çıkabilir ama küçük bir işletmede bir aday bir hafta içinde şirkete entegre olabilir," diye yanıtlıyor kariyer koçu danışmanı ve Castony Kariyer Geliştirme Başkanı Ethan Hill.

Adaptasyon 3.0

İşe girdikten altı ay sonra, çalışan "ikincil adaptasyon dönemine" girer. Bazı psikologlar bunun bir adaptasyon bile olmadığına, ekip içinde bir konsolidasyon olduğuna inanmaktadır. Kurallar ve şirket içi görgü kuralları çoktan öğrenilmiştir, iş akışı düzenlidir, çalışan kendisini zihinsel olarak ekibin geri kalanıyla ilişkilendirir. Bu zamana kadar kişi mesleki (işin becerileri ve özgüllüğü öğrenilir), psiko-fizyolojik (işin ritmini, güvenlik tekniklerini öğrenir), sosyo-psikolojik (bir şekilde ekibe katılır) ve organizasyonel adaptasyonu (kendi işi ile ekibin işini ilişkilendirmeyi öğrenir) başarıyla tamamlar.

Şirketin büyüklüğü önemlidir

Bir halkla ilişkiler şirketine ve bir fabrikaya yeni gelen biri olmak farklı şeylerdir. Fabrika ekiplerinde uyum sağlamak daha zordur çünkü bu ekipler kurum kültürlerini yıllarca oluşturmuşlardır. Ayrıca bu tür ekiplerde belli bir ataerkil düzen hatta "hanedanlık" oluşabiliyor.

"İletişimin daha kolay ve yakın olduğu, yüksek iletişim endeksine sahip sektörler veya işlevsel gruplar vardır; bunlar medya, ticaret, pazarlama ve halkla ilişkilerdir. Üretim ve ağır ekipman endüstrisinde ise adaptasyon daha fazla zaman alır" diye ekliyor Ethan Hill.

"Şirket yeterince genç ve esnekse, net kuralları ve tek bir kavramsal aygıtı varsa, bir ekipte adaptasyon daha kolaydır. Kural olarak, bu tür ekipler bankacılık, danışmanlık ve geliştirme alanlarında kurulur" diyor Nancy Richards.

Yaratıcı kolektiflerin özel bir yeri vardır. "Bale topluluğu gibi: her dansçı kendini bir baş balerinden daha yetenekli hisseder. Bu nedenle bu tür gruplara girmek çok zordur. Buradaki her yeni kişi, her şeyden önce geleceğin yıldızıdır ve düşmanlıkla kabul edilir" diyor Nancy Richards.

Uyum sağlaması en kolay olanlar IT ekipleridir. Bu ekiplerde çalışanlar "aynı dili konuşur" ve hemen ayrı bir kast oluştururlar.

Here are some other interesting articles: