Tükenmiş Bir Çalışan Nasıl Belirlenir?

Tükenmiş Bir Çalışan Nasıl Belirlenir?

Son birkaç yıldır sessiz işten ayrılmaların artması ve daha önce çalıştıkları şirketlerden ayrılan ancak rakip şirketlere geçmeyen yetenekli çalışanların sayısının artması, istihdam piyasası trendlerinde bir değişiklik olduğunu açıkça göstermiştir.

İş tatmini, çalışanların neden iş değiştirme ya da mevcut işlerindeki duruşlarını yeniden değerlendirme eğiliminde olduklarının bir yönü olsa da, dikkate alınması gereken önemli bir husus daha vardır. Çalışanlar her zamankinden daha fazla işlerinden kaynaklanan stres ve tükenmişlik yaşamaktadır. Nitekim Amerikan Stres Enstitüsü'ne göre ABD'li çalışanların %76'sı iş stresinin kişisel yaşamlarını olumsuz etkilediğini söylüyor. Benzer şekilde, çalışanların %77'si de mevcut işlerinde tükenmişlik yaşadıklarını belirtmiştir. Özellikle de çalışanların yaklaşık %70'inin işverenlerinin tükenmişliği önlemek için yeterince çaba sarf etmediğine inandığı düşünüldüğünde, bu iki istatistiğin el ele gitmesi şaşırtıcı değildir.

Peki, bir işveren olarak bu durum sizi nereye götürüyor?

Doğal olarak, sadece iş yükünü değil aynı zamanda çalışanlarınızın streslerini de yönetmek zorunda kalmak zor gelebilir, ancak bu, kuruluşunuzun stresi hafifletmeye yardımcı olabilecek sorunları olmaması gerektiği anlamına gelmez. Programlar oluşturmanın yanı sıra, ağırlıklı olarak odaklanmanız gereken şey, hangi çalışanların tükenmişlikten muzdarip olduğunu tespit etmenin yollarıdır. Bu, şirketinizin kültürünü tamamen dönüştürmenize yardımcı olacak daha hedefli bir müdahalenin anahtarı olabilir.

Bununla nasıl mücadele edilir? Ordu dünyasından bir örnek alalım. Orduda alaycılık gerekli bir kötülüktür ve bu olmadan hem disiplinde hem de moralde tam bir çöküş yaşanacaktır. Bir subayın görevi, her bireyin beceri ve yeteneklerini dikkate alarak bu birliklerin organize edilmesini ve gerekli görevlere adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamaktır. Benzer şekilde, güçlü satış liderleri de satış ekibi üyeleri için net roller belirlemeli ve onları belirledikleri beklenti ve gerekliliklerden sorumlu tutmalıdır. Roller ne kadar net olursa, ekip yönetimindeki netlik de o kadar artar.

Tükenmiş bir çalışan nasıl tespit edilir?

 1. Tükenme

  Tükenmişliğin en yaygın belirtisi genel bir bitkinliktir. Eskiden daha enerjik ve aktif olan bir çalışanınız varsa, zihinsel, duygusal veya fiziksel olarak bitkin olduğunu fark ederseniz tükenmişlik belirtileri gerçekten belirginleşmeye başlayabilir. Bu, birinin sadece bir gün kendini iyi hissetmediğini veya tükenmişlik nedeniyle gerçekten bitkin olup olmadığını belirlemek için çalışanlarınızı uzun süre gözlemlemeniz gereken bir şeydir.

 2. Sosyalleşme ve Bağlantıyı Kesme

  Çalışanlar tükenmişlikten muzdarip olduğunda, ilk giden şey iş yerindeki diğer insanlarla etkileşim kurma iştahlarıdır. Bu kopukluk, e-postalara yanıt verme biçimlerinden toplantılara ne kadar katıldıklarına ve molalarda iş arkadaşlarıyla kaç kez konuştuklarına kadar işlerinin her alanında fark edilebilir. Tükenmişliğin bu özel yönü söz konusu olduğunda, bu farklı şeyleri tespit etmenin en kolay yolu, çalışanları aktif olmaya davet eden ve başkalarıyla birlikte çalışmak ve işbirliği yapmak isteyen bir çalışma kültürü oluşturmuş olmanızdır. Destekleyici bir çalışma kültürü oluşturduğunuzda, daha önce iyi performans gösteren çalışanlarınızdan birinin artık işteki tüm sosyal iletişimlerden tamamen koptuğunu hemen fark etme olasılığınız çok daha yüksektir.

 3. Geri bildirime yanıt ve sıkı çalışmanın tanınmaması

  Daha önce de değinildiği gibi, yüksek stres ve tükenmişlik dönemlerinde genellikle ilk kaybolan şey kişinin duygusal dengesi üzerindeki kontrolüdür. Bunun kısaca anlamı, geribildirimle iyi başa çıkabilecek yetkin bir çalışanınız varken, şimdi kendinizi geribildirimi açıkça tartışmak istemeyen veya olumsuz yanıt veren bir çalışanla bulabileceğinizdir.

  Tükenmişlik yaşayan çalışanların %31'inin liderlik tarafından takdir edilmemeyi tükenmişlik yaşamalarının en önemli nedenlerinden biri olarak gösterdikleri göz önünde bulundurulduğunda, bu hususun akılda tutulması özellikle önemlidir. Basitçe ifade etmek gerekirse, çalışanların kendilerini bunalmış ama takdir edilmemiş hissettikleri bir kültürde, kendilerini dışlanmış hissetme olasılıkları çok daha yüksektir.

 4. Verimlilik izleme

  Tükenmişlik dönemlerinde, çalışanlar daha önce üstesinden gelebildikleri iş yükünün altından kalkamayacaklardır. İşte bu noktada çalışanınızın performansını izlemek son derece önemli olabilir. Bazıları izlemenin güven eksikliğini gösterdiğini düşünse de, bu şekilde algılanması gerekmez. CleverControl gibi, bir kişinin günlük faaliyetlerinden ve görevlerinden elde edilen tüm kanıtları ve verileri toplayan bir izleme sistemi kullanmak çok değerli olabilir. Bunun nedeni, çalışanınızın verimsiz olduğu, dikkatinin dağıldığı veya zihnini boşaltmak için işle ilgisi olmayan şeyler aradığı tüm zamanları size kolayca gösterebilmesidir.

  Verimlilikleri düştükçe ve iş deneyimlerinin kalitesi arttıkça, çalışan tükenmişliği yaşama olasılıkları büyük ölçüde artmaktadır. Üretkenliğin dışında, böyle bir uygulama size söz konusu çalışanın ekibiyle ne kadar sosyal bağ kurduğunu da gösterebilir. Yukarıda da belirtildiği gibi, sosyal kopukluk tükenmişliğin erken bir göstergesi olabilir ve bu nedenle, özellikle de daha az üretkenlikle birlikte olduğunda, bundan kaçınılmamalıdır.

 5. Konsantrasyon açığı

  Çalışanların üretken olabilmeleri için konsantre olabilmeleri gerekir. Tükenmişlikle birlikte konsantrasyonun kaybolması en sık görülen şeylerden biridir. Proje toplantıları veya tartışmaları sırasında çalışanlarınızdan birinin sık sık düşünce akışını kaybettiğini veya uzun süre görevde kalamadığını fark ederseniz, o zaman bir tükenmişlik vakasına tanık olabilirsiniz. Konsantrasyon eksikliği projeye veya kuruma zarar verebilecek herhangi bir hataya yol açmadan önce bu durum derhal ele alınmalıdır.

 6. Sık hastalık günleri ve devamsızlıklar

  Deloitte'a göre çalışan her dört profesyonelden biri izin günlerini hiç kullanmadığını ve nadiren tatile çıktığını söylüyor. Profesyonellerin yaklaşık %29'u sürekli olarak daha uzun saatler ve hatta hafta sonları çalıştıklarını söylüyor. Sonuç olarak, kendilerini daha kolay tükenmiş buluyorlar. Öte yandan, tükenmişlik yaşayan çalışanlar genellikle işe gelemeyeceklerini hisseder ve hasta olduklarını bildirebilirler. Bir çalışanın hastalık izni alma sıklığıyla ilgili bir örüntü ortaya çıktığını görürseniz, bu bir şeylerin olması gerektiği gibi olmadığının iyi bir göstergesi olacaktır.

  Gallup'a göre, tükenmiş çalışanların hastalık izinlerini kullanma olasılığı %63 daha fazladır. Aynı derecede önemli olan bir diğer husus da, tamamen farklı bir iş arama olasılıklarının 2,6 kat daha fazla olmasıdır. Bu, şirketiniz için büyük bir kayıp olabilir çünkü değerli bir çalışanınızı bir hastalık günü için değil, yeni bir pozisyon bulur bulmaz uzun bir süre için kaybedersiniz. Yerine birini yetiştirmek ve bu değişikliğin neden olduğu üretkenlik kaybıyla uğraşmak da projelerinizi daha da geriye götüreceğinden zararlı olabilir.

 7. Beklentiler ve Son Teslim Tarihleri

  Birinin işvereni olarak akılda tutulması gereken en önemli şeylerden biri, ne zaman son tarih belirlemenizin uygun olduğu ve ne zaman uygun olmadığıdır. Son teslim tarihleri, bir projenin yeterli bir süre içinde tamamlanmasını sağlamak için kullanılmalıdır. Ancak çoğu zaman yöneticiler fazla söz vermekte, bu da alt düzey çalışanların gerçekçi olmayan zaman dilimleriyle uğraşmak zorunda kalmasına yol açmaktadır. Bu durum, tükenmişlikle ilgili elimizdeki gelirle ilgili istatistiklerde de açıkça görülmektedir. Şöyle ki, 30.000 ila 60.000 dolar arasında kazanan orta düzey çalışanlar genellikle yaklaşık %60 oranında tükenmişlik yaşarken, 100.000 doların üzerinde kazananların oranı %38 ile biraz daha düşüktür. Bu fark her zaman çok fazla gibi görünmese de, gerçekte bir şirketin kültürünün nasıl işlediğine dair büyük bir gösterge olabilir.

  Gallup'a göre, tükenmiş çalışanların hastalık izinlerini kullanma olasılığı %63 daha fazladır. Aynı derecede önemli olan bir diğer husus da, tamamen farklı bir iş arama olasılıklarının 2,6 kat daha fazla olmasıdır. Bu, şirketiniz için büyük bir kayıp olabilir çünkü değerli bir çalışanınızı bir hastalık günü için değil, yeni bir pozisyon bulur bulmaz uzun bir süre için kaybedersiniz. Yerine birini yetiştirmek ve bu değişikliğin neden olduğu üretkenlik kaybıyla uğraşmak da projelerinizi daha da geriye götüreceğinden zararlı olabilir.

 8. İK Tartışmaları

  Birinin işvereni olarak akılda tutulması gereken en önemli şeylerden biri, ne zaman son tarih belirlemenizin uygun olduğu ve ne zaman uygun olmadığıdır. Son teslim tarihleri, bir projenin yeterli bir süre içinde tamamlanmasını sağlamak için kullanılmalıdır. Ancak çoğu zaman yöneticiler fazla söz vermekte, bu da alt düzey çalışanların gerçekçi olmayan zaman dilimleriyle uğraşmak zorunda kalmasına yol açmaktadır. Bu durum, tükenmişlikle ilgili elimizdeki gelirle ilgili istatistiklerde de açıkça görülmektedir. Şöyle ki, 30.000 ila 60.000 dolar arasında kazanan orta düzey çalışanlar genellikle yaklaşık %60 oranında tükenmişlik yaşarken, 100.000 doların üzerinde kazananların oranı %38 ile biraz daha düşüktür. Bu fark her zaman çok fazla gibi görünmese de, gerçekte bir şirketin kültürünün nasıl işlediğine dair büyük bir gösterge olabilir.

  Gallup'a göre, tükenmiş çalışanların hastalık izinlerini kullanma olasılığı %63 daha fazladır. Aynı derecede önemli olan bir diğer husus da, tamamen farklı bir iş arama olasılıklarının 2,6 kat daha fazla olmasıdır. Bu, şirketiniz için büyük bir kayıp olabilir çünkü değerli bir çalışanınızı bir hastalık günü için değil, yeni bir pozisyon bulur bulmaz uzun bir süre için kaybedersiniz. Yerine birini yetiştirmek ve bu değişikliğin neden olduğu üretkenlik kaybıyla uğraşmak da projelerinizi daha da geriye götüreceğinden zararlı olabilir.

Sonuç

Çalışanların tükenmişliği son yıllarda giderek daha sık görülür hale gelmiştir çünkü çalışanlar sıklıkla iş yaşamları ile özel yaşamları arasında bir ayrım yapamamaktadır. Bu ayrım eksikliği, çalışanların evdeyken bile rahatlamakta zorlanmalarına yol açabilir ve bu da uyku eksikliğine ve enerjilerinde genel bir düşüşe neden olabilir. Bu nedenle, düşük enerji ve coşkunun yanı sıra üretkenliğin azalması, tükenmişlikten muzdarip bir kişinin erken belirtilerinden bazılarıdır. Ancak, dikkat etmeniz gereken tek işaretler bunlar değildir. Bağlantının kopması ve sosyalleşme eksikliği tükenmişliğin kolay fark edilen işaretleri olabilir. Bu nedenle, tartışmaları teşvik eden açık bir çalışma kültürüne sahip olmak, tükenmişliği erken önlemenin anahtarı olabilir.

Here are some other interesting articles: