Çalışma Koşullarını İyileştirerek Çalışan Motivasyonu Nasıl Artırılır?

Çalışma Koşullarını İyileştirerek Çalışan Motivasyonu Nasıl Artırılır?

Deneyimli ve profesyonel yetenekleri elde tutmak ve en iyi yetenekleri çekmek, iş büyümesini teşvik etmenin anahtarıdır. Çalışanları elde tutmak ve işe almak zaman alıcı ve maliyetlidir.

Çalışan değişimi her zaman pahalıdır ve maliyetleri 16 ve %213 bir çalışanın maaşından daha fazla. Bunun yanı sıra, ABD'deki kuruluşlar yıllık ciro giderleri olarak yaklaşık 1 trilyon ödemektedir.

Ayrıca, deneyimli profesyonelleriniz kuruluştan ayrıldığında, deneyimleri, bilgileri ve uzmanlıkları da onlarla birlikte gider. Özellikle onlarla çalışan ekiplerde sorun ve üretkenlik kaybı yaratacaktır.

Aslında, araştırmacılara göre, yeni işe alınanların mevcut çalışanların verimlilik düzeyine ulaşması genellikle 2 yıl kadar sürmektedir.

Tüm bu nedenlerden dolayı, yeni üst düzey yetenekleri çekmenin yanı sıra çalışanların elde tutulmasını iyileştirmeye odaklanmalısınız. İşyerindeki atmosferi iyileştirmek burada kilit önem taşır; bu da sadece yüksek maaşlar sunmaktan daha fazlasını gerektirir. Çalışan bağlılığını ve motivasyonunu sağlamak için farklı yollar ve ikramiyeler/ödüller icat etmelisiniz.

Çalışanları çekmek ve elde tutmak için iş ortamını iyileştirmenin en iyi yolları

Burada, çalışanları çekmek ve elde tutmak için çalışma ortamının nasıl iyileştirileceğini öğrenmek için kapsamlı bir rehberimiz var.

İşte başlıyoruz:

Bonus veya ödül programının gücünden yararlanın

Her iş yerinde, liderlik tarzları ne olursa olsun, çalışan motivasyonu liderler için önemli bir ölçüttür. Çalışanların işlerini verimlilik ve şevkle yapmaları gerekir. Bunun için, çalışan ikramiyeleri veya ödül programlarının yararlı olduğu kanıtlanmıştır.

Çalışanlarınıza baskı yapmak yerine, hedeflerine ulaşmaları için onlara arzu edilen bir ikramiye sunun. Bu ikramiyeler, çalışanların enerjilerini işi ileriye götürmek için kullanmalarını sağlayacaktır. Aynı zamanda, çabaları ve sıkı çalışmaları için yüksek oranda ödüllendirildiklerini de hissedeceklerdir.

Bu neden önemli?

Farklı türde ikramiyeler sunmak çalışan bağlılığı için çok önemlidir. Bazı nedenler aşağıdakileri içerir:

 • Sağlıklı rekabet

  Hedeflere ulaşmak için kazanılacak bir bonus olduğunda, çalışanlar arasında sağlıklı rekabeti teşvik edecektir. Bireyler, genel beceri setlerini ve üretkenliklerini geliştirmek için sürekli olarak kendilerini zorlayacaklardır.

 • Çalışanları daha iyi elde tutma

  Araştırmaya göre, İK profesyonellerinin yaklaşık %91'i ikramiye ve takdirin daha fazla çalışanın kurumda kalmasını sağladığını kabul ediyor.

  Ayrıca, çalışmaları ve çabaları için takdir edilen bir çalışanın mevcut işine devam etme olasılığı %63 daha fazladır. ( Kaynak )

  İkramiye sunmak, şirketinizin çalışanları elde tutma oranını önemli ölçüde artırabilir.

 • Motive ve teşvik edilmiş çalışanlar

  İkramiye sunmak, çalışan motivasyonunu ve teşvikini artırmak için de önemlidir. Bir ikramiye belirlemek, herkes onu kazanmaya çalışacağı için kuruluşunuzdaki çalışan motivasyonu duygusunu canlandıracaktır. Sonuç olarak, çalışanları farklı çalışma alanlarında üretken olmaya teşvik edecektir.

Çalışanlarınıza sunabileceğiniz farklı ikramiye türleri

Çalışan motivasyonunu ve elde tutmayı artırmak için çalışanlarınıza sunabileceğiniz çeşitli bonus türleri vardır. Ancak, size daha iyi yardımcı olmak için en etkili olanlardan bazılarını burada topladık.

İşte başlıyoruz:

 • Finansal veya parasal bonuslar arasında hediye kartları, kar paylaşımı, nakit para vb. yer alır.

 • Ödüller, takdir belgeleri vb. gibi çalışan tanıma programları.

 • Profesyonel gelişim fırsatları

 • Çalışanlara takdir hediyeleri veya tiyatro bileti, izin vb. gibi parasal olmayan yardımlar.

 • Çalışanlar için bir ödül programının yönetilmesi

 • Gelişim ve öğrenim bursu

 • Spor salonu gibi bir sağlıklı yaşam programına üyelik.

 • Yemek kuponları veya alışveriş kuponları sunmak

 • Çalışanlara yerinde randevular, tatil gezileri, özel fırsatlar vb. gibi avantajlar sağlamak.

Sonuç olarak, çalışanlarınıza ikramiye sunmanın farklı yolları vardır. Çalışanlarınızın motivasyonunu, cesaretini ve bağlılığını yüksek tutmak için göz önünde bulundurabileceğiniz farklı ödül seçeneklerinin daha derin ayrıntılarına girelim.

Çalışan Eğitimi ve Gelişimi

Çalışan eğitimi, çalışan motivasyonunu ve çalışanların elde tutulmasını sağlamanın bir diğer önemli yoludur. Bazı insanlar çalışan eğitimi ve gelişiminin çalışan bağlılığını nasıl artırabileceğini bilmiyor olabilir.

Gerçekle yüzleşelim!

Bir araştırmaya göre, çalışanların yaklaşık %80'i gelişim, eğitim ve öğrenme fırsatlarının kendilerini işyerlerine daha bağlı hissetmelerini sağladığını belirtmiştir. ( Kaynak )

Bu, kuruluşların neden çalışanlarına eğitim ve gelişim fırsatları sunmaya odaklanmaları gerektiğinin anahtarıdır. Bu uygulamalar şirketin hedeflerine ulaşmasına ve büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.

Çalışan eğitiminin önemi

İşte çalışan eğitiminin iş yerinde daha iyi bir atmosfer için hayati önem taşımasının temel nedenleri:

 • Bir ankete katılan çalışanların yaklaşık %94'ü, kariyer gelişim fırsatlarına yatırım yaptığı sürece mevcut şirketlerinde kalmayı tercih edeceklerini söyledi. ( Kaynak )

 • Çalışan eğitimi yoluyla, çalışanlarınıza onlara birey olarak değer verdiğinizi ve gelişimlerini önemsediğinizi açıkça söyleyebilirsiniz.

 • Çalışan eğitim programları, iş gücünüzün daha cesaretli, ilgili ve güçlü hissetmesini sağlar. Sonuçta büyümek ve başarılı olmak için kendilerine güvenleri artacaktır.

 • Son olarak, çalışan eğitimi de performansın artmasını sağlayacaktır. Çalışan eğitim programları, çalışanların becerilerini geliştirmelerine, daha fazla bilgi edinmelerine ve iş gereklilikleri için kendilerini daha iyi donatmalarına yardımcı olur.

Göz önünde bulundurabileceğiniz farklı çalışan eğitimi türleri

Çalışan eğitimi, farklı öğrenme türlerini kapsayan kapsamlı bir terimdir. Çalışan eğitim programları hakkında bilgi edinmek, işletmeniz için en uygun seçeneği anlamanızı sağlayacaktır. Önemli çalışan eğitim programlarından bazıları şunlardır:

 • Zor beceri eğitim programları genellikle belirli bir role ve başarılı olmak için gerekli prosedürlere aşina olmak için gerekli olan iş odaklı becerilere odaklanır. Bu beceriler genellikle teknik beceriler, uyum becerileri, satış eğitimi, müşteri hizmetleri eğitimi vb. arasında değişir.

 • Yumuşak beceri eğitim programları genellikle her çalışanın gelişimi için zorunlu olan becerilere odaklanır. Bunlar arasında iletişim, zaman yönetimi, işbirliği, ekip çalışması vb. yer alır.

 • Liderlik eğitimi liderliği geliştirmeye ve kişiler arası becerileri geliştirmeye odaklanan bir başka sosyal beceri eğitim programıdır. Bu yetenekler genellikle proje yönetimi, iletişim, analiz, karar verme vb. içerir.

 • Ücretli eğitim işverenin ücretini ödediği bir eğitim programıdır. Bu tür eğitim programları, çalışanların kariyer gelişimi için gerekli becerilerini artırmayı amaçlar.

 • Hizmet ve ürün eğitimi işgücünün ürün veya hizmetlerinin benzersiz satış noktasını ve sunduklarını anlamasına yardımcı olan müşteriye dönük çalışan rolleri için uygundur.

 • İşe alım eğitimi Yeni çalışanların organizasyona dahil edilmesine odaklanan.

Kurumsal kütüphaneleri yönetmek, üniversitelerdeki eğitim programları veya ücretli eğitimler, yeni üst düzey yetenekleri çekmenin ve çalışanların elde tutulmasını iyileştirmenin temel yollarıdır.

Şirket hayatına aktif katılımı teşvik edin.

Çalışanların şirket yaşamına aktif katılımını teşvik etmek bir diğer etkili ve önemli yaklaşımdır. Bu yaklaşım, çalışanlarınızın şirkete doğrudan ve aktif bir şekilde dahil olmalarını sağlar. Çalışanların şirkete aktif katılımı, artan çalışan verimliliği ve etkinliği ile şirket performansını iyileştirme ve yenileme süreçlerine fayda sağlayabilir.

Şirket hayatına aktif katılımın önemi

Çalışanların şirket hayatına aktif katılımı da yeni yönetim stratejilerinin başarılı bir şekilde uygulanmasında kilit bir unsurdur. Ayrıca bu uygulamalar, kuruluşunuzdaki iş tatmini düzeyinin belirlenmesinde de hayati bir rol oynar.

Eurofound'a göre örgütsel büyüme, sorumlulukları devretmek yerine çalışanlarına danışarak onlara değer veren yenilikçi işyerleriyle ilişkilidir.

Neyse ki çalışanların şirket yaşamına aktif katılımı, çalışanınızın iş ve yaşam kalitesini de mümkün olan en iyi şekilde artıracaktır.

Bunun yanı sıra, çalışanların şirket hayatına aktif katılımı da önemli bir işyeri inovasyon bileşenini temsil etmektedir.

Çalışanların aktif katılımı şirketleri farklı şekillerde de olumlu etkileyebilir. Bunlar şunları içerir:

 • İş yerinde daha iyi öğrenme fırsatları

 • Teşvik edilen çalışan motivasyonu

 • Geliştirilmiş çalışan refahı

 • İyileştirilmiş işveren net destekleyici puanı

Çalışanların şirket hayatına aktif katılımını teşvik etmenin farklı yolları

İşte çalışanların şirket hayatına aktif katılımını teşvik etmenin ve çalışanlarınızın kendilerini daha değerli, güçlü, bağlı ve motive hissetmelerini sağlamanın farklı yolları.

İşte başlıyoruz:

 • İşveren net destekçi puanı

  Şirketinizin işveren net destekleyici puanını takip edin. Bir eNPS puanı en az +10'dan yüksek olmalıdır. Bu, sağlıklı bir çalışan bağlılığı oranını temsil eder. ENPS puanınızı iyileştirmek için aktif olarak çalışmalısınız. Temel uygulamalar şunlar olabilir:

  • Skoru çalışanların geri bildirim programına dahil edin

  • Katılımcılarınıza kendilerini sahipsiz hissettirmemek için lütfen onlarla iletişim kurun.

  • Açık iletişim ile şeffaflığı sürdürün

  • Çalışma ortamınızı sürekli iyileştirin

  Nerede eksik olduğunuzu görmek ve çalışan bağlılığını ve motivasyonunu artırmanın en iyi yollarını belirlemek için RNPS oranınızı izleyin.

 • Katılım anketleri

  Çalışanlarınıza bağlılık anketleri sunun. Burada doğru çalışan bağlılığı anketlerini seçmek önemlidir. Bağlılık anketlerini tamamlamak için bir anket veya çevrimiçi geri bildirim kullanabilirsiniz. Bu anketlerde toplanan bilgiler değerli ve ilgili olmalıdır. Doğru bir çalışan bağlılığı ölçümü, şirket performansı ve çalışma ortamı ile ilgili anlamlı adımlar atmak için önemlidir.

 • Yönetim ile açık görüşme

  Çalışanlar kurumda neler olup bittiğini bilmediklerinde bağlılıkları önemli ölçüde azalır. Bu faktör büyüme planları, proje güncellemeleri, yeni işe alımlar vb. ile ilgilidir. Net bilgi olmadan, çalışanlar şüphe duymaya başlar ve sonunda çalışan bağlılığı düşer.

  Çalışma ortamında şeffaflığın sağlanması için ekip liderleri veya yönetim ile açık tartışma esastır. Yönetim, çalışanlarla açık tartışmalara katılmalıdır. Bu, çalışanların işverene güven duymalarına ve organizasyona daha fazla dahil olduklarını hissetmelerine yardımcı olacaktır.

 • Uzun vadeli çalışan ortaklık programları

  Çalışan motivasyonunu ve bağlılığını artırmanın bir diğer etkili yolu da uzun vadeli çalışan ortaklığı programları oluşturmaktır. Çalışanlarınızın davranışlarını ve eylemlerini teşvik etmek için bir program geliştirmenin yanı sıra, bazı uzun vadeli çalışan ortaklığı programlarını da göz önünde bulundurmalısınız.

  Bu programlar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı önemlidir:

  • Çalışan verimliliğinde artış
  • Azaltılmış ciro
  • Daha yüksek çalışan morali
  • Geliştirilmiş şirket itibarı
  • İyileştirilmiş sağlık
  • Daha dostane ve sağlıklı bir çalışma ortamı

  Bu nedenle, çalışanlarınızın motivasyonunu ve memnuniyetini korumak için uzun vadeli çalışan ortaklığı programlarından yararlanmalısınız.

 • Birlikte kutlayın

  Birlikte kutlama yapmak, çalışanların şirket yaşamına katılımını artırmanın bir başka etkili yoludur. Bu kutlamaları, çalışanların çabalarını ve kayda değer çalışmalarını takdir etmek için bir fırsat olarak kullanabilirsiniz. Bu takdir, sonuçta onlarda daha fazlasını yapma arzusunu tetikleyecektir.

Çalışanlarınızı doğru destekle motive edin.

Bazı yıldız profesyonelleri işe almak, onların burada kalmasını sağlamak için yeterli değildir. Elbette özlük hakları ve maaş önemlidir, ancak bunlar çalışanlarınızın motivasyonunu nasıl koruyacağınıza dair kontrol listesinin başında yer almaz.

Bunun yerine, akran motivasyonu ve teşvik edilme ve tanınma hissi, çalışanların elde tutulması için önemlidir.

Neyse ki, çalışanlarınızı farklı şekillerde motive ederek ve destekleyerek daha iyi bir çalışan bağlılığı sağlayabilirsiniz.

Çalışanları motive etmenin ve desteklemenin farklı yolları

İşte çalışanları motive ederek ve destekleyerek üretkenliklerini artırmayı düşünmenin temel yolları.

İşte başlıyoruz:

 • İş-yaşam dengesi programları

  İş-yaşam dengesi programlarını kuruluşunuzun önemli bir parçası haline getirin. Bu iş-yaşam dengesi programları, çalışanlarınızın onlara ve ofis dışındaki hayatınıza değer verdiğinizi anlamalarını sağlayacaktır. Çalışanlarınıza tatil günleri, evden çalışma günleri vb. sunarak onları motive edebilirsiniz.

  Çalışanlarınız için en iyi iş-yaşam dengesi programını nasıl geliştireceğinizi bilmiyorsanız, iş dışında sizi neyin mutlu edebileceğini düşünün. Çalışanlarınız da muhtemelen aynı şeyleri istiyordur.

 • Sağlık sigortası sunun

  Çalışan motivasyonu ve desteği söz konusu olduğunda sağlık sigortasının önemini göz ardı edemeyiz. Çalışanlarınızın refahını ve sağlığını korumak ve desteklemek için sağlık sigortası sunabilirsiniz. Bu, işe devamsızlıkları azaltacak ve çalışanlarınızın optimum sağlığa kavuşmasını sağlayacaktır.

 • Kurumsal spor programlarını yönetin.

  Çalışanların spor yoluyla başarılı olmalarına yardımcı olmak için kurumsal spor programlarını yönetin. Ekibinizin ilgisini çekmek ve çalışanlara farklı şekillerde fayda sağlamak için spor turnuvaları düzenleyebilirsiniz. Bunlar şunları içerir:

  • Onları uyanık ve sağlıklı tutmak
  • Çalışanları farklı iş ve yaşam alanlarında mükemmelleşmeleri için motive etmek
  • Ekip ruhunun ve moralinin geliştirilmesi
  • Performans ve üretkenliğin artırılması.
 • Çalışan refah programları

  Dinlenme alanları sağlamak, çalışan refahı programlarının önemli bir parçasıdır. Hepimiz iş yerlerinin ne kadar gürültülü olabileceğini biliyoruz. Bu sorun çalışan verimliliğine zarar verebilir. Çalışanlar için bazı inziva alanları sağlamak burada yardımcı olabilir. Spor salonu, fitness alanı, kafe, yoga sınıfları gibi çalışanların dinlenebileceği alanları yönetmeyi düşünün.

  Çalışan verimliliğini artırmak, çalışanların stresini azaltmak ve ruh halini iyileştirmek için harika bir yol olacaktır.

  Çalışanların refahını veya fitness programlarını teşvik etmek sadece çalışan verimliliğinizi artırmak için harika değildir. Aynı zamanda en iyi yeni yetenekleri çekmenize de yardımcı olabilir.

 • Ara sıra onları düzenli çalışma rutininin dışına çıkarın

  Aylarca aynı iş rutinini takip etmek kesinlikle zihin yorucudur. En sevdikleri öğle yemeği mekanında bir toplantı düzenleyerek onları iş rutinlerinin dışına çıkarabilirsiniz.

  Bunun yanı sıra, çalışanlarınız için turlar, spor günleri veya ofis içi bir parti de düzenleyebilirsiniz. Bu uygulama, kalan iş günlerinde onları son derece meşgul ve ultra üretken tutacaktır. Çünkü iş rutinlerine devam etmek için zinde olacaklardır.

Son Sözler:

Sonuç olarak çalışan bağlılığı, motivasyonu ve takdiri en iyi yetenekleri kurumunuzda tutmanın anahtarıdır. Çalışan bağlılığının artırılması, çalışanların mevcut kuruluşlarında kalma olasılığını 1,8 kat artırmaktadır. Çalışanları elde tutmanın faydaları göz önünde bulundurulduğunda, kuruluşların iş yerindeki atmosferi nasıl iyileştireceklerini öğrenmeleri elzem hale gelmektedir.