Személyzeti ellenőrzés - Az alkalmazottak irányításának titkai

Személyzeti ellenőrzés - Az alkalmazottak irányításának titkai

A humánerőforrás-gazdálkodás egyik legfontosabb eleme a személyzet működésének gondos ellenőrzése. Ezt a funkciót általában az egyik vezető látja el. Az ellenőrzés alatt ebben az esetben a vállalat alkalmazottaira bízott feladatok termelékenységének nyomon követését értjük. Az ellenőrzés típusai eltérőek lehetnek. Napjainkban a fő típusok (a vállalati személyzet munkájának eredményével összhangban) az előzetes, az ismétlődő és a végső ellenőrzés. Ezek a személyzetnek kiosztott feladatok megfelelő szakaszait jelentik.

  • Előzetes ellenőrzés. Ebben a szakaszban azt ellenőrzik, hogy egy adott munkatárs feladatának teljesítése mennyire előkészített. Szintén ebben a szakaszban kerül sor a feladatellátás folyamatát ellenőrző vezető képzésére.

  • Ismétlődő ellenőrzés. Ez a lépés azt ellenőrzi, hogy a személyzet valamely tagjához rendelt feladatot az adott időpontban hogyan teljesítik.

  • Végső ellenőrzés. Ez az a fajta ellenőrzés, amikor egy feladat végleges teljesítését tesztelik, és azt a gyakorlatban próbálják ki.

A személyzet irányításának egyik legfontosabb szakasza a rendszeres ellenőrzés. Az ilyen ellenőrzés lehetővé teszi a feladat végrehajtásának fázisonkénti nyomon követését, a cselekvési terv kiigazítását és a felmerülő hibák időben történő kiküszöbölését, ami önmagában is segíthet a cél elérésében. Az ilyen ellenőrzés eszközeként használhatjuk a feladat teljesítéséért felelős személyek és a feladat egyes szakaszainak ellenőrzéséért felelős vezető jelentéseit.

A fent felsorolt tényezők mindegyike lehetővé teszi, hogy az ellenőrzést a szervezet sikerének egyik alapvető elemének tekintsük. A személyzeti ellenőrzési programot a vállalat célkitűzéseivel összhangban ajánlott kidolgozni, ugyanakkor minden alkalmazottnak a képzettségi és tudásszintjének megfelelő hatásköröket és felelősséget kell adni. Az előzetes ellenőrzés során a tevékenységek közé ajánlott a személyzet tanúsítását is felvenni.

Ez segít meghatározni, hogy melyik alkalmazott lesz képes egy bizonyos feladatot elvégezni a fő cél eléréséhez vezető úton. A személyzet ellenőrzési programja lehet folyamatos és szelektív, valamint normál intenzitású vagy megerősített is.

Ez segít meghatározni, hogy melyik alkalmazott lesz képes egy bizonyos feladatot elvégezni a fő cél eléréséhez vezető úton. A személyzet ellenőrzési programja lehet folyamatos és szelektív, valamint normál intenzitású vagy megerősített is.

A legjobb felügyeleti lehetőség kiválasztásához számos különböző eszköz áll rendelkezésre, amelyek segíthetnek Önnek abban, hogy sikereket érjen el a vállalatában. megtalálja az ilyen eszközök listáját.

  • A vállalat fő tevékenységi területeinek lefedése az ott zajló folyamatokon keresztül.

  • Folyamatosság, amelyet egy vállalat ipari és gazdasági tevékenységének megfelelő jellemzője határoz meg, és amely bizonyos esetekben szakaszosan is végezhető.

  • Az a képesség, hogy egy vállalat alkalmazottainak nagy részét egyetlen ellenőrzési aktus végrehajtására vonzza.

  • Rugalmasság és alkalmazkodóképesség a vállalaton belüli változásokhoz, ami meglehetősen magas minőséget és hatékonyságot biztosít egy adott feladat kezelésében.

A fő cél felé vezető úton sikeresen teljesített minden egyes szakasz önmagában is köztes eredmény. A személyzeti ellenőrzésen keresztül is meg lehet határozni a munkaerő potenciálját abban a szervezetben, ahol ilyen ellenőrzés folyik. Az ellenőrzés különleges szerepet játszik a vállalat személyzetének hozzáállásában. Ha a szervezet alkalmazottai előzetesen tájékoztatást kapnak egy ilyen eljárás eszközeiről, elemeiről és módszereiről, amelyet a vezetők végeznek, lehetséges, hogy az integritás szintje magasabb lesz. A személyzeti ellenőrzés során a legfontosabb tényező az a bizalom, amelyet egy vezető egy menedzser és a munkavállalók egymás iránt táplálnak.

A bizalom mérése növeli a munkaképességet és az ellenőrzés alatt tartott feladat sikerességének arányát is. Ezt az ellenőrzési sémát háromszögnek nevezzük. E séma révén a sikeres visszajelzés megszerzése biztosított a vállalat munkatársai számára meghatározott feladat teljesítésének rendszerében bármelyik résztvevőtől. A visszajelzés a rendszer hibáinak és hiányosságainak észlelésével szemben működik. Ez lehetővé teszi, hogy nagyon rövid időn belül megtalálják, megértsék és kijavítsák a feladat hibáját vagy a csapaton belüli nézeteltérést.

Következésképpen nem kell többször újra elvégeznie a munkát, ami az időigényesség csökkenéséhez vezet. A tevékenység nyomon követése a csapat munkaerejének hatékonyságát jelzi, ami az egyes alkalmazottak egyéni és általában az egész csapat értékelésének kritériuma is lehet. A csapatban végzett sikeres munkát ösztönözni kell egy speciálisan kidolgozott bónuszrendszerrel, amelyről a munkavállalókat értesítik, amikor munkát kapnak egy vállalatnál.

Here are some other interesting articles: