10 tipp az egészséges vállalati kultúra kialakításához

10 tipp az egészséges vállalati kultúra kialakításához

A vállalati etika meghatározza a vállalat minden tevékenységét, és megragadja a márka lényegét. A kezdő vállalkozóknak először is át kell gondolniuk, hogy mit szeretnének látni a vállalkozásukban, és különös figyelmet kell fordítaniuk az egészséges vállalati kultúra kialakítására. Ezt a folyamatot a lehető legkorábban el kell kezdeni. Nem lehet elhanyagolni, mert idővel egyre nehezebbé válik bármilyen újítás és változás bevezetése. Ez a 10 tipp segít megteremteni a pozitív vállalati etikát, amely hozzájárul a hatékony üzleti fejlődéshez:

Kezdje a vállalati kultúra megteremtését úgy, mint bármely tervezési feladatot, mint egy terméket.

A sikeres vállalatok úgy alakítják ki vállalati kultúrájukat, ahogyan egy terméket fejlesztenek vagy egy márkát építenek - gondosan átgondolva az átfogó koncepciót és a részleteket. Ugyanakkor a vezetőségnek a vállalati kultúra jelenségéhez való hanyag hozzáállása bármely vállalkozást versenyképtelenné tehet. Így mindenkinek joga van megválasztani a vállalata megjelenését és a benne lévő ipari kapcsolatok jellegét, amikor meghatározzák a vállalati kultúra helyét a vállalat felépítésében.

Válasszon ki egy projektmenedzsert

A cégek tulajdonosainak és alapítóinak inspirálniuk és bátorítaniuk kell az alkalmazottakat, de jobb, ha az irányítást a csapat formális vagy informális vezetőjére bízzák, teljes cselekvési szabadságot biztosítva neki. Gyakran előfordul, hogy az alkalmazottak zavarban érzik magukat, amikor egy felsővezetővel vagy vezetővel állnak kapcsolatban, és nem tudnak őszinte megjegyzést tenni vagy nyíltan kifejezni a véleményüket. Így előfordulhat, hogy a vállalat vezetője nem kap meg néhány fontos információt a csapat valós helyzetéről. Az ilyen helyzet pedig tele van előre nem látható belső problémákkal.

A csapat bevonása a vállalati kultúra kialakításába

A vállalati kultúrát nem lehet "felülről" megvalósítani. Hagyja, hogy munkatársai és társalapítói részt vegyenek a vállalat végleges belső arculatának kialakításában. Ők segítenek megérteni, hogy a vállalati kultúra melyik modellje a leghatékonyabb az Ön üzleti modelljének részeként.

Ne álljon meg itt

Nem szabad, hogy megálljon az a tény, hogy a vállalat már kialakította a kapcsolatok kultúráját. Folyamatosan gondolkodjon tovább azon, hogyan fejlesztheti üzleti modelljét. Inspirálódhat olyan vállalatoktól, amelyek jól végzik ezt a munkát - például a Zappos, a Facebook vagy a Google.

Hagyományok teremtése és fenntartása

Egy csapat alakul, és a közös hagyományok és rituálék révén összefognak. Ezek 1000-szer hatékonyabbak, mint bármilyen PowerPoint prezentáció. Szemléletes példa erre az amerikai Wal-Mart kiskereskedelmi vállalat munkatársainak éneke. Ezt a tapasztalatot az Ön vállalatára adaptálva létrehozhatja a munkán kívüli megbeszélések hagyományát. Az üzleti fejlődés bármely szakaszában erősítse meg a vállalat egységét a munkatársak képzésével és vállalati rendezvényekkel.

Dolgozzon hasonlóan gondolkodó emberekkel

Próbáljon meg olyan jelölteket felvenni, akiknek személyes tulajdonságai és hozzáállása megfelel a vállalati kapcsolatokról alkotott elképzeléseinek. Ezek a paraméterek ugyanolyan fontosak egy új alkalmazott felvételekor, mint a képességei. Döntsön azon jelentkezők mellett, akik hajlandóak osztozni és támogatni a vállalat szellemi értékeit, és habozás nélkül búcsúzzon el azoktól, akik nem illeszkednek az Ön vállalati kultúrájába.

A vállalat vezetésének példát kell mutatnia a csapat számára.

A vállalati kultúra fő hordozói a vállalat vezetői. Ezért a vezetőknek olyan embereket kell kinevezniük, akik közel állnak az ideális munkavállaló képéhez. Tetteiknek meg kell felelniük a megteremteni kívánt vállalati kultúrának.

A vállalati kultúrának minden részletben tükröződnie kell

Ez nemcsak az ipari kapcsolatokban nyilvánul meg, hanem mindenben, ami az Ön vállalkozásával kapcsolatos: a vállalat felépítésében, az irodák és üzletek kialakításában, sőt még a promóciós anyagok terjesztésének technikájában is. Próbáljon meg rendkívül körültekintő lenni a vállalkozás minden szintjén.

A szervezeti kultúra mint a kommunikáció szerves része

A vállalati kultúra az üzleti modell keretét képezi. A vállalat minden alkalmazottjának és a munkafolyamatban részt vevő más személyeknek a vállalat értékeinek hordozóinak kell lenniük: a HR-osztály segítségével juttassa el ezt az elképzelést az egész csapathoz, és vonja be a marketingosztályt az oktatási és képzési anyagok elkészítésébe. A belső marketing nem kevésbé fontos, mint a külső (valamint a vállalati értékek népszerűsítése a szervezeten belül). Ne felejtse el bátorítani azokat a csapattagokat, akik segítenek a szervezeti kultúra erősítésében, és képezzen ki másokat speciális képzéseken.

Modellezze saját KPI-it és monitoring rendszerét

Kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI) kidolgozása és a vállalati kultúra átalakulásának dinamikájának nyomon követése. Javaslom, hogy ezt 360 fokú visszajelzéssel vagy minden szintű szakértővel folytatott személyes beszélgetésekkel tegye.

Az üzleti környezet "aktuális helyzete" gyorsan változik, ezért a vállalati értékeknek alkalmazkodniuk kell a vállalat életének különböző időszakaihoz. Például az üzleti fejlődés korai szakaszában a belső kommunikáció informális módszere hatékonyabb, de a vállalat további fejlődése szempontjából a szigorúbb és szabályozottabb megközelítés jobb.

Here are some other interesting articles: