Чому ми довіряємо опитувальнику OPQ

Чому ми довіряємо опитувальнику OPQ

Досвід працівника - це не єдине, що необхідно для успішного виконання завдання. Важливими складовими ефективності є навички та особисті якості працівника. Їх складно визначити лише за резюме, тому для професійної та об'єктивної оцінки кандидатів потрібні додаткові інструменти. Одним з таких інструментів є опитувальник, який визначає загальні компетенції. Ми дізналися у його розробників, компанії SHL Talent Measurement, наскільки він заслуговує на довіру та наскільки його ефективність підтверджена науковими дослідженнями. Особливості особистості, які впливають на поведінку людини на роботі, можна виявити за допомогою професійного особистісного опитувальника - Occupational Personality Questionnaire. За його результатами можна порівняти особистісний потенціал кандидата з необхідними для посади компетенціями. Перша версія опитувальника була створена компанією SHL у 1984 році для виробничих компаній. На сьогоднішній день SHL Talent Measurement є світовим лідером у сфері оцінки талантів: 10 000 організацій в 110 країнах і 40 галузях користуються послугами компанії. Опитувальник OPQ став обов'язковим при прийомі на роботу в найбільші та найуспішніші компанії: Coca-Cola, IKEA, Phillip Morris, Volvo, Газпром, Heineken та інші. З моменту свого створення опитувальник OPQ постійно вдосконалюється, щоб бути на крок попереду розвитку технологій оцінки. Поточна версія OPQ32 використовується компаніями для підвищення ефективності низки HR-процесів:

Наймання нового персоналу;

Визначення потреб розвитку;

Формування кадрового резерву;

Виявлення потенційних лідерів (HiPo);

Формування ефективних команд;

Аудит талантів;

Проведення організаційних змін.

Чим підтверджується ефективність OPQ?

Сотні тисяч людей щорічно заповнюють OPQ. Чому компанії довіряють йому в питаннях, що стосуються найціннішого ресурсу - своїх співробітників? За останні 30 років компанія SHL провела велику кількість досліджень в різних країнах і секторах бізнесу, щоб довести ефективність опитувальника в оцінці майбутнього успіху співробітників. У порівнянні з іншими інструментами, OPQ має високу надійність і валідність, які є основними критеріями якості психометричного оцінювання. Поговоримо про них докладніше. Надійність дорівнює точності Уявіть собі лучника. Його стріли неодноразово потрапляють в одну і ту ж точку на мішені. Цей лучник надійний. Надійність психометричного тесту свідчить про незмінну точність вимірювання. Цей показник дуже важливий для оцінки кандидатів, адже ненадійний тест не має сенсу. Потрібно знати, наскільки точні результати, щоб робити реалістичні та релевантні висновки. У психометрії виділяють два основних типи надійності:

Стійкість результатів та надійність тесту-повторного тестування - ймовірність отримання аналогічного результату при повторному проходженні тесту;

Внутрішня узгодженість - показує, як кожен окремий елемент тесту пов'язаний із загальним результатом.

OPQ відповідає обом цим вимогам. Останні дослідження свідчать, що його середнє значення за шкалою надійності дорівнює 0,81 (мінімально необхідне значення - 0,76). Ці дані були визнані зовнішньою незалежною оцінкою Британського психологічного товариства. Віддача від інвестицій та валідність Валідність визначає, наскільки результати тесту відповідають поставленим цілям. Для HR найбільш важливою є валідність критеріїв, тобто відповідність результатів тестування заздалегідь визначеним критеріям ефективності роботи співробітника. Для компаній цей показник важливий, оскільки валідність інструменту оцінки безпосередньо пов'язана з коефіцієнтом повернення інвестицій (ROI). Рентабельність інвестицій у відбір кожного кандидата визначається шляхом перемноження трьох наступних факторів:

Різниця у вигодах, які приносять високопродуктивні та середньопродуктивні працівники;

Коефіцієнт відбору (відсоток прийнятих на роботу кандидатів до загальної кількості претендентів);

Обґрунтованість інструментів, використаних при відборі.

Наприклад, ROI зі значенням валідності 0,3 в два рази більше, ніж зі значенням валідності 0,15. Якщо ви обираєте інструмент оцінки з більшою валідністю, то з більшою ймовірністю забезпечите найм найкращих працівників. Критеріальна валідність опитувальника OPQ підтверджена десятками досліджень із загальною кількістю учасників 5000. У цих дослідженнях реальні значення шкал OPQ успішного співробітника порівнювалися з критеріями оцінки, обраними його керівником. Всі оцінені значення кореляції між результатами тесту та критеріями оцінки виявилися значущими: OPQ має хорошу валідність і прогнозує успішність роботи.

Приклади досліджень валідності критеріїв OPQ32

Приклади досліджень валідності критеріїв OPQ32

Успішність супервайзерів у роздрібній торгівлі (258 учасників дослідження) Дослідження проводилося американською роздрібною компанією. Необхідно було виявити особистісні конструкти, які можуть прогнозувати ефективність супервайзерів в ланцюгу поставок. Провідники використовували двокомпонентну модель, яка складалася з опитувальника OPQ та оцінки менеджерами власного стандарту компетенцій компанії, який раніше вивчався в SHL. На основі аналізу цієї моделі було виділено два основні фактори успіху: виконання завдань та відносини з людьми. Результати показали, що значення шкал OPQ, які стосуються успішного виконання робочих завдань та налагодження комунікацій, чітко корелюють з оцінками менеджерів за двома обраними факторами.

Успішність перукарів, які працюють у салонах краси (253 учасники дослідження). Дослідження також проводилося американською компанією. Як і в попередньому дослідженні, використовувалися ті ж самі зовнішні критерії вимірювання успішності: оцінка менеджерами "виконання завдань" та "взаємовідносини з людьми". Результати продемонстрували чіткий концептуальний зв'язок між цими двома критеріями та оціночними значеннями відповідних шкал OPQ. Крім того, окремі шкали OPQ суттєво корелювали з кожним критерієм безпосередньо.