Miért bízunk az OPQ kérdőívben

Miért bízunk az OPQ kérdőívben

Egy feladat sikeres végrehajtásához nem csak a munkatársak tapasztalata szükséges. A hatékonyság fontos összetevői a munkavállaló készségei és személyes tulajdonságai. Ezeket nehéz csak az önéletrajz alapján megítélve azonosítani, ezért a jelöltek szakszerű és objektív értékeléséhez további eszközökre van szükség. Az egyik ilyen eszköz a kérdőív, amely az általános kompetenciákat azonosítja. Megalkotóitól, a CEB SHL Talent Measurementtől megtudtuk, hogy valójában mennyire megbízható, és hatékonyságát tudományos kutatások igazolják. Az egyén azon tulajdonságait, amelyek befolyásolják az emberi viselkedést a munkahelyen, egy professzionális személyiségkérdőívvel - Occupational Personality Questionnaires - lehet azonosítani. Eredményei alapján a jelölt személyes potenciálja összevethető a pozícióhoz szükséges kompetenciákkal. A kérdőív első változatát az SHL 1984-ben készítette el termelővállalatok számára. Ma a CEB SHL Talent Measurement globális vezető szerepet tölt be a tehetségértékelésben: 110 országban és 40 iparágban 10 000 szervezet veszi igénybe a vállalat szolgáltatásait. Az OPQ kérdőív a legnagyobb és legsikeresebb vállalatoknál kötelezővé vált az álláspályázatoknál: Coca-Cola, IKEA, Phillip Morris, Volvo, Gazprom, Heineken és mások. Az OPQ kérdőívet létrehozása óta folyamatosan fejlesztik, hogy egy lépéssel a fejlődő értékelési technológia előtt járjon. Az OPQ32 jelenlegi változatát a vállalatok számos HR-folyamat hatékonyságának javítására használják:

Mi a bizonyíték az OPQ hatékonyságára?

Évente több százezer ember tölti ki az OPQ-t. Miért bíznak meg benne a vállalatok a legértékesebb erőforrásukkal - a munkavállalóikkal - kapcsolatos ügyekben? Az elmúlt 30 évben az SHL számos tanulmányt végzett különböző országokban és üzleti ágazatokban, hogy bizonyítsa a kérdőív hatékonyságát a munkavállalók jövőbeli sikerességének felmérésében. Más eszközökkel összehasonlítva az OPQ magas megbízhatósággal és érvényességgel rendelkezik, amelyek a pszichometriai értékelés fő minőségi kritériumai. Ezekről még többet fogunk beszélni. A megbízhatóság egyenlő a pontossággal Képzeljünk el egy íjászt. Nyilai ismételten ugyanazt a pontot találják el egy céltáblán. Ez az íjász megbízható. A pszichometriai teszt megbízhatósága állandó mérési pontosságot jelez. Ez a mutató nagyon fontos a jelöltek értékelésében, mert egy megbízhatatlan teszt értelmetlen. Tudni kell, hogy az eredmények mennyire pontosak, hogy reális és releváns következtetéseket vonhassunk le. A pszichometriában a megbízhatóság két fő típusát különböztetik meg:

Az OPQ mindkét követelménynek megfelel. A legújabb tanulmányok azt mutatják, hogy a megbízhatósági skála átlagértéke 0,81 (a minimálisan előírt érték 0,76). Ezeket az adatokat a Brit Pszichológiai Társaság külső független értékelése is elismerte. A befektetés megtérülése és érvényessége Az érvényesség azt határozza meg, hogy a teszteredmények milyen mértékben állnak összhangban a kitűzött célokkal. A HR számára a legfontosabb a kritériumok érvényessége, ami a teszteredmények és az előre meghatározott munkavállalói teljesítménykritériumok közötti megfelelést jelenti. A vállalatok számára ez a szám azért fontos, mert egy értékelési eszköz érvényessége közvetlenül kapcsolódik a befektetések megtérülési arányához (ROI). Az egyes jelöltek kiválasztásakor a befektetés megtérülését a következő három tényező szorzataként határozzák meg:

Például a 0,3 érvényességi értékű ROI kétszer nagyobb, mint a 0,15 érvényességi értékű. Ha a nagyobb érvényességű értékelési eszközt választja, nagyobb valószínűséggel biztosítja, hogy a legjobb munkavállalókat veszi fel. Az OPQ kérdőív kritériumérvényességét több tucatnyi, összesen 5000 résztvevővel végzett vizsgálat igazolta. Ezekben a vizsgálatokban egy sikeres munkavállaló OPQ-skáláinak valós értékeit hasonlították össze a munkavállaló felettese által kiválasztott értékelési kritériumokkal. A teszteredmények és a teljesítménykritériumok közötti korreláció minden becsült értéke szignifikáns volt: Az OPQ jó érvényességgel rendelkezik, és előre jelzi a munkahelyi sikert.

Példák az OPQ32 kritériumok érvényességével kapcsolatos kutatásokra

Példák az OPQ32 kritériumok érvényességével kapcsolatos kutatásokra

Here are some other interesting articles: