Miért bízunk az OPQ kérdőívben

Miért bízunk az OPQ kérdőívben

Egy feladat sikeres végrehajtásához nem csak a munkatársak tapasztalata szükséges. A hatékonyság fontos összetevői a munkavállaló készségei és személyes tulajdonságai. Ezeket nehéz csak az önéletrajz alapján megítélve azonosítani, ezért a jelöltek szakszerű és objektív értékeléséhez további eszközökre van szükség. Az egyik ilyen eszköz a kérdőív, amely az általános kompetenciákat azonosítja. Megalkotóitól, a CEB SHL Talent Measurementtől megtudtuk, hogy valójában mennyire megbízható, és hatékonyságát tudományos kutatások igazolják. Az egyén azon tulajdonságait, amelyek befolyásolják az emberi viselkedést a munkahelyen, egy professzionális személyiségkérdőívvel - Occupational Personality Questionnaires - lehet azonosítani. Eredményei alapján a jelölt személyes potenciálja összevethető a pozícióhoz szükséges kompetenciákkal. A kérdőív első változatát az SHL 1984-ben készítette el termelővállalatok számára. Ma a CEB SHL Talent Measurement globális vezető szerepet tölt be a tehetségértékelésben: 110 országban és 40 iparágban 10 000 szervezet veszi igénybe a vállalat szolgáltatásait. Az OPQ kérdőív a legnagyobb és legsikeresebb vállalatoknál kötelezővé vált az álláspályázatoknál: Coca-Cola, IKEA, Phillip Morris, Volvo, Gazprom, Heineken és mások. Az OPQ kérdőívet létrehozása óta folyamatosan fejlesztik, hogy egy lépéssel a fejlődő értékelési technológia előtt járjon. Az OPQ32 jelenlegi változatát a vállalatok számos HR-folyamat hatékonyságának javítására használják:

Új alkalmazottak felvétele;

A fejlesztési igények azonosítása;

Személyzeti tartalék létrehozása;

A potenciális vezetők azonosítása (HiPo);

Hatékony csapatok kialakítása;

A tehetség ellenőrzése;

Szervezeti változások végrehajtása.

Mi a bizonyíték az OPQ hatékonyságára?

Évente több százezer ember tölti ki az OPQ-t. Miért bíznak meg benne a vállalatok a legértékesebb erőforrásukkal - a munkavállalóikkal - kapcsolatos ügyekben? Az elmúlt 30 évben az SHL számos tanulmányt végzett különböző országokban és üzleti ágazatokban, hogy bizonyítsa a kérdőív hatékonyságát a munkavállalók jövőbeli sikerességének felmérésében. Más eszközökkel összehasonlítva az OPQ magas megbízhatósággal és érvényességgel rendelkezik, amelyek a pszichometriai értékelés fő minőségi kritériumai. Ezekről még többet fogunk beszélni. A megbízhatóság egyenlő a pontossággal Képzeljünk el egy íjászt. Nyilai ismételten ugyanazt a pontot találják el egy céltáblán. Ez az íjász megbízható. A pszichometriai teszt megbízhatósága állandó mérési pontosságot jelez. Ez a mutató nagyon fontos a jelöltek értékelésében, mert egy megbízhatatlan teszt értelmetlen. Tudni kell, hogy az eredmények mennyire pontosak, hogy reális és releváns következtetéseket vonhassunk le. A pszichometriában a megbízhatóság két fő típusát különböztetik meg:

Az eredmények fenntarthatósága és a teszt-reteszt megbízhatóság - annak valószínűsége, hogy egy teszt ismételt elvégzése esetén hasonló eredményt kapunk;

Belső konzisztencia - megmutatja, hogy az egyes vizsgálati elemek hogyan kapcsolódnak az általános eredményhez.

Az OPQ mindkét követelménynek megfelel. A legújabb tanulmányok azt mutatják, hogy a megbízhatósági skála átlagértéke 0,81 (a minimálisan előírt érték 0,76). Ezeket az adatokat a Brit Pszichológiai Társaság külső független értékelése is elismerte. A befektetés megtérülése és érvényessége Az érvényesség azt határozza meg, hogy a teszteredmények milyen mértékben állnak összhangban a kitűzött célokkal. A HR számára a legfontosabb a kritériumok érvényessége, ami a teszteredmények és az előre meghatározott munkavállalói teljesítménykritériumok közötti megfelelést jelenti. A vállalatok számára ez a szám azért fontos, mert egy értékelési eszköz érvényessége közvetlenül kapcsolódik a befektetések megtérülési arányához (ROI). Az egyes jelöltek kiválasztásakor a befektetés megtérülését a következő három tényező szorzataként határozzák meg:

A különbség a jól teljesítő és az átlagos alkalmazottak által hozott előnyök között;

A kiválasztási arány (a felvett jelöltek aránya a jelentkezők teljes számához képest);

A kiválasztás során használt eszközök érvényessége.

Például a 0,3 érvényességi értékű ROI kétszer nagyobb, mint a 0,15 érvényességi értékű. Ha a nagyobb érvényességű értékelési eszközt választja, nagyobb valószínűséggel biztosítja, hogy a legjobb munkavállalókat veszi fel. Az OPQ kérdőív kritériumérvényességét több tucatnyi, összesen 5000 résztvevővel végzett vizsgálat igazolta. Ezekben a vizsgálatokban egy sikeres munkavállaló OPQ-skáláinak valós értékeit hasonlították össze a munkavállaló felettese által kiválasztott értékelési kritériumokkal. A teszteredmények és a teljesítménykritériumok közötti korreláció minden becsült értéke szignifikáns volt: Az OPQ jó érvényességgel rendelkezik, és előre jelzi a munkahelyi sikert.

Példák az OPQ32 kritériumok érvényességével kapcsolatos kutatásokra

Példák az OPQ32 kritériumok érvényességével kapcsolatos kutatásokra

A kiskereskedelemben dolgozó felügyelők sikere (258 résztvevő a vizsgálatban) A vizsgálatot egy amerikai kiskereskedelmi vállalat végezte. Azonosítani kellett azokat a személyes konstrukciókat, amelyek előre jelezhetik a felügyelők hatékonyságát az ellátási láncban. A vezetők egy kétrészes modellt használtak, amely OPQ kérdőívből és a vállalat saját kompetenciastandardjának a vezetők általi értékeléséből állt, amelyet korábban az SHL-ben vizsgáltak. E modell elemzése alapján két fő sikertényezőt azonosítottak: a feladatok elvégzését és az emberekkel való kapcsolatokat. Az eredmények azt mutatták, hogy az OPQ skálák értékei, amelyek a munkafeladatok sikeres elvégzésével és a kommunikáció kialakításával kapcsolatosak, egyértelműen korreláltak a vezetők által a két kiválasztott tényezőre adott pontszámokkal.

A szépségszalonokban dolgozó fodrászok sikere (253 vizsgálati résztvevő). A vizsgálatot szintén egy amerikai cég végezte. Az előző tanulmányhoz hasonlóan ugyanazokat a külső kritériumokat használták a siker mérésére: a vezetők értékelése a "feladatok elvégzéséről" és az "emberekkel való kapcsolatokról". Az eredmények egyértelmű fogalmi kapcsolatot mutattak a két kritérium és a hozzájuk tartozó OPQ-skálák értékelt értékei között. Ezenkívül bizonyos OPQ-skálák szignifikánsan korreláltak közvetlenül az egyes kritériumokkal.