OPQ Anketine Neden Güveniyoruz?

OPQ Anketine Neden Güveniyoruz?

Bir görevin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli olan tek şey çalışanın deneyimi değildir. Etkinliğin önemli bileşenleri, bir çalışanın becerileri ve kişisel nitelikleridir. Sadece özgeçmişe bakarak bunları tespit etmek zordur, bu nedenle adayların profesyonel ve objektif bir şekilde değerlendirilmesi ek araçlar gerektirir. Bu araçlardan biri de genel yetkinlikleri tanımlayan ankettir. Bu anketin ne kadar güvenilir olduğunu ve etkinliğinin bilimsel araştırmalarla nasıl doğrulandığını yaratıcılarından, CEB'in SHL Talent Measurement'ından öğrendik. Bir bireyin iş yerinde insan davranışını etkileyen özellikleri, profesyonel bir kişilik anketi olan Mesleki Kişilik Anketleri ile belirlenebilir. Sonuçlarına göre, bir adayın kişisel potansiyeli, bir pozisyon için gerekli yetkinliklerle karşılaştırılabilir. Anketin ilk versiyonu 1984 yılında SHL tarafından üretim şirketleri için oluşturulmuştur. Bugün CEB'in SHL Yetenek Ölçümü, yetenek değerlendirmesinde küresel bir liderdir: 110 ülkede ve 40 sektörde 10.000 kuruluş şirketin hizmetlerini kullanmaktadır. OPQ anketi, en büyük ve en başarılı şirketlerde işe başvururken zorunlu hale gelmiştir: Coca-Cola, IKEA, Phillip Morris, Volvo, Gazprom, Heineken ve diğerleri. Kuruluşundan bu yana OPQ anketi, gelişen değerlendirme teknolojisinin bir adım önünde olmak için sürekli olarak geliştirilmektedir. Mevcut OPQ32 versiyonu, şirketler tarafından bir dizi İK sürecinin verimliliğini artırmak için kullanılmaktadır:

OPQ'nun etkinliğinin kanıtı nedir?

Her yıl yüz binlerce kişi OPQ'yu dolduruyor. Şirketler en değerli kaynakları olan çalışanlarıyla ilgili konularda neden bu ankete güveniyor? Geçtiğimiz 30 yıl boyunca SHL, çalışanların gelecekteki başarılarını değerlendirmede anketin etkinliğini kanıtlamak için farklı ülkelerde ve iş sektörlerinde çok sayıda çalışma gerçekleştirdi. Diğer araçlarla karşılaştırıldığında OPQ, psikometrik değerlendirme için ana kalite kriterleri olan yüksek güvenilirlik ve geçerliliğe sahiptir. Bunlar hakkında daha fazla konuşacağız. Güvenilirlik eşittir doğruluk Bir okçu düşünün. Okları bir hedef üzerinde sürekli aynı noktayı vuruyor. Bu okçu güvenilirdir. Psikometrik testin güvenilirliği, sürekli ölçüm doğruluğunu gösterir. Bu gösterge adayların değerlendirilmesi için çok önemlidir çünkü güvenilir olmayan bir test anlamsızdır. Gerçekçi ve ilgili sonuçlara varmak için sonuçların ne kadar doğru olduğunu bilmeniz gerekir. Psikometride iki ana güvenilirlik türü ayırt edilir:

OPQ bu gerekliliklerin her ikisini de karşılamaktadır. Son çalışmalar, güvenilirlik ölçeğindeki ortalama değerinin 0,81'e eşit olduğunu göstermektedir (gerekli minimum değer 0,76'dır). Bu veriler, İngiliz Psikoloji Derneği'nin bağımsız dış değerlendirmesi tarafından kabul edilmiştir. Yatırımın geri dönüşü ve geçerlilik Geçerlilik, test sonuçlarının belirtilen hedeflerle ne ölçüde tutarlı olduğunu tanımlar. İK için en önemlisi, test sonuçlarının önceden belirlenmiş çalışan performans kriterlerine uygunluğu olan kriterlerin geçerliliğidir. Şirketler için bu rakam önemlidir, çünkü bir değerlendirme aracının geçerliliği doğrudan yatırım getirisi oranıyla (ROI) bağlantılıdır. Her bir adayın seçimindeki yatırım getirisi, aşağıdaki üç faktörün çarpılmasıyla belirlenir:

Örneğin, 0,3 geçerlilik değerine sahip ROI, 0,15 geçerlilik değerine sahip olandan iki kat daha fazladır. Daha yüksek geçerliliğe sahip değerlendirme aracını seçerseniz, en iyi çalışanları işe almanız daha olasıdır. OPQ anketinin ölçüt geçerliliği, toplam 5000 katılımcının yer aldığı onlarca çalışma ile doğrulanmıştır. Bu çalışmalarda, başarılı bir çalışanın OPQ ölçeklerinin gerçek değerleri, çalışanın amiri tarafından seçilen değerlendirme kriterleri ile karşılaştırılmıştır. Test sonuçları ile performans kriterleri arasında tahmin edilen tüm korelasyon değerleri anlamlı çıkmıştır: OPQ iyi bir geçerliliğe sahiptir ve iş başarısını öngörmektedir.

OPQ32 kriterlerinin geçerliliğine ilişkin araştırma örnekleri

OPQ32 kriterlerinin geçerliliğine ilişkin araştırma örnekleri

Here are some other interesting articles: